Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Kadencja VII (2014-2018)


Sortuj wg:

Uchwała Budżetowa na rok 2018 Rady Miasta Garwolina Nr LI/296/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.(pdf,36.20MB)

numer: LI/296/2017
Data publikacji: 2018.01.08 09:08:46, Data zmiany: 2019.01.20 14:16:47

Uchwała nr XXXVI/233/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy(pdf,1.19MB)

numer: XXXVI/233/2017
Data publikacji: 2017.04.05 10:54:51, Data zmiany: 2017.04.07 11:55:59

Uchwała Budżetowa na rok 2017 Rady Miasta Garwolina Nr XXXII/206/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku(pdf,9.27MB)

numer: XXXII/206/2016
Data publikacji: 2017.01.09 11:05:25, Data zmiany: 2019.01.20 14:17:55

Uchwała nr XXIX/185/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Garwolin”

numer: XXIX/185/2016
Data publikacji: 2016.11.08 12:03:36, brak zmian

Uchwała nr XXIX/184/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Garwolina na lata 2016-2026

numer: XXIX/184/2016
Data publikacji: 2016.11.08 11:34:12, brak zmian

Uchwała nr XXVI/171/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Garwolina na lata 2016-2023

numer: XXVI/171/2016
Data publikacji: 2016.11.08 10:26:16, brak zmian

Uchwała Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych(pdf,852.93kB)

numer: XXIV/163/2016
Data publikacji: 2016.07.06 11:40:19, Data zmiany: 2016.07.06 11:40:43

Uchwała Rady Miasta Garwolina z dnia 29 czerwca 2016 r.w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne

numer: XXIV/159/2016
Data publikacji: 2016.07.06 11:24:03, Data zmiany: 2016.07.06 11:31:01

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Garwolina(pdf,549.82kB)

numer: XX/130/2016
Data publikacji: 2016.03.03 14:38:21, Data zmiany: 2016.04.14 10:23:45

Uchwała w sprawie dokonania zmian w WPF Miasta Garwolina na lata 2016-2031(pdf,10.27MB)

numer: XIX/125/2016
Data publikacji: 2016.02.26 09:10:51, Data zmiany: 2016.02.26 14:25:30

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2016 r.(pdf,5.29MB)

numer: XIX/124/2016
Data publikacji: 2016.02.26 09:07:37, Data zmiany: 2016.02.26 09:11:52

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Miasto Garwolin(pdf,137.27kB)

numer: XVIII/122/2016
Data publikacji: 2016.02.05 14:51:43, Data zmiany: 2016.02.05 14:55:09

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok(pdf,1.46MB)

numer: XVIII/120/2016
Data publikacji: 2016.02.05 14:49:15, brak zmian

Uchwała w sprawie zmiany w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina(pdf,140.14kB)

numer: XVIII/115/2016
Data publikacji: 2016.02.05 14:43:28, brak zmian

Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miasta Garwolina(pdf,134.69kB)

numer: XVII/110/2015
Data publikacji: 2016.01.14 11:05:25, brak zmian

Uchwała Budżetowa na rok 2016 Rady Miasta Garwolina Nr XVII/108/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku(pdf,8.38MB)

numer: XVII/108/2015
Data publikacji: 2016.01.14 10:59:29, Data zmiany: 2019.01.20 14:20:19

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok(pdf,3.10MB)

numer: XVII/106/2015
Data publikacji: 2016.01.14 10:54:14, brak zmian

Uchwała w sprawie zatwierdzenia składu Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina(pdf,207.74kB)

numer: XVII/104/2015
Data publikacji: 2016.01.14 10:44:15, Data zmiany: 2016.01.14 11:14:11

uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Garwolina(pdf,4.57MB)

numer: XVI/101/2015
Data publikacji: 2016.01.14 08:40:30, brak zmian

Uchwała w sprawie zasad używania herbu i flagi Miasta Garwolina(pdf,218.66kB)

numer: XV/93/2015
Data publikacji: 2015.12.09 10:13:50, brak zmian

Uchwała w sprawie zmian w Statucie Miasta Garwolina(pdf,910.67kB)

numer: XV/92/2015
Data publikacji: 2015.12.09 10:12:08, brak zmian

Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Garwolina(pdf,343.55kB)

numer: XV/91/2015
Data publikacji: 2015.12.09 10:10:56, brak zmian

Uchwała w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Garwolina(pdf,253.67kB)

numer: XV/90/2015
Data publikacji: 2015.12.09 10:09:47, brak zmian

uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych(pdf,1.27MB)

numer: XIV/88/2015
Data publikacji: 2015.11.05 11:35:35, Data zmiany: 2015.11.05 11:35:39

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy - Generała Stanisława Maczka(pdf,6.81MB)

numer: XIV/87/2015
Data publikacji: 2015.11.05 11:33:56, brak zmian

uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych(pdf,1.88MB)

numer: XIV/86/2015
Data publikacji: 2015.11.05 11:14:41, Data zmiany: 2015.11.05 11:31:21

uchwała w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok(pdf,3.96MB)

numer: XIV/82/2015
Data publikacji: 2015.11.05 10:57:39, Data zmiany: 2015.11.05 10:58:09

uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej(pdf,2.05MB)

numer: Nr XIII/79/2015
Data publikacji: 2015.10.12 10:16:53, brak zmian

uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy(pdf,2.53MB)

numer: Nr XIII/72/2015
Data publikacji: 2015.10.12 10:07:56, brak zmian

uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych(pdf,558.74kB)

numer: Nr XIII/69/2015
Data publikacji: 2015.10.12 10:04:04, brak zmian

uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości(pdf,645.95kB)

numer: Nr XIII/68/2015
Data publikacji: 2015.10.12 10:02:32, brak zmian

Uchwała w sprawie dokonania zmian w WPF MIasta Garwolina na lata 2015-2031(pdf,10.29MB)

numer: XII/65/2015
Data publikacji: 2015.09.10 15:14:56, Data zmiany: 2015.09.11 15:05:04

uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015r.(pdf,3.73MB)

numer: XII/64/2015
Data publikacji: 2015.09.10 15:11:07, Data zmiany: 2015.09.10 15:19:39

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu przez Miasto Garwolin(pdf,230.24kB)

numer: XI/61/2015
Data publikacji: 2015.07.29 14:26:35, brak zmian

Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych(pdf,166.22kB)

numer: XI/60/2015
Data publikacji: 2015.07.29 12:22:41, brak zmian

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu miasta Garwolina(pdf,615.03kB)

numer: X/57/2015
Data publikacji: 2015.06.30 10:54:29, Data zmiany: 2015.07.02 12:16:27

Uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania(pdf,1.04MB)

numer: X/56/2015
Data publikacji: 2015.06.30 10:52:49, Data zmiany: 2015.06.30 11:03:55

Uchwała w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej(pdf,844.72kB)

numer: VIII/49/2015
Data publikacji: 2015.06.05 15:28:19, brak zmian

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis(pdf,4.50MB)

numer: VII/45/2015
Data publikacji: 2015.06.05 15:19:25, Data zmiany: 2015.06.23 15:22:02

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015-2031(pdf,2.96MB)

numer: VII/44/2015
Data publikacji: 2015.05.11 15:17:08, Data zmiany: 2015.06.23 15:22:23

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok(pdf,585.25kB)

numer: VII/43/2015
Data publikacji: 2015.05.11 15:14:47, Data zmiany: 2015.06.23 15:22:44

Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej(pdf,155.62kB)

numer: VII/42/2015
Data publikacji: 2015.05.11 13:20:40, Data zmiany: 2015.06.23 15:06:38

Uchwała w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej(pdf,151.24kB)

numer: VII/40/2015
Data publikacji: 2015.05.11 13:12:22, brak zmian

Uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015-2031(pdf,3.33MB)

numer: VI/38/2015
Data publikacji: 2015.04.03 13:04:57, Data zmiany: 2015.06.23 13:11:54

Uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015r.(pdf,11.90MB)

numer: VI/37/2015
Data publikacji: 2015.04.02 15:31:13, Data zmiany: 2015.06.30 11:05:32

uchwała w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej(pdf,815.19kB)

numer: VI/36/2015
Data publikacji: 2015.04.02 15:29:22, brak zmian

uchwała w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania(pdf,726.52kB)

numer: VI/32/2015
Data publikacji: 2015.04.02 15:20:30, Data zmiany: 2015.04.02 15:32:28

uchwała w sprawie nadania nazw rondu położonemu na terenie miasta Garwolina(pdf,1.58MB)

numer: VI/30/2015
Data publikacji: 2015.04.02 15:16:09, Data zmiany: 2015.04.02 15:17:04

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie(pdf,3.19MB)

numer: V/29/2015
Data publikacji: 2015.03.10 09:45:34, Data zmiany: 2015.03.10 10:07:58

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej(pdf,2.58MB)

numer: IV/18/2015
Data publikacji: 2015.02.03 09:30:47, Data zmiany: 2015.03.10 10:03:20

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie zatwierdzenia radnych Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina(pdf,200.40kB)

numer: IV/17/2015
Data publikacji: 2015.02.03 09:29:32, Data zmiany: 2015.03.10 10:03:03

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie utworzenia Komisji Statutowej Rady Miasta Garwolina(pdf,176.11kB)

numer: IV/16/2015
Data publikacji: 2015.02.03 09:26:37, Data zmiany: 2015.03.10 10:02:44

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie WPF Miasta Garwolina na lata 2015-2031(pdf,4.03MB)

numer: III/14/2014
Data publikacji: 2015.02.03 09:22:22, Data zmiany: 2015.03.10 10:02:01

Uchwała Budżetowa na rok 2015 Rady Miasta Garwolina Nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r.(pdf,12.07MB)

numer: III/13/2014
Data publikacji: 2015.02.03 09:18:49, Data zmiany: 2019.01.20 14:25:14

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina 2014 r.(pdf,3.56MB)

numer: III/11/2014
Data publikacji: 2015.02.03 09:11:54, Data zmiany: 2015.03.10 09:51:18

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Garwolina(pdf,241.58kB)

numer: II/9/2014
Data publikacji: 2015.02.02 15:56:29, Data zmiany: 2015.03.10 09:50:35

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie dokonania zmian w WPF Miasta Garwolina na lata 2014-2031(pdf,3.58MB)

numer: III/12/2014
Data publikacji: 2014.12.29 09:14:15, Data zmiany: 2015.03.10 11:10:14

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina 2014 r.(pdf,9.83MB)

numer: II/7/2014
Data publikacji: 2014.12.10 12:26:19, Data zmiany: 2015.03.10 10:13:48

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej(pdf,449.40kB)

numer: I/3/2014
Data publikacji: 2014.12.01 12:15:03, Data zmiany: 2015.03.10 10:11:03

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Garwolina(pdf,461.10kB)

numer: I/2/2014
Data publikacji: 2014.12.01 12:12:52, Data zmiany: 2015.03.10 10:10:26

Uchwała Rady Miasta Garwolina w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Garwolina(pdf,440.87kB)

numer: I/1/2014
Data publikacji: 2014.12.01 12:11:30, Data zmiany: 2015.03.10 10:09:26