Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Uchwała nr XXXIV/222/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/167/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 lipca 2016 roku zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Garwolina Nr XXIV/159/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne(pdf,2.77MB)


Data publikacji
2017.03.01 09:52:25
Data zmiany
Opublikował
Agata Mikulska
Zmienił
Udostępnił
Agata Mikulska
Ilość zmian
Autor
Agata Mikulska
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
5