Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Uchwała nr XXIX/183/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.(pdf,1.38MB)


Data publikacji
2016.11.08 11:30:18
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
0