Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Aktualności


Sortuj wg:

E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym(pdf,69.02kB)

Data publikacji: 2020.03.13 13:27:01, Data zmiany: 2020.03.13 13:27:57

Wyniki otwartych konkursów ofert

Data publikacji: 2020.03.09 13:01:02, brak zmian

Zapytanie ofertowe: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji „Skweru Solidarności w Garwolinie”

numer: TI.7011.5.2020
Data publikacji: 2020.02.19 14:16:06, Data zmiany: 2020.03.03 09:01:49

Zawiadomienie o wynikach - Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej REWITALIZACJI SKWERU SOLIDARNOŚCI W GARWOLINIE

Data publikacji: 2019.12.05 15:58:54, brak zmian

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej REWITALIZACJI SKWERU SOLIDARNOŚCI W GARWOLINIE

Data publikacji: 2019.09.03 08:21:49, Data zmiany: 2019.12.05 16:01:05

Informacja o naborze kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2020-2023

Data publikacji: 2019.06.12 12:25:29, brak zmian

Komunikat Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 17 grudnia 2018 roku

Data publikacji: 2018.12.31 11:48:14, Data zmiany: 2019.01.04 11:48:23

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina. Prognoza oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 2018.03.12 11:06:50, brak zmian

Informacja o wyborze oferty - Zapytanie ofertowe: Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Staszica 15 w Garwolinie - Budynek A

numer: WO.2511.1.2018
Data publikacji: 2018.02.22 14:01:07, brak zmian

Zestawienie ofert - Zapytanie ofertowe: Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Staszica 15 w Garwolinie - Budynek A

numer: WO.2511.1.2018
Data publikacji: 2018.02.13 12:56:42, brak zmian

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Data publikacji: 2018.02.07 15:37:08, Data zmiany: 2018.02.07 11:25:36

Wyjaśnienia treści zapytania - Zapytanie ofertowe: Opracowanie koncepcji projektowej modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Staszica 15 w Garwolinie - Budynek A

numer: WO.2511.1.2018
Data publikacji: 2018.02.05 11:45:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Garwolin

numer: 9/2018
Data publikacji: 2018.01.31 13:57:08, brak zmian

Zapytanie ofertowe

numer: WO.2511.1.2018
Data publikacji: 2018.01.29 15:33:35, brak zmian

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

Data publikacji: 2017.12.07 15:11:54, brak zmian

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

numer: PPN.6027.32016
Data publikacji: 2017.08.31 13:09:21, brak zmian

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

numer: PPN.6721.1.2016
Data publikacji: 2017.08.11 10:12:04, brak zmian

Ogłoszenie

Data publikacji: 2017.07.12 08:23:25, brak zmian

Ogłoszenie

numer: PPN.6721.1.2016
Data publikacji: 2017.04.21 10:27:10, Data zmiany: 2017.04.21 11:10:03

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Traktatem Lwowskim a granicą administracyjną Miasta Garwolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji: 2016.12.08 16:33:32, Data zmiany: 2016.12.08 16:42:01

Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

numer: TI.271.1.2016
Data publikacji: 2016.02.29 15:51:11, Data zmiany: 2016.03.01 08:20:39

Prawo pomocy w postępowaniu przed sądami

Data publikacji: 2015.09.15 15:05:25, brak zmian

Aktualizacja - zmiana treści SIWZ - Przebudowa dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina – Etap II

numer: TIP.271.3.2015
Data publikacji: 2015.06.03 15:19:24, Data zmiany: 2016.03.01 08:20:55

Aktualizacja - zmiana treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.3.2015
Data publikacji: 2015.04.07 14:46:10, brak zmian