Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina. Prognoza oddziaływania na środowisko


Data publikacji
2018.03.12 11:06:50
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Klaudia Świątek-Mucha
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
0