Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Garwolinie pomiędzy Traktem Lwowskim, ul. Stacyjną i ul. Kościuszki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji
2017.08.31 13:09:21
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Klaudia Świątek-Mucha
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
0