Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Rejestr umów zawartych przez Miasto Garwolin - 2019 rok


Nr umowy

Czas obowiązywania umowy

(od - do)

Nazwa podmiotu,
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy brutto (PLN)

Załączniki

WF.7031.69.2019 02.01.2020 i 14.01.2020 Konsorcjum: Ekolider Jarosław Wyglądała, PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych oraz nieruchomościach które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Miasta Garwolina zmieszane odpady komunalne 1Mg - 900, papieru 1Mg - 600 zł, tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych i metalu 1 Mg - 600 zł, szkła 1 Mg - 500 zł, bioodpadów stanowiących odpady komunalne 1 Mg - 900 zł, żużlu i popiołu 1 Mg - 1000 zł Umowa
SO.526.31.2019 25.11.2019 - 31.12.2019 Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych "SPORTOWA" Na realizację zadania publicznego pod tytułem: "W Garwolinie jesteśmy RAZEM - mali i duzi, niepełnosprawni i sprawni". 9 900 Umowa
SO.526.30.2019 13.11.2019 - 31.12.2019 Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Harcerz - wolny od nałogów" 1 460 Umowa
SO.526.29.2019 01.10.2019 - 29.12.2019 Stowarzyszenie Truchtacz.pl Na realizację zadania publicznego pod tytułem "VI Memoriał im. Piotra Ekierta" 3 000 Umowa
SO.2151.25.2019 04.12.2019 - 04.12.2019 - Uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 200 Umowa
SO.2151.24.2019 04.12.2019 - 04.12.2019 - Uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 200 Umowa
SO.2151.15.2019 23.07.2019 - 23.07.2019 - Uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 400 Umowa
SO.2151.14.2019 22.07.2019 - 22.07.2019 - Uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 200 Umowa
SO.2151.13.2019 22.07.2019 - 22.07.2019 - Uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 400 Umowa
SO.2151.12.2019 22.07.2019 - 23.07.2019 - Uczestnictwo w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego 600 Umowa
WO.2512.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2020 - Sprzątanie lokalu Urzędu Miasta Garwolina przy Alei Żwirki i Wigury 16 w Garwolinie. 413 Umowa
WO.2431.28.2019 01.01.2020 - 31.12.2021 Gabinet Medycyny Pracy Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych i kontrolnych pracowników, wydawanie orzeczeń o zdolnosci do pracy na zajmowanym stanowisku, ewentualnego zlecenia badań laboratoryjnych i obrazowych (EKG, RTG) oraz wydania skierowań do lekarzy specjalistów, których konsultacje są niezbędne do wydania orzeczenia. 80 Umowa
PPN.2510.4.2019 13.12.2019 - 21.12.2019 PHU Kot Andrzej Wykonanie prac remontowych na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach 8 955,00 Umowa
PPN.5543.7.2019 6.12.2019 - 16.12.2019 PROCOM Dostawa hydraulicznego rozpieracza ramieniowego SP 44 AS E - FORCE 2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie. 33 500,00 Umowa
PPN.2510.3.2019 27.11.2019 - 21.12.2019 TECH-BRUK Wykonanie utwardzenia placu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach 17 000,00 Umowa
KS.5544.15.2019 27.11.2019 - 6.12.2019 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie Wykonanie dokumentacji technicznej w celu zgłoszenia wodno-prawnego w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, Nadzór Wodny w Garwolinie, związanego z wykonaniem 5 przepustów na trasie rowu zabezpieczającego przed podtopieniami nieruchomości usytuowanych przy ul. Bocznej w Garwolinie. 1 500 Umowa
WO.1330.2.2019

15.11.2019

31.01.2020

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych. - Umowa
WO.1330.9.2019 28.11.2019 - 6.12.2019 NET-KOMP Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nie używanych zestawów komputerowych oraz oprogramowania do Urzędu Miasta Garwolin. 92 517,38 Umowa
KS.5544.13.2019 22.11.2019 - 18.12.2019 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie Wykonanie prac mających na celu zapobieganie podtopieniom, polegających na wykoszeniu cieku Eliasz. 1 425,60 Umowa
KS.5544.12.2019 27.11.2019 - 20.12.2019 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie Wykonanie prac mających na celu zapobieganie podtopieniom, polegających na konserwacji rowu przy ul. Rataja i przy ul. Biskupa Jana Mazura 33 886,50 Umowa
KS.5544.11.2019 13.11.2019 - 20.12.2019 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie Wykonanie rowu przy ul. Klonowej wraz z wykonaniem 2 szt. przepustów. 14 760 Umowa
KS.5544.10.2019 29.10.2019 - 08.11.2019 AZBUD Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Wykonanie prac polegających na wykoszeniu rzeki Wiligi na odcinku od mostu drogowego na ul. Gen. Władysława Andersa do jazu żelbetowego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Garwolinie 4 320 Umowa
KS.5544.9.2019 29.10.2019 - 29.11.2019 AZBUD Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Wykonanie prac polegających na wykoszeniu i odmuleniu rowów na terenie miasta Garwolina 11 070 Umowa
WO.1330.8.2019

05.11.2019 - 04.11.2020

Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Udostępnienie do korzystania z Platformy e-Zamawiający 1 845 Umowa
WO.2501.7.2019 11.10.2019 - 10.10.2022 Netia S.A. Udostępnienie Najemcy lokalu o pow. użytkowej 28,5 m2 stanowiącego własność Miasta Garwolina, położonym w Garwolinie przy ul. Staszica 15 1402,20/miesiąc Umowa
WO.2501.5.2019 4.11.2019 - 3.11.2021 - Świadczenie pełnej obsługi serwisowej urządzeń kotłowni gazowej, ogrzewającej pomieszczenia w budynkach Urzędu Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15 369/miesiąc Umowa
SO.526.29.2019 1.10.2019 - 29.12.2019 Stowarzyszenie Truchtacz.pl Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "VI MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA" 3000 Umowa
PPN.7125.1.2019 30 dni od dnia zawarcia umowy - Wykonanie świadectwa charakterystyki
energetycznej lokalu mieszkalnego
600 Umowa
PPN.251 0.1.2019 30.09.2019 - 31.10.2019 - wykonanie remontu drzwi garażowych w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach 12300 Umowa
WF.2150.4.2019 20.09.2019 - 14.10.2019 - Doręczenie do rąk właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych pism wraz z formularzem
3,8/1szt Umowa
WF.2150.5.2019 20.09.2019 - 14.10.2019 - Doręczenie do rąk właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych pism wraz z formularzem
3,8/1szt Umowa
SO.4464.4.2019 10.09.2019 - Na zapewnienie przewozu syna - ucznia własnym samochodem z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkół Nr 2 Al. Legionów 11 w Garwolinie.  6,24/dzień Umowa
SO.4464.3.2019 9.09.2019 - Na zapewnienie przewozu syna - ucznia własnym samochodem z miejsca zamieszkania do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Trzciance.  10,50/dzień Umowa
SO.4464.2.2019 4.09.2019 - Na zapewnienie przewozu syna - ucznia własnym samochodem z miejsca zamieszkania do Ośrodka  Szkolno - Wychowawczego w Przyłęku.  35/dzień Umowa
KS.7021-2-56.2019 - Smart Factor Sp. z o.o. Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i stanu oznakowania dla ok. 67 km dróg
gminnych na terenie miasta Garwolina
6519 Umowa
IOD.142.10.2019 - - Powierzenie przetwarzania danych osobowych 0 Umowa
PPF.0541.3.2019 11.03.2019 - 31.12.2021 Sport-Premium Sp. z o.o. Gablota informacyjna 0 Umowa
PPF.0541.2.2019 10.06.2019 - 30.11.2019 Wydawnictwem Nasz Region Leszek Włodkowski-Moszej Wykonanie i dostarczenie gier "MEMO" i map turystycznych 18000 Umowa
PPF.2601.18.2019 5.06.2019 - 12.06.2019 - Wykonanie zgodnie z projektem wykonawcy statuetek ceramicznych "GAWRON GARWOLlŃSKI" 4200 Umowa
PPF.2601.13.2019 17.05.2019 - 6.06.2019 - Ngranie filmu dokumentującego Festiwal Kultury i Tradycji Garwolina, który odbędzie się w dniu 19 maja 2019 r w Garwolinie w godzinach 15.00-20.00 700 Umowa
PPF.0542.13.2019 - Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Garwolinie Prowadzenia kampanii promocyjnej Miasta Garwolina podczas międzynarodowego festiwalu wokalnego "V International Song Festival of
Serra Estrela", który odbędzie się w dniach 20-25 sierpnia 2019 roku w Seja
- (Portugalia).
500 Umowa
PPF.0542.8.2019 - - Prowadzenia kampanii promocyjnej Miasta Garwolina podczas produkcji teledysku do singla pt. "Dalej dalej". 500 Umowa
PPF.2601.2.2019 13-22.03.2019 - Namalowanie obrazu św. Anny Samotrzeciej, który będzie umieszczony w krzyżu znajdującym się przy ulicy Sienkiewicza w Garwolinie. 470 Umowa
PPF.0542.5.2019 23-24.-3.2019 "Studio Ruchu Kordaszewscy s.c." Prowadzenia kampanii promocyjnej Miasta Garwolina podczas organizowanych imprez "Grand Prix Polski Garwolin 2019", " III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Garwolin 2019" i "III Amatorski Turniej Tańca Towarzyskiego Garwolin 2019". 5000 Umowa
PPF.042.10.2019 7.03.2019 - 15.03.2019 - Przedmiot umowy jest realizowany w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych" realizacji projektu grantowego pn. .Podniesienie
kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanego przez
Miasto Garwolin - usługa graficzna
1500 Umowa
PPF.042-10.2019 7.03.2019 - 31.05.2019 "Zakoduj Garwolin s.c. Mirosław Juszczak, Łukasz Korycki" Umowa o przeprowadzenie szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu "Podniesieniekompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"
Realizowanego ze środków Działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji
cyfrowych" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
14080 Umowa
PPF.042.10.2019 5.03.2019 - 31.05.2019 "KUDASZEWICZ" Zakład Garmażeryjny" Przedmiot umowy jest realizowany w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" realizacji projektu
grantowego pn. .Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego" realizowanego przez Miasto Garwolin - usługa gastronomiczna
5280 Umowa
PPF.042.10.2019 18.02.2019 - 25.02.2019 PLATKOM Przedmiot umowy jest realizowany w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych" realizacji projektu
grantowego pn. .Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa
mazowieckiego" realizowanego przez Miasto Garwolin - dostawa komputerów
23000 Umowa
PPF.2601.1.2019 13.02.2019 - 13.08.2020 Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych Świadczenie usługi drogą elektroniczną - dostęp do portalu: granty.pl 1206,40 Umowa
PPF.0542.4.2019 8.01.2019 - 31.12.2019 Katolickie Radio Podlasie Zamieszczanie materiałów promujących Miasto Garwolin 922,5/miesiąc Umowa

UG/09/2019/016

Zawarta w dniu
09.05.2019
od dnia
12.05.2019
11.05.2019

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group 

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych

  Umowa
KR 2

 

Spisana dnia
09.05.2019
na czas
12.05.2019
11.05.2020
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Garwolin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

56381,59

Umowa
KR 1
KS.6131.56.2019 17.04.2019 - 15.05.2019 - Wykonanie usługi polegającej na wycince oraz cięciu pielęgnacyjnym koron drzew i krzewów rosnących na terenie miasta Garwolina. 33395,32 Umowa

KS.2150.13.2019

-

Zawarta w dniu

12.08.2019

na czas
od 12.08.2019

do 31.12.2019

-

Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefach płatnego parkowania

14,70 za każdą godzinę poboru opłat

Umowa
KS 5

KS.2150.12.2019

-

Zawarta w dniu

01.08.2019

na czas
od 01.08.2019

do 31.12.2019

-

Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w strefach płatnego parkowania

14,70 za każdą godzinę poboru opłat

Umowa
KS 4

KS.7021.3.61.2019

Zawarta w dniu
22.07.2019 r.
na czas
22.07.2019
31.08.2019
- Obowiązek pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta Garwolina. 15 zł za każdą godzinę czynności wymienionych w §1 Umowa
KS 3

KS.7021.3.48.2019

 

26.06.2019 r.
31.08.2019 r.

Obowiązek pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta Garwolina.

15 zł za każdą godzinę czynności wymienionych w §1

Umowa KS 2

KS.7021.3.46.2019

 

24.06.2019 r.
31.08.2019 r.

Obowiązek pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta Garwolina.

15 zł za każdą godzinę czynności wymienionych w §1

Umowa
KS 1
KS.7021.3.9.2019 26.03.2019 - w ciągu 8 tygodni - Modernizacja placu zabaw usytuowanego
na terenach rekreacyjnych Zarzecze.
147936,47 Umowa
KS.7021.3.1.2019 8.03.2019 - 15.04.2019 - Niszczenie gniazd gawronów w miejscach noclegu oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań gawronów, migrujących lub zimujących oraz niedopuszczenieprzystąpienia do lęgów 6150 Umowa

TI.7013.3.2019

FEDRO Sp. z o.o.

12.06.2019 r.
12.07.2019 r.

Roboty polegające na wymianie nawierzchni na ulicy Janusza Korczaka w Garwolinie w obrębie skrzyżowania z ulicą W. Bekierskiej oraz wykonanie innych robót towarzyszących zgodnie z przedstawioną ofertą przepisami techniczno-budowlanymi, z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami Prawa Budowlanego.

12024,48

Umowa
TI 7

TI.272.2.2019

28.03.2019
12.07.2019

Przedsiębiorstwo Robot
Inżynieryjnych i Drogowych
DROGBUD Sp. z o.o.

Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni, zgodnie zapisami niniejszej umowy.

399 112,56 zł

Umowa
TI 6

TI.7013.1.2019

14.04.2019
12.07.2019

P. B. H. U
BRUK – TRANS
Piotr Kowalczyk

Realizacja robót związanych z budową ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+188 - 0+200

17025,97

Umowa
TI 5

TI.272.1.1.2019

07.03.2019

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe
BRUK-TRANS
Piotr Kowalczyk

Budowa ul. Bocznej w km 0+015 – 0+188 zgodnie zapisami niniejszej umowy

167837,73

Umowa
TI 4

TI.272.1.2.2019

07.03.2019

Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo Handlowe
BRUK-TRANS
Piotr Kowalczyk

Budowa ul. Beethovena w km 0+172,6 – 0+406,87 zgodnie zapisami niniejszej umowy.

433588,47

Umowa
TI 3

TI.7011.2.2019

14.03.2019
19.03.2019

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych
MAR-INWEST
mgr inż. Mariusz Krawczyk

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu Miasta Garwolina przy ul. Staszica 15.

2091,00 zł Umowa
TI 2

TI.7011.6.2018

12.03.2019
31.03.2019

__________

Opracowanie dokumentacji projektowej na „Modernizacje boiska do piłki ręcznej, budowę boiska do koszykówki, dwutorowej bieżni dł. 50 m i toru do skoku w dal wraz z piaskownicą na działce nr 586/1 w Garwolinie z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej.

29 520,00 zł

Umowa
TI 1

WZK.2633.1.2019

Zawarta dnia
05.03.2019
na czas
06.03.2019
31.12.2019

K. Saganek

Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Miesięczny limit 250 km na jazdy lokalne

Umowa
WZK 1

SO.4464.1.2019 Rok szkolny 2019/2020 - Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Otwocku. 294 zł za 1 kurs Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 15 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 14 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 13 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 12 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 16 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 10 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 9 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.4.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 8 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.3.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 5 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.2.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 3 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2151.1.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 1 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2150.7.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Zadania koordynatora miejskiego zespołu informatycznego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1100 Umowa
SO.2150.6.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa zespołu informatycznego wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 1000 Umowa
SO.2150.5.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 11 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2150.4.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 7 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2150.3.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 6 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2150.2.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 4 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.2150.1.2019 23.05.2019 - 26.05.2019 - Obsługa informatyczna OKW Nr 2 w Garwolinie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 350 Umowa
SO.526.27.2019 10.06.2019 - 31.07.2019 Garwoliński Klub Sportowy "Wilga" Garwolin Umowa o realizację zadania publicznego pn: "Garwolin - moje miasto, moja mała ojczyzna" 8900 Umowa
SO.526.26.2019 1.06.2019 - 15.09.2019 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: Lato 2019 z Przystanią" 20000 Umowa
SO.526.25.2019 1.06.2019 - 30.09.2019 Stowarzyszenie Calos Cagathos, Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: "Niezły odlot, czyli uzależnienie od sztuki" 7500 Umowa
SO.526.24.2019 1.04.2019 - 15.10.2019 Fundacja na rzecz dzieci i osób z autyzmem AUTYZMOWCY Umowa o realizację zadania publicznego "Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych"    
SO.526.23.2019 1.04.2019 - 31.12.2019 Uczniowski Klub Tenisowy "Garwolin 2012" Umowa o wsparcie zadania publicznego pn. "Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku" 4000 Umowa
SO.526.22.2019 11.02.2019 - 8.03.2019 Garwoliński Klub Sportowy "Wilga" Garwolin Umowa o wsparcie zadania publicznego pn. "Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Garwolina Rocznik 2007/08" 1002,50 Umowa

SO.526.21.2019

01.03.2019
30.12.2019

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Kolonia Zuchowa – razem raźniej”

8 540,00 zł

Umowa
SO 24

SO.526.20.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie Truchtacz.pl

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Biegi”

5 000,00 zł

Umowa
SO 23

SO.526.19.2019

21.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 1 Pułku Strzelców Konnych

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

12 000,00 zł

Umowa
SO 22

SO.526.18.2019

01.02.2019
31.12.2019

Fundacja „Tętniące Życiem”

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Grupa wsparcia”

9 030,00 zł

Umowa
SO 21

SO.526.16.2019

18.01.2019
30.11.2019

Fundacja „Tętniące Życiem”

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Bohaterowie dla codziennego, czyli wolontariat dla każdego”

2 000,00 zł

Umowa
SO 20

SO.526.15.2019

02.01.2019
31.12.2019

Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Piłka siatkowa”

10 000,00 zł

Umowa
SO 19

SO.526.14.2019

02.01.2019
31.12.2019

LZS Conectum Garwolin

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Promocja kultury fizycznej wśród mieszkańców Garwolina poprzez piłkę nożną i futsal”

3 000,00 zł

Umowa
SO 18

SO.526.13.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Prowadzenie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie”

30 000,00 zł

Umowa
SO 17

SO.526.12.2019

02.01.2019
31.12.2019

Międzyszkolny Klub Sportowy w Garwolinie

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Badminton w Garwolinie – od dziecka do emeryta”

30 000,00 zł

Umowa
SO 16

SO.526.11.2019

02.01.2019
31.12.2019

Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No Name”

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Gimnastyka dla dorosłych”

4 000,00 zł

Umowa
SO 15

SO.526.10.2019 2.01.2019 - 31.12.2019 Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy No-Name Umowa o realizację zadania pn: "Taniec
i gimnastyka dzieci i młodzieży"
46000 Umowa

SO.526.9.2019

02.01.2019
31.01.2019

Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez piłkę nożną”

238 000,00 zł

Umowa
SO 14

SO.526.8.2019

02.01.2019
31.12.2019

Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez lekkoatletykę”

34 000,00 zł

Umowa
SO 13

SO.526.7.2019

02.01.2019
31.12.2019

Klub Sportowy „Zdrowie” Garwolin

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Promowanie Garwolina przez beachsoccer i futsal”

15 000,00 zł

Umowa
SO 12

SO.526.6.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych
SPORTOWA”

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„XIV Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży”

3 000,00 zł

Umowa
SO 11

SO.526.5.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”

20 000,00 zł

Umowa
SO 10

SO.526.4.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie”

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim”

30 000,00 zł

Umowa
SO 9

SO.526.3.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza „Przystań”

180 000,00 zł

Umowa
SO 8

SO.526.2.2019

02.01.2019
31.12.2019

Polski Czerwony Krzyż

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Ochrona zdrowia poprzez edukację oświatowo zdrowotną oraz popularyzację i organizowanie honorowego krwiodawstwa w odniesieniu do środowisk młodzieżowych i osób dorosłych”

14 000,00 zł

Umowa
SO 7

SO.526.1.2019

02.01.2019
31.12.2019

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Garwolin

Umowa o realizację zadania publicznego pt.:
„Prowadzenie sekcji pływackiej, organizowanie zajęć treningowych, obozów i zawodów pływackich”

23 000,00 zł

Umowa
SO 6

SO.4464.2.2018

19.02.2019
na czas
22.02.2019
21.06.2019

Firma Usługowo Transportowa

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

 

Wynagrodzenie zawarto
w § 2
niniejszej umowy

Umowa
SO 5

SO.7330.4.2019

Zawarta dnia
15.01.2019
na czas
01.01.2019

Klubem dziecięcym
Zegar Słoneczny

Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką

Umowa
SO 4

SO.7330.3.2019

Zawarta dnia
15.01.2019
na czas
01.01.2019
31.12.2019

Niepubliczny Żłobek
„AkuKu”

Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

 

400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką

Umowa
SO 3

SO.7330.2.2019

Zawarta dnia
15.01.2019
na czas
01.01.2019
31.12.2019

Niepubliczny Żłobek
„Wesołe Słoneczko”

Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

 

400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką

Umowa
SO 2

SO.7330.1.2019

Zawarta dnia 15.01.2019
na czas
01.01.2019
31.12.2019

Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Kraina”

Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3.

 

400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką

Umowa
SO 1

WF.7031.2.2019

02.01.2019
31.12.2019

Przedsiębiorstwo Informatyczne
FORTES
J. Wąsik, K. Niziołek
Sp. J.

Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania aplikacyjnego „System Monitorowania Odpadów Komunalnych”

 

250,00 zł
brutto czy netto

Umowa
WF 7

WF.7031.1.2019

01.01.2019
31.12.2021

F.H.U „NATURA”
Marek Michałowski

Odbiór i zagospodarowanie odpadów tj. przeterminowane lekarstwa od mieszkańców miasta Garwolina.

 

 ---------- Umowa
WF 6

Załącznik do umowy WF.272.1.2019
z dnia
3 stycznia 2019 r.

Czas trwania został zawarty w § 3 niniejszej umowy

EKOLIDER
Jarosław Wyglądała

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

---------- Umowa
WF 5

WF.272.1.2019

 

03.01.2019
31.12.2019

EKOLIDER
Jarosław Wyglądała

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwanego PSZOK powstających na terenie Miasta Garwolina wraz z zagospodarowaniem odpadów.

Wynagrodzenie
zawarte w § 6 niniejszej umowy

Umowa
WF 4
WF.2150.3.2019

Zawarta dnia

14.01.2019

do dnia

28.02.2019

---------

 

Doręczenie do rąk podatnikom nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2019 rok.

3,40 zł
od jednej doręczonej decyzji

Umowa
WF 3
WF.2150.2.2019

Zawarta dnia

14.01.2019

do dnia

28.02.2019

---------

Doręczenie do rąk podatnikom nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2019 rok.

3,40 zł
od jednej doręczonej decyzji

Umowa
WF 2

WF.2150.1.2019

Zawarta dnia

14.01.2019

do dnia

28.02.2019

 

---------

Doręczenie do rąk podatnikom nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2019 rok.

3,40 zł
od jednej doręczonej decyzji

Umowa
WF 1

WO-LR.6/2019

Zawarta w dniu
07.08.2019
na czas nieokreślony

P.P.H.U. WYBORY DOMOWE
Olga Rudnicka

15% zniżki na posiłki (z wyłączeniem napoi)
dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w lokalu gastronomicznym „KEBAB CENTRUM”

--- Umowa
WO 21

WO.1330.6.2019

Zawarta w dniu
27.06.2019 r.
od dnia
01.07.2019
31.12.2019

ABC PRO Sp. z o.o.

Utrzymanie i aktualizacja używanego przez Zamawiającego system obiegu dokumentów SEMP oraz modułu SEMP On-Line – Informacja o stanie i kolejności załatwienia spraw w Urzędzie w zakresie określonym w paragrafie 2.

492 zł miesięcznie

Umowa
WO 20

WO.1330.4.2019

Wiesław Krulikowski

Zawarta w dniu 15.03.2019
na czas
06.05.2019
31.12.2019

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Garwolina z zakresu rozwiązywania problemów i dokonywanie konfiguracji używanych programów.

1800 zł Umowa
WO 19

WO-LR.2/2019

Zawarta dnia
na czas nieokreślony

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Zniżki dla mieszkańców miasta – posiadaczy Karty Dużej Rodzin:
30 % zniżki na zajęcia organizowane przez CSiK,
30 % zniżki na zakup karnetów uprawniających do korzystania z siłowni i kortów tenisowych,
30 % zniżki na zakup biletów na krytą pływalnię „Garwolanka”.

---- Umowa
WO 18

WO-LR.1/2019

Zawarta dnia
26.04.2019
na czas nieokreślony

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

Zniżki dla mieszkańców miasta – posiadaczy Karty Dużej Rodzin:
30 % zniżki na zakup biletów do kina,
30 % zniżki na zakup biletów na płatne imprezy kulturalne

----- Umowa
WO 17

WO.272.2.2019

01.04.2019
31.12.2021

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Tadeusz Winiarek

Świadczenie obsługi prawnej wydziałów Urzędu Miasta Garwolina

3500 zł netto

Umowa
WO 16

WO.1330.5.2019

Zawarta dnia
27.03.2019
na czas
01.04.2019
30.06.2019

ABC PRO Sp. z o.o.

Utrzymanie i aktualizacja systemu obiegu dokumentów SEMP oraz modułu SEMP On-Line

492 zł

Umowa
WO 15

WO.2515.3.2019

22.02.2019
21.02.2020

CWS
boso – Polska Sp. z o.o.

Najem i serwis mat wejściowych cws

Zawarta w treści umowy


Umowa
WO 14

WO.062.2.2017
WO-S.4/2019

Zawarta w dniu
02.01.2019
na czas
02.01.2019
31.12.2019

Kopalnia Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o.

20 % rabatu na pobyty rehabilitacyjno – lecznicze pod ziemią,
20 % rabatu na pobyty „Dzień dla Zdrowia” pod ziemią,
20 % rabatu na pobyty „Zdrowy Sen” pod ziemią,
15 % zniżki na zabiegi z zakresu fizjoterapii.

_______

Umowa
WO 13
WO.1330.3.2019

Zawarta dnia
28.01.2019
na czas
01.01.2019
na czas nieokreślony

SILERS
Adrian Błaszczykowski

Usługa transmisji na żywo w Internecie obrad sesji Rady Miasta Garwolina, dostęp do platformy infosesja.pl, instalacja wszystkich aktualizacji programu web infosesja.pl, rejestrowanie i archiwizacja transmitowanych sesji Rady Miasta Garwolina, wykonywanie wymaganych aktualizacji zgodnych z wprowadzanymi ustawami dotyczącymi obsługi oraz transmisji sesji Rady Miasta Garwolina, techniczne wsparcie telefoniczne lub dostęp zdalny za pomocą programu TeamViwer.

369,00 zł

Umowa
WO 12

WO.1330.2.2019

Zawarta dnia
22.01.2019
na czas
02.01.2019
31.01.2020

Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o.

Udzielenie jednej licencji na dostęp do aplikacji służącej do prowadzenia przez Zamawiającego Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej

200 zł netto

Umowa
WO 11

WO.272.1.2019

17.01.2019
31.12.2019

Kancelaria Adwokacka Rafała Drozda

Umowa o świadczenie obsługi prawnej

4. 305,00 zł

Umowa
WO 10

 

WO.062.2.2017
WO-S.5/2019

Zawarta dnia
02.02.2019
na czas
02.01.2019
31.12.2010

Klinika Psychosomatyczna Sp. z o.o., Sp. K.

Zniżki dla mieszkańców miasta – posiadaczy Garwolińskiej Karty Seniora:
- 8 % zniżki na pobyty rehabilitacyjne,
-15 % zniżki na zabiegi przy pobytach hotelowych.

-------- Umowa
WO 9

WO.062.2.2017
WO-S.3.2019

Zawarta dnia
02.02.2019
na czas
02.01.2019
31.12.2019

Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

Zniżki dla mieszkańców miasta – posiadaczy Garwolińskiej Karty Seniora

- 10 % zniżki na pełnopłatne pobyty lecznicze i hotelowe w obiektach szpitalno-sanatoryjnych Spółki (rabat nie dotyczy tzw. ofert specjalnych).
- 10 % zniżki na normalne bilety wstępu do Zabytkowej Warzelni Soli, Groty Solankowej, na Tarasy widokowe, na obszar tężniowy.

--------- Umowa
WO 8

WO.2403.1.2019

Zawarta dnia
16.01.2019

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Przeprowadzenie szkolenia dla Pracowników Urzędu Miasta Garwolina pt. „obowiązek przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w stosunkach pracy"

6 396,00 zł

Umowa
WO 7

WO.062.2/2017

WO-S.2/2019

 

Zawarta dnia

02.01.2018

na czas

02.01.2019

31.12.2019

Spóła Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A

Al. Małachowskiego 5

24.140 Nałęczów

10 % zniżki na pobyty hotelowe, pobyty pakietowe z zabiegami i wyżywieniem, zabiegi rehabilitacyjne i spa, wstęp do strefy basenowej Atrium

-------

 

Umowa
WO 6

 

WO.062.2.2017

WO-S.1/2019

Zawarta dnia

02.01.2018

na czas

02.01.2019

31.12.2019

Uzdrowisko Konstancin-Zdrój S.A

ul. Sue Ryder 1

05-520
Konstancin-Jeziorna

 

10 % zniżki na pobyty hotelowe, pobyty pakietowe z zabiegami i wyżywieniem, zabiegi rehabilitacyjne i spa, wstęp do tężni solankowej i do strefy wellness.

------- Umowa
WO 5
 

WO.2150.1.2019

 

Zawarta dnia

04.01.2019

na czas

07.01.2019

07.02.2019

 

--------------------

 

Wykonanie prac administracyjnych polegających na:

  • przeprowadzeniu porządkowania imiennej ewidencji cmentarza wojennego.

  • przygotowanie dokumentacji do archiwum zakładowego, dotyczącej grobownictwa wojennego i miejsc pamięci narodowej.

 

2 200,00 zł

Umowa
WO 4
WO.1330.1.2019

Zawarta dnia

02.01.2019

na czas

01.01.2019

31.03.2019

--------------------

Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Garwolina w zakresie rozwiązywania problemów i dokonywanie konfiguracji używanych programów.

1 800,00 zł Umowa
WO 3

WO.2512.10.2018

 

Zawarta dnia

31.12.2018

na czas

01.01.2019

31.12.2019

--------------------

- Sprzątanie lokalu Urzędu Miasta Garwolina
przy Alei Żwirki i Wigury 16.

- Sprzątanie budynków Urzędu Miasta Garwolina przy ulicy Staszica 15 w przypadku otrzymania dyspozycji
od sekretarza lub kierownika Wydziału Organizacji Urzędu związanej z koniecznością zastępowania sprzątaczek zatrudnionych
w Urzędzie.

413 zł przedmiot umowy
w § l ust. 1

 

72 zł/92 zł przedmiot umowy
w § l ust. 2

Umowa
WO 2
WO.1330.11.2018

Zawarta dnia

31.12.2018

na czas

01.01.2019

31.03.2019

ABC PRO Sp. z o.o.

 

Utrzymanie i aktualizacja używanego przez Zamawiającego systemu obiegu dokumentów SEMP oraz modułu SEMP On-Line

 

492 zł /miesiąc Umowa
WO 1

 

Data publikacji
2019.01.04 08:44:01
Data zmiany
2020-01-29 14:26:00
Opublikował
Aneta Przychodzka
Zmienił
Krzysztof Wągrodzki
Udostępnił
Aneta Przychodzka
Ilość zmian
112
Autor
Aneta Przychodzka
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
783