Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego


Sortuj wg:

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina. Prognoza oddziaływania na środowisko

Data publikacji: 2018.03.12 11:06:50, brak zmian

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

numer: PPN.6027.32016
Data publikacji: 2017.08.31 13:09:21, brak zmian

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina

numer: PPN.6721.1.2016
Data publikacji: 2017.08.11 10:12:04, brak zmian

Ogłoszenie

numer: PPN.6721.1.2016
Data publikacji: 2017.04.21 10:27:10, Data zmiany: 2017.04.21 11:10:03

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy Traktatem Lwowskim a granicą administracyjną Miasta Garwolin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji: 2016.12.08 16:33:32, Data zmiany: 2016.12.08 16:42:01