Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Roboty budowlane


Sortuj wg:
Wybierz stronę:
1
(1 z 5)

Ogłoszenie o wyborze oferty - Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.30 14:18:06, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.22 15:22:14, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.17 16:03:41, brak zmian

Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.05 14:24:34, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.10.2018
Data publikacji: 2018.08.06 10:51:59, brak zmian

Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.10.2018
Data publikacji: 2018.07.13 15:01:05, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.9.2018
Data publikacji: 2018.07.13 13:44:41, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”.

numer: TI.271.7.2018
Data publikacji: 2018.06.28 12:18:15, brak zmian
Wybierz stronę:
1
(1 z 5)