Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Rejestr umów zawartych przez Miasto Garwolin - 2018 rok


Nr umowy

Czas obowiązywania umowy

(od - do)

Nazwa podmiotu,
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy brutto (PLN) Załączniki

WO.1330.5.2018

02.10.2018

Net-Arn Sp. z o.o.
Maciej Buława

Świadczenie usługi Net-ARN Internet Business

indywidualna wycena Umowa

WO.1330.7.2018

23.11.2018
03.01.2019

Net-Arn Sp. z o.o.
Maciej Buława

Dostawa fabrycznie nowej centrali telefonicznej, Montaż centrali telefonicznej w wyznaczonym miejscu przez zamawiającego, Konfiguracja centrali numerów wewnętrznych, Dokonywanie rozbudowy oraz przenoszenie numerów wewnętrznych, Serwis centrali.

37 281,30 zł

Umowa
WO.062.1.2011
WP-LR.7/2018
31.12.2018
na czas nieokreślony

N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy

5 % rabatu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na cały asortyment który nie jest objęty promocją w sklepach internetowych

______ Umowa
PPN.3731.1.2016 31.12.2018
31.01.2019
__________________

Wykonanie oceny „czy doszło do zmiany zagospodarowania terenu ewentualnie zmiany sposobu użytkowania terenu na działce nr 2071 położonej w Garwolinie przy ul. Adama Mickiewicza”

2000 zł Umowa

WO.062.1.2011

WO-LR.8/2018

07.12.2018

na czas nieokreślony

Salon Fryzjerski

Akademia Fryzur& Grota Solna”

10 % zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na usługi oferowane w salonie

  Umowa

KS.5544.13.2018

31.10.2018

30.11.2018

AZBUD

Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych

Wykonanie prac polegających na wykoszeniu wymienionych w treści umowy odcinków skarp i dna rowów usytuowanych na terenie miasta Garwolina

9 720 Umowa

KS.5544.14.2018

31.10.2018

30.11.2018

 

Sprawdzenie stanu technicznego elementów budowli, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu budowlanego tj. zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenach rekreacyjnych miasta Garwolin przy rzece Wildze.

1 500 Umowa

KS.6331.3.2018

19.07.2018

28.09.2018

GEOMAG STUDIO

Adrian Gańko

Dokonanie kompleksowej oceny stosunków wodnych panujących na działkach przy ul. Jana Pawła II oraz na działce przy ul. Bitwy Warszawskiej i wykonanie ekspertyzy przez biegłego z zakresu specjalności hydrogeologicznej, w sprawie zmiany stanu wody na gruncie tych działek.

5 658 Umowa

KS.6331.4.2018

27.07.2018 r.

26.10.2018 r.

GEOMAG STUDIO

Adrian Gańko

Sporządzenie opinii uzupełniającej,
w zakresie wskazanym w piśmie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach nr SKO .4000-536/2018

5 535 Umowa
TI.7013.13.2018

25.10.2018

16.11.2018

"GRANIT”

Usługi Brukarskie
Modernizacja chodnika przy ul. Cmentarnej oraz wykonanie innych robót towarzyszących zgodnie z przedstawioną ofertą 34 698,96 Umowa
WO.1330.6.2018

08.11.2018

16.11.2018

SILERS

Adrian Błaszczykowski

a) Zakup, montaż i konfiguracja programu Elektronicznego Systemu Obsługi Sesji wraz z urządzeniami służącymi do rejestracji,

b) Zakup, montaż i konfiguracja systemu konferencyjnego.

19 467,16 Umowa
WO.1330.8.2018

Zawarta

26.11.2018 r.

na czas

od 01.01.2019

do 01.01.2021

Net-ARN Sp. z o.o. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych cennik usług stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy Umowa

WO.062.1.2011

WO.-LR.6/2018

Zawarta

23.10.2018 r.

na czas nieokreslony

Benex

Tomasz Banaszkiewicz

5 % rabatu dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na cały asortyment w sklepie internetowym www.cebule-kwiatowe.pl. - Umowa
KD.2150.1.2018

01.08.2018

31.10.2018

Maria Jolanta Perek Pełnienie nadzoru merytorycznego nad prawidłową realizacją inwestycji i remontów w mieście Garwolin. 5 200 Umowa
WF.7031.2.2018

01.10.2018

31.12.2018

EKOLIDER

Jarosław Wyglądała

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstających na terenie Miasta Garwolina wraz z zagospodarowaniem odpadów. - Umowa

WO.062.1.2011

WO.-LR.5/2018

Zawarta

18.10.2018 r.

na czas nieokreślony

N. Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy 5% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na cały asortyment sklepu internetowego www.eco-market.pl z wyjątkiem produnktów objętych promocją. - Umowa

 

   

 

   

TI.7011.5.2.2018

19.04.2018

30.04.2018

Usługi Projektowo – Budowlane

Bogusław Godula

Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy zatoki parkingowej przy ul. Korczaka w Garwolinie.

3 000 Umowa

WBR.342.4.7.2018

22.05.2018

16.11.2018

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie

Środki finansowe na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

5 000 Umowa

WO.2501.8.2018

16.06.2018

15.06.2021

Weteran Klub Tur Garwolin

Prezydent Pan Bartłomiej Szarek

Użyczenie lokalu-garażu na garażowanie motocykli oraz sprzętu stanowiącego własność Klubu.

bezpłatnie Umowa

WO.056.2.2018

14.05.2018

30.05.2018

Michał Matusiak

Wykonanie zdjęć miasta Garwolina do opracowania „Garwolin w latach 2014 – 2018” według wykazu ustalonego przez Zamawiającego.

1 000 Umowa

KS.7125.1.2018

24.04.2018

15.05.2018

IBT Bogdan Talarek

Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 12.

600 Umowa

KS.2510.6.2018

30.03.2018

16.04.2018

„CEZARY”

Cezary Foryś

Wykonanie ocieplenia oraz elewacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.

7 000 Umowa

KS.7125.1.2017

29.03.2018

16.04.2018

GRAMIR
Szacowanie Nieruchomości

Mirosław Pietrasik

Wykonanie operatu szacunkowego ustalającego wartość rynkową lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Garwolinie przy ul. Jagodzińskiej 10 wraz z ułamkową częścią gruntu przynależną do tego lokalu oraz z wykonaniem rzutu poziomego ze wskazaniem usytuowania lokalu w budynku w celu sprzedaży.

500 Umowa

KS.2510.2.2018

21.03.2018

30.03.2018

KRYSPIN EKO_DOM Aleksander Kryspin

Wykonanie i montaż okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach.

1 355, 27 Umowa

WO.056.1.2018

07.05.2018

11.05.2018

Zbigniew G. W.

Opracowanie wykazu burmistrzów, naczelników, przewodniczących prezydium Miejskiej Rady Narodowej oraz przewodniczących Rady Miasta Garwolina wraz ze wskazaniem lat pełnienia funkcji.

240 Umowa

WO.3222.2.2018

09.03.2018

11.05.2018

„A B C ARCHIWUM”

Tadeusz Petkowicz

Wykonanie czynności zgodnych z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Archiwum Państwowego w Siedlcach Nr 1504 z dnia 09 listopada 2016 r. dotyczących akt gospodarki nieruchomościami, a następnie przygotowanie dokumentacji do przekazania jej do Archiwum Państwowego w Siedlcach.

10 000 Umowa
TI.7013.3.2016

01.02.2018

12.02.2018

Biuro Obsługi Inwestycji Budowlanych „MAR-INWESTR” mgr inż. Mariusz Krawczyk

Opracowanie dokumentacji technicznej wydzielenia miejsca dla komentatora w konstrukcji aluminiowej częściowo przeszklonej w obiekcie hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Garwolinie.

2 091 Umowa

WO.4125.2.2018

17.04.2018

21.07.2018

Małgorzata Świątek Usługi projektowe i nadzór budowlany „Mój Dom”

Wykonanie projektu rozbiórki ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta Garwolina od ulicy Staszica. Wykonanie projektu budowlanego ogrodzenia przy budynku Urzędu Miasta Garwolina od strony ulicy Staszica. Wykonanie przedmiaru robót budowlanych i kosztorysu inwestorskiego.

6 000 Umowa

WF.7031.14.2018

03.04.2018

30.09.2018

Jarosław Wyglądała

„Ekolider”

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstających na terenie Miasta Garwolina wraz z zagospodarowaniem odpadów

- Umowa

TI.272.1.2018

16.03.2018

Mateusz Kowaluk

Usługi Brukarskie i Projektowe

Modernizacja chodnika przy ul. Cmentarnej oraz modernizacja chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Garwolinie

52 838,70

Umowa

WO.1330.3.2018

14.03.2018

Jarosław Jenczmionka

NBIT Sp. z o.o.

Zakup licencji programu antywirusowego F-Secure Client Security na 60 stanowiskach pracowniczych wraz z konsolą zarządzającą PolicyManager, z modułem SofterUpdater oraz wsparciem technicznym

22 066,20 Umowa

WF.7031.2.2018

01.02.2018

31.03.2018

Jarosław Wyglądała

„Ekolider”

Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) powstających na terenie Miasta Garwolina wraz z zagospodarowaniem odpadów

- Umowa

KS.7021.3.12.2018

27.02.2018

15.04.2018

Jarosław Paciorek

Wykonanie opinii dendrologicznej oceniającej zachowanie żywotności drzew

1 500 Umowa

WO-LR.2/2018

18.02.2018

zawarta na czas nieokreślony

Agnieszka Gręda

Vital Med

5% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na wizyty lekarskie, badania oraz usługę rehabilitacyjną.

- Umowa

WO-LR.1/2018

03.02.2018

zawarta na czas nieokreslony

Klaudia Zalewska

Gabinet Stomatologiczny DENTOLANDIA

5% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny na usługi stomatologiczne.

- Umowa

TI.7013.3.2016

29.01.2018

do protokólarnego odboru końcowego przedmiotu umowy

Krzysztof Szczepanek

INSTAL-PROJEKT

Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością zadania: „Wykonanie systemu nagłośnienia oraz systemu monitoringu wizyjnego CCTV dla realizowanego obiektu hali sportowej z zapleczem socjalno–sanitarnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Garwolinie – wykonanie instalacji nagłośnienia i monitoringu wizyjnego CCTV”

3 100 Umowa
USC.2151.2.2018 05.02.2018 Aleksander Wachnicki Wykonanie oprawy muzycznej
uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
300 Umowa
USC.2151.1.2018 05.02.2018 Ewa Makulec Wykonanie kompozycji kwiatowych 1 600 Umowa
WO.2512.1.2018

01.02.2018
31.01.2019

CWS-boco Polska
Sp. z o.o.
Dostarczenie i wymiana mat w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina 3 460 Umowa
WO.4125.1.2018

02.03.2018
16.07.2018

Biuro Realizacji Inwestycji „Fronton” Sp. z o.o. Wykonanie prac polegających na opracowaniu koncepcji projektowej modernizacji zabytkowego budynku przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin – Budynek A, będącego siedzibą Urzędu Miasta Garwolina 39 360 Umowa
 

01.02.2018
31.01.2021

Firma Kontrola Zarządcza Adam Bela

Przedmiotem umowy jest wykonanie dla Miasta Garwolin:
- przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
- przeprowadzenie analizy ryzyka,
- opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego na kolejny rok,
- opracowanie programu poszczególnych zadań audytowych,
- sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu,
- przeprowadzenie zaplanowanych audytów wewnętrznych racjonalnie zapewniających lub doradczych do trzech rocznie

1 537 miesięcznie Umowa
WO.1330.2.2018 19.01.2018
31.01.2019
Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. Umowa w sprawie prowadzenie internetowego Biuletynu Informacji Publicznej   Umowa
WO.3222.1.2018 22.01.2018
31.12.2018
Ochotnicza Straż Pożarna w Garwolinie Zapewnienie udziału orkiestry strażackiej we wskazanych przez Zamawiającego uroczystościach i imprezach w 2018 r., których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Garwolin 46 490 Umowa
WO.2403.1.2018 24.01.2018 Elżbieta Sałamacha Przeprowadzenie szkolenia dla grupy 60 pracowników Urzędu Miasta Garwolina w zakresie stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych 2 375 Umowa
SO.256.30.2018

21.05.2018

15.09.2018
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Lato 2018 z Przystanią” 78 638 Umowa
SO.256.29.2018

01.05.2018

30.11.2018
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Poznaj swój kraj – edycja 2018 – organizacja integracyjnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych dla dzieci i młodzieży z miasta” 16 500 Umowa
SO.256.28.2018

01.04.2018

15.10.2018
Fundacja na rzecz dzieci i osób autyzmem AUTYZMOWCY Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Piknik integracyjny dla osób niepełnosprawnych” 3 000 Umowa
SO.256.27.2018

01.04.2018

30.09.2018
Stowarzyszenie Calos Cagathos Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Jesteśmy Panami świata – przez sztukę do wolności” 7 500 Umowa
SO.526.26.2018

01.04.2018

30.11.2018
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa Umowa o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Turystyka rowerowa seniorów” 3 000 Umowa
SO.256.25.2018

01.04.2018

31.12.2018

Uczniowski Klub Tenisowy „Garwolin 2012”

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja tenisa ziemnego w środowisku”

4 000 Umowa
SO.256.24.2018

20.03.2018

30.12.2018

Młodzieżowy Ludowy Klub Sportowy „Piorun” Leszczyny-Garwolin

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez piłkę nożną”

3 000 Umowa
SO.256.23.2018

01.03.2018

31.10.2018

Stowarzyszenie Truchtacz.pl

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez: biegi”

4 000 Umowa
SO.256.22.2018

22.02.2018

31.12.2018

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 1. Pułku Strzelców Konnych

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

6 000 Umowa
SO.256.21.2018

01.03.2018

31.12.2018

Fundacja „Tętniące Życiem”

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Jestem wiem pomagam” (Organizacja i promocja lokalnego wolontariatu)

2 000 Umowa
SO.256.20.2018

15.02.2018

31.12.2018

Stowarzyszenie Św. Franciszka

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Organizacja i promocja lokalnego wolontariatu”

2 000 Umowa
SO.256.19.2018

05.02.2018

31.12.2018

Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy

Umowa o realizację zadania publicznego pt. „Ochrona zdrowia poprzez edukację oświatowo-zdrowotną oraz popularyzację i organizowanie honorowego krwiodawstwa w odniesieniu do środowisk młodzieżowych i osób dorosłych.

13 000 Umowa
SO.256.18.2018 02.01.2018
31.12.2018
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Umowa o realizację zadania publicznego pt. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą 20 000 Umowa
SO.256.17.2018 02.01.2018
31.12.2018
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Umowa o realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie sekcji pływackiej, organizowanie zajęć treningowych, obozów i zawodów pływackich 21 000 Umowa
SO.256.16.2018 02.01.2018
31.12.2018
Stowarzyszenie na rzecz Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Osób Niepełnosprawnych „Sportowa” Umowa o realizację zadania publicznego pt. XIII Powiatowa Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży (Integracja środowisk osób niepełnosprawnych) 3 000 Umowa
SO.256.15.2018 02.01.2018
31.12.2018
Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Umowa o popularyzację zadania publicznego pt. Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina, poprzez piłkę siatkową 8 000 Umowa
SO.256.14.2018 02.01.2018
31.12.2018
Stowarzyszenie Calos Cagathos Umowa o realizację zadania publicznego pt. Kokarda narodowa 2018 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 4 000 Umowa
SO.256.13.2018 02.01.2018
31.12.2018
Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa Umowa o realizację zadania publicznego pt. z kart historii – edycja 2018 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) 10 000 Umowa
SO.256.12.2018

02.01.2018
31.12.2018

Stowarzyszenie „Trzeźwymi Bądźcie” Umowa o realizację zadania publicznego pt. Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim 30 000 Umowa
SO.256.11.2018 02.01.2018
31.12.2018
Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Umowa o realizację zadania publicznego pt. Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie 33 000 Umowa
SO.256.10.2018

02.01.2018
31.12.2018

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Umowa o realizację zadania publicznego pt. Świetlica profilaktyczno-wychowawcza 185 000 Umowa
SO.256.9.2018

02.01.2018
31.12.2018

Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa Umowa o realizację zadania publicznego pt. Senior 60+ Aktywizowanie społeczności lokalnej do dbałości o zdrowie poprzez poprawę sprawności fizycznej i intelektualnej 12 210 Umowa
SO.256.8.2018

02.01.2018
31.12.2018

Międzyszkolny Klub Sportowy w Garwolinie Umowa o realizację zadania publicznego pt. Badminton w Garwolinie dla wszystkich – od dziecka do emeryta 30 000 Umowa
SO.256.7.2018

02.01.2018
31.12.2018

Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin Umowa o realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina, poprzez piłkę nożną 228 000 Umowa
SO.256.6.2018

02.01.2018
31.12.2018

Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki 4CV Garwolin Umowa o realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina, poprzez piłkę siatkową 27 000 Umowa
SO.256.5.2018

02.01.2018
31.12.2018

Stowarzyszenie Wspólnota Powiatowa Umowa o realizację zadania publicznego pt. Delfin i delfinek – edycja 2018 7 000 Umowa
SO.256.4.2018

02.01.2018
31.12.2018

Garwoliński Klub Sportowy „Wilga” Garwolin Umowa o realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina, poprzez, lekkoatletykę 33 000 Umowa
SO.256.3.2018

02.01.2018
31.12.2018

Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No Name” Umowa o realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina, poprzez taniec i gimnastykę dla dorosłych 4 000 Umowa
SO.256.2.2018

02.01.2018
31.12.2018

Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy „No Name” Umowa o realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina, poprzez taniec i gimnastykę dzieci i młodzieży 46 000 Umowa
SO.256.1.2018

02.01.2018
31.12.2018

Klub Sportowy „Zdrowie” Garwolin Umowa o realizację zadania publicznego pt. Promowanie Garwolina przez beachsoccer i futsal 15 000 Umowa
SO.2633.2.2018

01.01.2018
31.12.2018

Dyrektor Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie
Pan Jarosław Kargol
Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych   Umowa
SO.2633.1.2018

01.01.2018
31.12.2018

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” Pani Łucja Wieczorek Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych   Umowa
SO.7330.1.2018

01.01.2018
31.12.2018

Niepubliczny Żłobek „Tęczowa Kraina” reprezentowany przez Klaudynę Frelik Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką Umowa

KS.2150.9.2018
9/2018

01.01.2018
31.12.2018

Ewa Prekiel Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa

KS.2150.8.2018

8/2018

01.01.2018
31.12.2018

Danuta Kozicka Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz Umowa

KS.2150.7.2018

7/2018

01.01.2018
31.12.2018

Małgorzata Kędziorek Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa

KS.2150.6.2018

6/2018

01.01.2018
31.12.2018

Agata Wasilewska Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz Umowa

KS.2150.5.2018

5/2018

01.01.2018
31.12.2018

Joanna Kozicka Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa

KS.2150.4.2018

4/2018

01.01.2018
31.12.2018

Marian Ekiert Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa

KS.2150.3.2018

3/2018

01.01.2018
31.12.2018

Krzysztof Karczmarczyk Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa

KS.2150.2.2018

2/2018

01.01.2018
31.12.2018

Piotr Murawski Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa

KS.2150.1.2018

1/2018

01.01.2018

31.12.2018
Stanisław Dybcio Pobieranie opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 13,70 /godz. Umowa
KS.5543.2.2018

01.01.2018
31.12.2018

Jan Trzpil Wykonywanie obowiązków konserwatora Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach 250 miesięcznie Umowa
KS.5543.1.2018

01.01.2018

31.12.2018

Robert Maszkiewicz Wykonywanie obowiązków konserwatora Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie 500 miesięcznie Umowa
KS.7021.1.2018.
AUW

10.01.2018

16.04.2018

Bożena Krupowicz Gospodarka Wodna-operaty, projekty, nadzory Przygotowanie dokumentacji projektowej wykonania stawu na działce nr ew. 1328/11 o pow. do 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2m 3 500 Umowa
1801040059804/
279538/FDP
04.01.2018 31.03.2020 First Data Polska S.A Polcard Umowa o współpracy w zakresie obsługi rozliczania transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS   Umowa
041/UG/2018 02.01.2018 31.12.2018

Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek Sp.J

Specjalistyczny nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania informatycznego – System Monitorowania Odpadów Komunalnych 270,60 miesięcznie Umowa
WF.2150.3.2018

10.01.2018
28.02.2018

Agnieszka Mikulska Doręczenie do rąk podatnikom nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2018 rok 3,40 /szt. Umowa
WF.2150.2.2018

10.01.2018
28.02.2018

Justyna Powierża Doręczenie do rąk podatnikom nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2018 rok 3,40 /szt. Umowa
WF.2150.1.2018

10.01.2018
28.02.2018

Maria Wolska Doręczenie do rąk podatnikom nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2018 rok 3,40 /szt. Umowa
WO.057.1.2018

29.01.2018
28.02.2018

Michał Matusiak Wykonanie zdjęć grupowych 200 Umowa
WO.1330.1.2018

02.01.2018
31.12.2018

Wiesław Krulikowski Obsługa informatyczna Urzędu Miasta 1 800  miesięcznie Umowa

 

Data publikacji
2018.02.20 14:17:51
Data zmiany
2019-02-18 12:49:42
Opublikował
Aneta Przychodzka
Zmienił
Aneta Przychodzka
Udostępnił
Aneta Przychodzka
Ilość zmian
53
Autor
Aneta Przychodzka
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
948