Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Roboty budowlane


Sortuj wg:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.30 14:18:06, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.22 15:22:14, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.17 16:03:41, brak zmian

Termomodernizacja budynku Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie przy ul. Nadwodnej 1

numer: CSiK.ZP.271.1.2018
Data publikacji: 2018.10.05 14:24:34, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.10.2018
Data publikacji: 2018.08.06 10:51:59, brak zmian

Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.10.2018
Data publikacji: 2018.07.13 15:01:05, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.9.2018
Data publikacji: 2018.07.13 13:44:41, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”.

numer: TI.271.7.2018
Data publikacji: 2018.06.28 12:18:15, brak zmian

Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Kościuszki na odcinku o łącznej długości ok. 400 metrów

numer: TI.271.9.2018
Data publikacji: 2018.06.25 12:35:01, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa

numer: TI.271.8.2018
Data publikacji: 2018.06.20 15:10:43, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa

numer: TI.271.8.2018
Data publikacji: 2018.06.12 14:03:22, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”

numer: TI.271.7.2018
Data publikacji: 2018.06.11 15:51:17, brak zmian

Zmiana treści SIWZ: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa

numer: TI.271.8.2018
Data publikacji: 2018.06.01 15:06:51, brak zmian

Zmiana treści SIWZ: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”

numer: TI.271.7.2018
Data publikacji: 2018.06.01 15:01:59, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Ptasie Trele”

numer: TI.271.5.2018
Data publikacji: 2018.05.25 15:10:36, Data zmiany: 2018.05.25 15:19:01

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Władysława Andersa

numer: TI.271.8.2018
Data publikacji: 2018.05.23 14:20:15, brak zmian

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”

numer: TI.271.7.2018
Data publikacji: 2018.05.23 10:47:40, brak zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”

numer: TI.271.6.2018
Data publikacji: 2018.05.18 14:25:26, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”

numer: TI.271.6.2018
Data publikacji: 2018.05.17 13:11:30, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Ptasie Trele”

numer: TI.271.5.2018
Data publikacji: 2018.05.17 11:03:36, Data zmiany: 2018.05.17 13:12:29

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Radosne Starorzecze”

numer: TI.271.6.2018
Data publikacji: 2018.04.25 15:57:07, Data zmiany: 2018.04.25 15:59:15

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej służącej lokalnej społeczności w miejscowości Garwolin – Park rekreacyjny „Ptasie Trele”

numer: TI.271.5.2018
Data publikacji: 2018.04.25 14:59:34, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I

numer: TI.271.3.2018
Data publikacji: 2018.04.24 14:44:41, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I

numer: TI.271.3.2018
Data publikacji: 2018.04.06 11:29:22, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.2.2018
Data publikacji: 2018.04.05 14:29:32, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.2.2018
Data publikacji: 2018.03.28 14:48:46, brak zmian

Modernizację dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I

numer: TI.271.3.2018
Data publikacji: 2018.03.14 16:08:25, brak zmian

Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.2.2018
Data publikacji: 2018.03.09 15:36:49, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty cz. 1 - Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I oraz Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.1.2018
Data publikacji: 2018.03.07 15:11:39, brak zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. nr 2, nr 3, nr 4 - Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I oraz Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.1.2018
Data publikacji: 2018.03.05 12:54:55, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I oraz Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.1.2018
Data publikacji: 2018.02.27 15:41:58, brak zmian

Plan zamówień

Data publikacji: 2018.02.12 09:15:37, brak zmian

Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta Garwolina w 2018 roku – etap I oraz Budowa zbiornika retencyjnego – utwardzenie pasa terenu na koronie wału z kostki brukowej

numer: TI.271.1.2018
Data publikacji: 2018.02.09 15:57:04, brak zmian