Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie o wyborze oferty: Modernizacja dróg na terenie Miasta Garwolina z podziałem na dwie części: część nr 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka etap II – ulepszenie nawierzchni; część nr 2: Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – ulepszenie nawierzchni ulicy Studzińskiego na odcinku 250 mb


Data publikacji
2019.07.10 10:54:12
Data zmiany
Opublikował
Paweł Barcikowski
Zmienił
Udostępnił
Paweł Barcikowski
Ilość zmian
Autor
Paweł Barcikowski
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
od 2019.07.10  
Ilość odwiedzin
58