Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Obwieszcenie Burmistrza Miasta Garwolina o udostępnieniu informacji o środowisku


Obwieszcenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 maja 2016 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dotyczy planowanej inwestycji polegającej na budowie ulic: Konarskiego, Kołłątaja, Bocznej i Krasickiego wraz z niezbędną infrastrukturą.

Data publikacji
2016.05.18 15:02:14
Data zmiany
2016-06-03 00:03:05
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Artur Michalik
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2016.05.18 do 2016.06.02 
Ilość odwiedzin
0