Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Informacja o działaniach podejmowanych wobez Burmistrza Miasta Garwolina przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


„Urząd Miasta Garwolina informuje, że w dniu 06. 09. 2018 r. wpłynął wniosek zawodowego lobbysty, wpisanego do rejestru zawodowych lobbystów pod numerem 00351 w sprawie dot. rekultywacji zdegradowanych gruntów i przywróceniem do użytku terenów zdegradowanych, celem przedstawienia przez właściwe podmioty (jednostki naukowe, instytucje państwowe) ofert, propozycji, metod oraz technologii, jakie zostałyby użyte do wykonania takiego przedsięwzięcia.”

Data publikacji
2018.09.18 10:17:31
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Artur Michalik
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
168