Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Informacja w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Burmistrz Garwolina działajac na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu scieków (t.j. Dz.U. 2018.1152) informuje, że zgodnie z Decyzją WA.RET.070.1.103.11.2019 z 20.03.2019 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzona została taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzona przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w garwolinie.

Z dniem 23.04.2019 r ogłoszone taryfy dostępne na stronie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie-taryfy/ wchodzą w życie.

Data publikacji
2019.04.23 15:55:44
Data zmiany
2019-04-23 17:08:50
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
2
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
11