Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego


Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną  z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo-Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, pokój 5 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Data publikacji
2019.11.14 14:42:57
Data zmiany
2019-11-26 00:22:18
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
2
Autor
Joanna Moch
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2019.11.14 do 2019.11.25 
Ilość odwiedzin
9