Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb rozwojowych w zakresie edukacji przedszkolnej na terenie Miasta Garwolina, powstałej na potrzeby opracowania wniosku aplikacyjnego do konkursu w ramach Poddziałania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Działanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020(plik usunięty)


Data publikacji
2017.12.28 16:04:40
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Małgorzata Lussa
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
3