Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego


Etatową komórką wewnętrzną Urzędu Miasta, w zakresie działania której są zdarzenia noszące znamiona klęsk żywiołowych i innych sytuacji kryzysowych, a także sprawy obronne, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych jest Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Garwolinie przy ul. Staszica 15, pokój nr 30, telefon nr 25 786 42 11 czynny w godzinach urzędowych oraz nr 505 297 182 czynny całą dobę.

Na podane wyżej numery telefoniczne należy zgłaszać informacje o sytuacjach kryzysowych, wymagających natychmiastowej reakcji władz miasta.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowuje plany reagowania kryzysowego, uzgadnia procedury postępowania instytucji wiodących i pomocniczych w sytuacjach kryzysowych, których wystąpienia na obszarze miasta jest prawdopodobne.

OBSADA OSOBOWA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:

 1. Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Tadeusz Zieliński, tel: 25 786 42 11, kom. 505 297 182, e-mail:  umg.mcr@garwolin.pl.
 2. Inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Dariusz Zając, tel: 25 786 42 11, e-mail: umg.mcr@garwolin.pl.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/2016 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego w mieście Garwolin oraz na podstawie art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn.zm.) funkcjonuje w Garwolinie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Zespół w pełnym składzie jest organem funkcjonalnym zwoływanym przez Burmistrza w sytuacjach realnego zagrożenia kryzysem, ewentualnie tuż po wystąpieniu nagłej sytuacji kryzysowej lub w celach szkoleniowych, instruktażowych, sprawdzających itp.

 • Skład Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zagrożenie kryzysowe na terenie Garwolina

Na terenie miasta Garwolin wyodrębniono 16 rodzajów zagrożeń kryzysowych, zwalczanie których koordynować będzie Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego na podstawie planów i procedur opracowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 1. Skażenie chemiczne,
 2. Zagrożenia radiologiczne,
 3. Epidemie i inne masowe zachorowania groźne dla życia i zdrowia ludzi w tym bioterroryzm,
 4. Epizootie,
 5. Epifitozy i inwazje szkodników,
 6. Przerwy w dostawach energii elektrycznej,
 7. Przerwy w dostawach wody pitnej,
 8. Przerwy w dostawach gazu,
 9. Zakłócenia komunikacji (drogowe),
 10. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne,
 11. Powodzie,
 12. Długotrwałe susze (pożary),
 13. Katastrofalne pożary zabudowań i obiektów,
 14. Katastrofy budowlane obiektów budownictwa powszechnego,
 15. Pokojowe zgromadzenia ludności, demonstracje, zamieszki,
 16. Terroryzm.

 

Data publikacji
2014.02.03 11:59:58
Data zmiany
2020-05-21 08:57:01
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Krzysztof Wągrodzki
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
7
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
902