Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Młodzieżowa Rada Miasta


Na wniosek środowisk młodzieżowych w dniu 30.10.2003r. Rada Miasta Garwolin powołała Młodzieżową Radę Miasta. W tym dniu został przyjęty Statut – podstawowy dokument funkcjonowania Młodzieżowej Rady. W składy Rady weszli przedstawiciele szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizacji młodzieżowych.

Na sesji w dniu 27.11.2019 roku radni Rady Miasta Garwolin zatwierdzili skład Młodzieżowej Rady Miasta Garwolina na okres kadencji 2019-2021.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Garwolin na okres kadencji 2019-2021:

 1. Jan Garwoliński – Okręg wyborczy nr 1 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Garwolinie),
 2. Weronika Mróz – Okręg wyborczy nr 2 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 1 Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie),
 3. Oliwia Masny – Okręg wyborczy nr 3 (Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka w Garwolinie),
 4. Marcin Romanowski – Okręg wyborczy nr 4 (Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie),
 5. Michał Lasocki – Okręg wyborczy nr 4 (Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie),
 6. Antoni Kobus – Okręg wyborczy nr 5 (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie),
 7. Gracjan Cabański – Okręg wyborczy nr 5 (Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Garwolinie),
 8. Julia Żak – Okręg wyborczy nr 6 (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie),
 9. Dominik Mikulski – Okręg wyborczy nr 6 (Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie),
 10. Bartosz Piłka – Okręg wyborczy nr 7 (Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie),
 11. Dawid Zawadka – Okręg wyborczy nr 7 (Zespół Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie),
 12. Paweł Skierkowski – Okręg wyborczy nr 8 (Ruch Światło – Życie w Garwolinie).

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta ma szczególny wymiar nie tylko dla młodzieży, ale również dla całej lokalnej społeczności. Praca młodzieżowych radnych przyczynia się do upowszechniania idei samorządności wśród młodych ludzi z terenu miasta, uczy młodzież świadomego uczestnictwa w życiu obywatelskim oraz ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje.

Data publikacji
2014.02.04 12:59:15
Data zmiany
2019-12-16 09:38:37
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
4
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
1048