Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Wykaz nieruchomości miejskich do najmu


Miasto Garwolin, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z  późń. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  w Garwolinie, ul. Staszica 15,  został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 10 grudnia  2019 r., wykaz nieruchomości miejskiej przeznaczonej do najmu w trybie bezprzetargowym, będącej  własnością Miasta Garwolina, stanowiącej lokal użytkowy - budynek wolnostojący - położony na osiedlu Koszary w Garwolinie, na działce nr 892/18 wpisanej do KW 28276, składający się z dwóch pomieszczeń  o łącznej powierzchni użytkowej 37,87 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie pracowni modelarskiej.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Garwolinie w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami (w godz. 8.00–16.00) lub telefonicznie pod nr tel. ( 025) 786-42-25.

Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie najmu nieruchomości i ustalenia stawki czynszu.

Data publikacji
2019.12.10 11:17:24
Data zmiany
2020-01-01 09:40:18
Opublikował
Krzysztof Wągrodzki
Zmienił
Udostępnił
Krzysztof Wągrodzki
Ilość zmian
3
Autor
Maria Tobiasz
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2019.12.10 do 2019.12.31 
Ilość odwiedzin
9