Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Kontrole zewnętrzne


Rok 2016

  1. Kontrola w zakresie: "Dochody z mienia wynikające z najmu lokali użytkowych za lata 2014-2015". - opublikowano 19 grudnia 2016 roku.
  2. Kontrola w zakresie: "przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013-2015.- opublikowano 7 grudnia 2016 roku.

Rok 2014

  1. Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji przyznanej w 2013 roku na realizację prac remontowych cmentarza wojennego żołnierzy Armii Radzieckiej, zlokalizowanej w Garwolinie przy ul. Kościuszki oraz prawidłowości realizaci dozoru nad stanem utrzymania grobów i cmentarzy wojennych - 13 czerwca 2014 roku.
  2. Kontrola archiwum Urzędu Stanu Cywilnego - 30 maja 2014 roku.
  3. Kontrola Archiwum Zakładowego: - 29-30 maja 2014 roku.
  4. Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 maja 2014 roku w przedmiocie kontroli wykorzystania dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację wydatków w rozdziale 85415 klasyfikacji budżetowej (pomoc materialna dla uczniów) - w 2012 roku.
  5. Kontrola prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz sporządzenie spisu wyborców.
  6. Wyniki kontoli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości otrzymania z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok budżetowy 2011.
  7. Wyniki kontoli przeprowadzonej przez Urząd Kontroli Skarbowej w zakresie prawidłowości otrzymania z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej na rok budżetowy 2010.
Data publikacji
2014.03.24 10:43:29
Data zmiany
2016-12-19 11:42:26
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
9
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
1106