Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Roboty budowlane


Sortuj wg:

Ogłoszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa ul. Bocznej – Etap I Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i nN-0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.12.29 15:15:56, Data zmiany: 2016.12.30 11:33:51

Informacja z otwarcia ofert: Budowa ul. Bocznej – Etap I Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i nN-0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.12.14 13:50:22, brak zmian

Aktualizacja – Zmiana treści SIWZ, zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu Budowa ul. Bocznej – Etap I Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i nN-0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.11.25 10:52:46, brak zmian

Budowa ul. Bocznej – Etap I Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i nN-0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.11.10 15:12:35, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.08.08 16:03:22, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2016 roku – etap II - Przebudowa ul. Granitowej

numer: TI.271.5.2016
Data publikacji: 2016.07.25 14:57:09, brak zmian

Aktualizacja – wyjaśnienia zmiana treści SIWZ - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.07.21 16:37:25, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana treści SIWZ - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.07.18 15:28:20, brak zmian

Aktualizacja Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.07.13 15:36:18, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i zmiana treści SIWZ - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.07.11 12:41:38, brak zmian

Aktualizacja Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno - sanitarnym przy zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.07.04 12:20:13, Data zmiany: 2016.07.04 12:25:37

Aktualizacja – wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.07.01 14:30:55, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Generała Maczka

numer: TI.271.4.2016
Data publikacji: 2016.06.29 11:54:49, brak zmian

Aktualizacja – zmiana treści SIWZ - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2016 roku – etap II - Przebudowa ul. Granitowej

numer: Aktualizacja – zmiana tre
Data publikacji: 2016.06.29 11:27:29, brak zmian

Budowa hali sportowej z zapleczem socjalno-sanitarnym przy Zespole Szkół Nr 5 w Garwolinie

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.06.28 14:58:32, brak zmian

Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2016 roku – etap II - Przebudowa ul. Granitowej

numer: TI.271.5.2016
Data publikacji: 2016.06.22 14:05:12, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2016 roku – etap I

numer: TI.271.2.2016
Data publikacji: 2016.06.09 14:45:44, brak zmian

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Generała Maczka

numer: TI.271.4.2016
Data publikacji: 2016.06.08 16:01:05, Data zmiany: 2016.06.08 16:05:50

Aktualizacja – ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

numer: TI.271.1.2016
Data publikacji: 2016.05.27 15:23:02, brak zmian

Aktualizacja – Informacja o ponownym wyborze oferty - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

numer: CSiK.ZP.271.1.2016
Data publikacji: 2016.05.24 15:51:55, Data zmiany: 2016.05.24 16:01:56

Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2016 roku – etap I

numer: TI.271.2.2016
Data publikacji: 2016.05.06 15:31:22, Data zmiany: 2016.05.06 15:35:26

Aktualizacja – Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

numer: CSiK.ZP.271.1.2016
Data publikacji: 2016.04.15 14:50:47, brak zmian

Aktualizacja – wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

numer: CSiK.ZP.271.1.2016
Data publikacji: 2016.03.31 14:39:05, brak zmian

Aktualizacja – zmiana treści SIWZ - Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

numer: CSiK.ZP.271.1.2016
Data publikacji: 2016.03.25 10:44:55, Data zmiany: 2016.03.25 10:51:33

Aktualizacja – wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

numer: TI.271.1.2016
Data publikacji: 2016.03.18 12:35:30, brak zmian

Aktualizacja – zmiana treści SIWZ - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

numer: TI.271.1.2016
Data publikacji: 2016.03.16 15:39:26, brak zmian

Aktualizacja – zmiana treści SIWZ - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

numer: TI.271.1.2016
Data publikacji: 2016.03.14 12:15:32, brak zmian

Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na obiekcie CSiK przy ul. Sportowej 34

numer: CSiK.ZP.271.2.2016
Data publikacji: 2016.03.10 13:37:18, brak zmian

Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap II

numer: TI.271.1.2016
Data publikacji: 2016.02.29 15:51:11, Data zmiany: 2016.03.01 08:20:39