Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego


Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie Truchtacz.pl na zadanie z zakresu wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pt.:”VI MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od 1 października 2019 roku do 29 grudnia 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 3 000 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 16 września 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, lub przesłać na adres umg@garwolin.pl.

Data publikacji
2019.09.16 15:00:15
Data zmiany
2019-09-24 00:17:26
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2019.09.06 do 2019.09.23 
Ilość odwiedzin
2