Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Komisja Spraw Komunalnych i Porządku Publicznego


Skład Komisji:

 1. Grzegorz Gawryś - Przewodniczący Komisji
 2. Piotr Piesiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Marek Mikulski - Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Robert Bielecki
 5. Jarosław Jaskuła
 6. Robert Kuźbida
 7. Marek Łagowski
 8. Andrzej Ostolski
 9. Krzysztof Ostrowski
 10. Jan Paziewski
 11. Stanisław Piesiewicz
 12. Jakub Starzyński
 13. Tomasz Wesołowski
 14. Tomasz Wielgosz

Do zadań KOMISJI SPRAW KOMUNALNYCH I PORZĄDKU PUBLICZNEGO należą w szczególności:

 1. gospodarka odpadami,
 2. lasy,
 3. najem lokali mieszkalnych i dodatki mieszkaniowe,
 4. ochrona gruntów rolnych i leśnych,
 5. ochrona środowiska i przyrody,
 6. ochrona weterynaryjna,
 7. ogródki działkowe,
 8. plany zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 9. remonty budynków,
 10. sprawy cmentarzy,
 11. utrzymanie obiektów użyteczności publicznej,
 12. utrzymanie zieleni miejskiej,
 13. wspólnoty gruntowe,
 14. współpraca z izbą rolniczą,
 15. gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i kanalizacja,
 16. akta stanu cywilnego,
 17. bezpieczeństwo imprez masowych,
 18. ewidencja ludności,
 19. łowiectwo,
 20. nazwy ulic,
 21. obrona cywilna,
 22. obronność,
 23. ochrona przeciwpowodziowa i przeciwpożarowa,
 24. ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 25. ochrona sanitarna opiniowanie,
 26. wniosków o nadanie tytułów "Honorowego Obywatela Miasta Garwolin" i "zasłużonego dla Miasta Garwolina",
 27. organizacja ruchu drogowego,
 28. oświetlenie dróg,
 29. współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 30. zwalczanie klęsk żywiołowych.
Data publikacji
2014.01.28 14:47:26
Data zmiany
2018-11-29 13:56:12
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
4
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
869