Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Informacja o złożeniu oferty z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego


Działając w oparciu o art. 19a ust. 3 ustawy z dnia z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 roku, poz. 688 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Garwolina podaje do wiadomości publicznej ofertę złożoną  z własnej inicjatywy na realizację zadania publicznego.

Oferta złożona przez ZHP Chorągiew Stołeczna na zadanie z zakresu ochrony zdrowia pt.:”Harcerz – wolny od nałogów”. Termin realizacji zadania przewidziano na okres od podpisania umowy 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Wnioskowana kwota na wsparcie realizacji zadania wynosi 1 460 zł.

Oferta została zamieszczona w dniu 5 listopada 2019 roku w: Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta na okres 7 dni.

Ewentualne uwagi należy zgłaszać do Wydziału Oświatowo - Społecznego Urzędu Miasta Garwolin, ul. Staszica 15, pokój 5 lub przesłać na adres umg.so@garwolin.pl.

Data publikacji
2019.11.05 10:22:17
Data zmiany
2019-11-13 00:13:47
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
3
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2019.11.05 do 2019.11.12 
Ilość odwiedzin
9