Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy na 2018 rok


Burmistrz Miasta Garwolina ogłasza przeprowadzenie konsultacji. projektu Rocznego programu współpracy miasta Garwolina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Data publikacji
2017.08.25 15:33:26
Data zmiany
2017-08-25 15:35:19
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
11