Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zarządzenia Burmistrza - 2014


Sortuj wg:

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolin na lata 2014-2031

numer: 133/2014
Data publikacji: 2014.12.31 13:29:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 132/2014
Data publikacji: 2014.12.31 13:24:06, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 131/2014
Data publikacji: 2014.12.30 11:03:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji oraz dokonania kasacji w Urzędzie Miasta w Garwolinie

numer: 130/2014
Data publikacji: 2014.12.19 15:03:57, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 129/2014
Data publikacji: 2014.12.18 14:59:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 128/2014
Data publikacji: 2014.12.17 14:46:15, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 127/2014
Data publikacji: 2014.11.28 15:34:32, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej

numer: 126/2014
Data publikacji: 2014.11.19 15:30:52, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

numer: 125/2014
Data publikacji: 2014.11.13 13:41:03, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 124/2014
Data publikacji: 2014.11.12 13:36:08, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie rozwiązania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie - Etap II

numer: 123/2014
Data publikacji: 2014.11.05 10:56:16, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 122/2014
Data publikacji: 2014.11.05 10:51:30, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 121/2014
Data publikacji: 2014.11.05 10:49:18, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 120/2014
Data publikacji: 2014.10.31 10:46:28, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 października 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 23 stycznia 2010 roku w sprawie zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie miasta Garwolina

numer: 119/2014
Data publikacji: 2014.10.31 10:44:25, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 118/2014
Data publikacji: 2014.10.29 10:40:22, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 117/2014
Data publikacji: 2014.10.29 10:37:59, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 października 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

numer: 116/2014
Data publikacji: 2014.10.28 10:34:09, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 24 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 115/2014
Data publikacji: 2014.10.24 10:31:35, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

numer: 114/2014
Data publikacji: 2014.10.23 10:27:49, Data zmiany: 2014.12.18 10:31:14

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 113/2014
Data publikacji: 2014.10.23 10:24:30, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 112/2014
Data publikacji: 2014.10.23 10:09:13, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia trzeciego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Garwolinie przy ul. 3-go Maja

numer: 111/2014
Data publikacji: 2014.10.22 13:03:53, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 15 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: 110/2014
Data publikacji: 2014.10.16 14:31:03, Data zmiany: 2014.10.20 14:32:15

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 15 października 2014 roku w sprawie wyznaczenia Obwodowej Komisji Wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

numer: 109/2014
Data publikacji: 2014.10.15 16:01:09, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie przetargowym i ustalenia stawki wywoławczej czynszu

numer: 108/2014
Data publikacji: 2014.09.29 12:30:44, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 września 2014 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie przetargowym i ustalenia stawki wywoławczej czynszu

numer: 107/2014
Data publikacji: 2014.09.29 12:28:11, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 26 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 106/2014
Data publikacji: 2014.09.26 12:11:38, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 września 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 105/2014
Data publikacji: 2014.09.23 15:18:00, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 19 września 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 104/2014
Data publikacji: 2014.09.19 15:13:39, Data zmiany: 2014.09.24 15:14:45

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 8 września 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie - Etap II

numer: 103/2014
Data publikacji: 2014.09.08 14:11:15, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Garwolin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury na I półrocze roku budżetowego

numer: 102/2014
Data publikacji: 2014.08.27 10:23:36, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 26 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie, Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 101/2014
Data publikacji: 2014.08.26 10:04:54, Data zmiany: 2014.09.01 10:23:56

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 22 sierpnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 100/2014
Data publikacji: 2014.08.22 15:48:17, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Garwolin

numer: 99/2014
Data publikacji: 2014.08.20 10:39:01, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Garwolin

numer: 98/2014
Data publikacji: 2014.08.20 10:37:27, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Garwolin

numer: 97/2014
Data publikacji: 2014.08.20 10:35:35, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 96/2014
Data publikacji: 2014.08.20 10:20:49, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 19 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 95/2014
Data publikacji: 2014.08.19 10:08:20, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 sierpnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego

numer: 93/2014
Data publikacji: 2014.08.12 14:02:44, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakupu podręczników uczniom - Wyprawka szkolna 2014/2015

numer: 90/2014
Data publikacji: 2014.08.08 15:55:19, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 w Garwolinie, Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 91/2014
Data publikacji: 2014.08.08 15:50:43, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 89/2014
Data publikacji: 2014.07.31 15:44:25, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 88/2014
Data publikacji: 2014.07.31 15:42:44, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących postępowania przy przekazywaniu składników majątkowych, dokumentacji księgowej oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki w związku ze zmianą na stanowisku dyrektora przedszkola/szkoły

numer: 87/2014
Data publikacji: 2014.07.31 15:15:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 86/2014
Data publikacji: 2014.07.29 12:30:21, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 85/2014
Data publikacji: 2014.07.29 12:28:55, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 29 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 84/2014
Data publikacji: 2014.07.29 12:27:10, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Garwolinie Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 82/2014
Data publikacji: 2014.07.23 15:16:26, Data zmiany: 2014.07.23 15:20:09

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Garwolinie Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 81/2014
Data publikacji: 2014.07.22 15:13:08, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Garwolinie Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 80/2014
Data publikacji: 2014.07.22 15:10:54, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin na lata 2014-2031

numer: 76/2014
Data publikacji: 2014.07.21 14:41:23, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 79/2014
Data publikacji: 2014.07.21 10:51:08, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 78/2014
Data publikacji: 2014.07.21 10:49:29, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 107/2013 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 grudnia 2013 roku dotyczącego powołania zespołu do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych

numer: 77/2014
Data publikacji: 2014.07.18 10:46:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Garwolin na lata 2014-2031

numer: 75/2014
Data publikacji: 2014.07.17 10:33:59, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anety Błachnio ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 73/2014
Data publikacji: 2014.07.09 14:24:19, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Alicji Paśnik ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 72/2014
Data publikacji: 2014.07.09 14:22:27, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Ks. Marcina Piotra Chruściel ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 71/2014
Data publikacji: 2014.07.09 14:18:26, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Ks. Jacka Sawczuk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 70/2014
Data publikacji: 2014.07.09 13:25:42, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Beaty Michalik ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 69/2014
Data publikacji: 2014.07.09 13:18:47, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Katarzyny Piotrowskiej-Pyra ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 68/2014
Data publikacji: 2014.07.09 13:08:49, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Katarzyny Flis ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 67/2014
Data publikacji: 2014.07.09 13:05:10, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Karoliny Magdaleny Fic ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 66/2014
Data publikacji: 2014.07.09 12:41:12, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Karoliny Ewy Jończyk ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 65/2014
Data publikacji: 2014.07.09 12:38:29, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Anny Marii Kozickiej ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 64/2014
Data publikacji: 2014.07.09 12:35:36, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Renaty Trzpil ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 63/2014
Data publikacji: 2014.07.09 12:33:07, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Pani Moniki Kałaska ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

numer: 62/2014
Data publikacji: 2014.07.09 11:58:56, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 9 lipca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie - Etap I Wykonanie rowów opaskowych

numer: 74/2014
Data publikacji: 2014.07.09 10:28:23, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego

numer: 59/2014
Data publikacji: 2014.07.02 14:40:41, Data zmiany: 2014.07.03 14:40:52

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego

numer: 58/2014
Data publikacji: 2014.07.02 14:38:47, Data zmiany: 2014.07.03 14:41:15

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 60/2014
Data publikacji: 2014.07.02 14:35:36, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Garwolinie, Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 57/2014
Data publikacji: 2014.06.30 15:51:22, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Garwolin

numer: 55/2014
Data publikacji: 2014.06.27 15:47:18, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 56/2014
Data publikacji: 2014.06.27 11:52:58, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 54/2014
Data publikacji: 2014.06.26 15:12:11, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

numer: 53/2014
Data publikacji: 2014.06.17 15:08:23, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 51/2014
Data publikacji: 2014.06.10 23:59:06, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 50/2014
Data publikacji: 2014.06.06 23:52:34, Data zmiany: 2014.06.10 23:53:06

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 49/2014
Data publikacji: 2014.06.06 23:49:19, Data zmiany: 2014.06.10 23:55:29

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 6 czerwca 2014 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 48/2014
Data publikacji: 2014.06.06 23:45:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie miasta Garwolina

numer: 61/2014
Data publikacji: 2014.06.02 15:39:46, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzedu Miasta Garwolin

numer: 46/2014
Data publikacji: 2014.05.30 10:34:24, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 47/2014
Data publikacji: 2014.05.30 09:47:41, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

numer: 45/2014
Data publikacji: 2014.05.27 11:46:20, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 maja 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 44/2014
Data publikacji: 2014.05.23 15:20:43, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

numer: 43/2014
Data publikacji: 2014.05.21 11:44:16, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

numer: 42/2014
Data publikacji: 2014.05.21 11:41:12, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego

numer: 41/2014
Data publikacji: 2014.05.19 11:03:30, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 17 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

numer: 40/2014
Data publikacji: 2014.05.17 11:00:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie kontroli podatku od nieruchomości na 2014 rok.

numer: 39/2014
Data publikacji: 2014.05.13 13:52:36, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 38/2014
Data publikacji: 2014.05.12 13:10:32, Data zmiany: 2014.05.14 13:13:32

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 37/2014
Data publikacji: 2014.05.12 13:08:15, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 36/2014
Data publikacji: 2014.05.12 13:05:37, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki wywoławczej czynszu

numer: 35/2014
Data publikacji: 2014.05.12 13:03:04, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 3 (garażu) położonego w Garwolinie przy Alei Legionów

numer: 34/2014
Data publikacji: 2014.05.12 12:58:19, Data zmiany: 2014.05.14 13:01:33

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: 33/2014
Data publikacji: 2014.05.05 10:43:47, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 31/2014
Data publikacji: 2014.04.30 14:46:03, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnegowo

numer: 29/2014
Data publikacji: 2014.04.23 11:44:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 marca 2014 roku

numer: 28/2014
Data publikacji: 2014.04.08 14:18:55, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu

numer: 27/2014
Data publikacji: 2014.04.08 14:15:45, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 26/2014
Data publikacji: 2014.04.07 11:38:57, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 25/2014
Data publikacji: 2014.04.07 11:36:29, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolin na lata 2014-2031

numer: 24A/2014
Data publikacji: 2014.03.31 15:53:45, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 23/2014
Data publikacji: 2014.03.31 15:49:00, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 24/2014
Data publikacji: 2014.03.31 15:00:52, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie organizacji zarządzania kryzysowego w mieście Garwolin

numer: 22/2014
Data publikacji: 2014.03.28 12:35:58, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolin za rok 2013

numer: 21/2014
Data publikacji: 2014.03.28 10:45:39, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Garwolinie Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 20/2014
Data publikacji: 2014.03.20 14:43:45, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

numer: 19/2014
Data publikacji: 2014.03.17 14:53:44, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 18/2014
Data publikacji: 2014.03.17 09:40:06, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie

numer: 17/2014
Data publikacji: 2014.03.12 12:27:40, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej

numer: 16/2014
Data publikacji: 2014.03.04 09:31:36, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Garwolin

numer: 13/2014
Data publikacji: 2014.02.28 12:40:55, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

numer: 15/2014
Data publikacji: 2014.02.28 12:23:44, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok

numer: 14/2014
Data publikacji: 2014.02.28 08:59:39, Data zmiany: 2014.03.03 12:42:57

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Garwolin.

numer: 11/2014
Data publikacji: 2014.02.17 12:46:26, Data zmiany: 2014.02.19 12:58:01

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego.

numer: 10/2014
Data publikacji: 2014.02.12 10:42:21, Data zmiany: 2014.02.19 09:13:32

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki wywoławczej czynszu.

numer: 9/2014
Data publikacji: 2014.02.06 11:00:07, Data zmiany: 2014.02.19 09:13:48

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok.

numer: 8/2014
Data publikacji: 2014.01.30 10:57:37, Data zmiany: 2014.02.18 15:38:09

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zdań publicznych w 2014 roku przeprowadzanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

numer: 7/2014
Data publikacji: 2014.01.27 10:55:19, Data zmiany: 2014.02.18 15:39:08

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku oublicznego i o wolontariacie otawrtych konkursów ofert na realizację zdań miasta w 2014 roku.

numer: 6/2014
Data publikacji: 2014.01.27 10:50:13, Data zmiany: 2014.02.18 15:40:01

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem Nr 111/2013 Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 23 grudnia 2013 roku.

numer: 5/2014
Data publikacji: 2014.01.20 10:45:12, Data zmiany: 2014.02.18 15:40:48

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Garwolin w okresie od 1 marca 2014 roku do 28 lutego 2017 roku.

numer: 4/2014
Data publikacji: 2014.01.14 10:39:22, Data zmiany: 2014.02.18 15:41:50

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

numer: 3/2014
Data publikacji: 2014.01.08 10:33:28, Data zmiany: 2014.02.18 15:42:30

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie ochrony zdrowia.

numer: 2/2014
Data publikacji: 2014.01.08 10:08:49, Data zmiany: 2014.02.19 09:15:15

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej.

numer: 1/2014
Data publikacji: 2014.01.08 10:04:11, Data zmiany: 2014.02.19 09:15:42