Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera projektu Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie otyłości wśród dzieci z terenu Miasta Garwolina


Miasto Garwolin ogłasza otwarty nabór na Partnera do wspólnej realizacji Projektu pn. „Program wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych zgodnie z Regionalnym Programem Zdrowotnym w zakresie otyłości wśród dzieci z terenu Miasta Garwolina”, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

 

Data publikacji
2018.08.22 16:47:11
Data zmiany
2018-09-13 00:23:20
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2018.08.22 do 2018.09.12 
Ilość odwiedzin
29