Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia w ramach przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.(plik usunięty)


Data publikacji
2020.02.06 13:43:34
Data zmiany
Opublikował
Krzysztof Wągrodzki
Zmienił
Udostępnił
Krzysztof Wągrodzki
Ilość zmian
Autor
Paweł Barcikowski
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
4