Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Działania antydyskrymnacyjne


 1.       DZIEŃ INTEGRACJI (3.XII)
 • spotkanie z osobą niepełnosprawną(Kamil Misztal) – uczestnicy: szkoła podst. i gimnazjum
 • wyjście uczniów szkoły podst. i gimnazjum na film o Janku Meli „Mój biegun”
 • warsztaty artystyczne- wspólne dla uczniów niepełnosprawnych z Miętnego
 • i uczniów naszej szkoły.     

2.       WSPÓŁPRACA  Z OŚRODKIEM SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W TRZCIANCE:

 • wystawianie w naszej szkole przedstawień teatralnych przez podopiecznych
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wych. w Trzciance:
 • „O rybaku i Złotej rybce” 2012/13 – szkoła podst. + gimnazjum
 • „Brzydkie kaczątko” 2013/14 – szkoła podst. + gimnazjum.
 •  wystawienie  przedstawienia teatralnego „Roszpunka” przez uczniów naszej szkoły dla podopiecznych (P. Katarzyna Gołębiewska)

3.       ZAJĘCIA WYCHOWAWCZE DLA SZKOŁY PODST. „ZAMIEŃ SIĘ MIEJSCEM ZE MNĄ” – KL.IV-VI rozwijające empatię , zwiększające świadomość dzieci zdrowych na temat dysfunkcji

4.       STAŁE ZAJĘCIA WYCHOW. Z KLASAMI ZGODNE Z PLANEM WYCHOWAWCZYM KLAS.

 • rozmowy na temat statusu materialnego, tolerancji
 • apele i uroczystości szkolne
 • realizacja tematyki antydyskryminacyjnej na lekcjach różnych przedmiotów (j.polski, geografia, przyroda, historia, wos, biologia, plastyka, religia, nauczanie zintegrowane)

5.       UDZIAŁ W POWIATOWYM KONKURSIE PLASTYCZNYM:

 • -  „Budujemy świat dla wszystkich” 2013/14.
 • - „Inni, ale tacy sami” 2014/15.

  6   KONKURS PLASTYCZNY „ONE SĄ WŚRÓD NAS – dzieci z autyzmem (wystawa prac plastycznych na terenie szkoły).

7.       SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI (20 OSÓB) – „Zespół Aspergera” Fundacja Scolar 2014/15

8.       SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI (25 OSÓB) – „ Praca z dzieckiem z ADHD „ Centrum Terapii Behawioralnej” 2013/14.

9.       Współpraca z Fundacją „Autyzmowcy” – udział nauczycieli w konferencji.

 •  Zbieranie pieniędzy na rzecz Fundacji przez wolontariat z naszej szkoły podczas dni Garwolina
 • Prowadzenie akcji informacyjnej w mieście.

10.    Pomoc w adaptacji repatriantce z Kazachstanu

 • Opieka świetlicy Profil. –Wychowawczej „Przystań” – pomoc rzeczowa
 • (dożywianie: obiady i kolacje)
 • Zajęcia warsztatowe dla dziewcząt (integracja z uczennicą –repatriantką) wychowawca klasy E.Makaruk.
Data publikacji
2014.12.17 20:03:35
Data zmiany
Opublikował
Jacek Zowczak
Zmienił
Udostępnił
Jacek Zowczak
Ilość zmian
Autor
Jacek Zowczak
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
246