Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłoszonych otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i ochrony zdrowia.(plik usunięty)


Data publikacji
2020.02.28 15:01:37
Data zmiany
Opublikował
Krzysztof Wągrodzki
Zmienił
Udostępnił
Krzysztof Wągrodzki
Ilość zmian
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
1