Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Sposób załatwiania spraw w przedszkolu


Publiczne Przedszkole Nr 8 „Plastuś” w Garwolinie przyjmuje oraz wykonuje sprawy dotyczące edukacji, kadr oraz finansów zgodnie z postanowieniami uregulowanymi w okreslonych przepisach prawa w danym zakresie, uregulowanych w:

 • dokumentacji kancelaryjnej - wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentacji kadrowej i finansowej wg odrębnych przepisów.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

 • telefonicznie: nr tel. 25 682-35-40 w godzinach 8-16,
 • e-mail: pp8garwolin@o2.pl
 • listownie na adres: Publiczne Przedszkole Nr8 „Plastuś”,ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego 30, 08-400 Garwolin
 • osobiście, u Dyrektora bądź w sekretariacie przedszkola w godzinach 8-16.
 • sprawy wychowawczo - opiekuńcze dotyczące dzieci rodzice lub opiekunowie prawni mogą załatwiać osobiście z nauczycielami opiekującymi się danym oddziałem, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków w przedszkolu odbywa się zgodnie z opracowaną procedurą skarg i wniosków,
 • wszystkie skargi wpływające do przedszkola lub wnoszone ustnie w ramach przyjęć interesantów podlegają rejestracji,
 • przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie oraz ewidencjonowanie skarg i wniosków w przedszkolu koordynuje dyrektor.

Sprawy prowadzone przez przedszkole:

 • zapisy do przedszkola – po uprzednim złożeniu wniosku przez rodzica w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Dyrektora przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 • wydawanie informacji o dziecku – informacje wydawane są u wychowawców poszczególnych grup,
 • konsultacje indywidualne dla rodziców – u wychowawców grup oraz u specjalistów zgodnie z terminarzem umieszczonym na tabliocach ogłoszeń w przedszkolu,
 • prowadzenie dzienników zajęć przedszkola.
 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola – u intendenta przedszkola w godzinach 7-15, bądź w formie przelewu pieniężnego na wyodrębnione konto bankowe przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń – następuje po uprzednim złożeniu stosownego wniosku interesanta.
Data publikacji
2014.12.18 13:14:53
Data zmiany
2018-05-17 13:06:06
Opublikował
Anna Lodowska
Zmienił
Anna Lodowska
Udostępnił
Anna Lodowska
Ilość zmian
7
Autor
Anna Lodowska
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2014.12.18  
Ilość odwiedzin
353