Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Garwolina


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data publikacji
2018.03.02 09:10:38
Data zmiany
2018-05-08 00:32:46
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
1
Autor
Klaudia Świątek-Mucha
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2018.03.02 do 2018.05.07 
Ilość odwiedzin
6