Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Roboty budowlane


Sortuj wg:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa ul. Marka Hłaski w Garwolinie

numer: TI.271.10.2017
Data publikacji: 2017.10.12 15:14:54, brak zmian

Budowa ul. Marka Hłaski w Garwolinie

numer: TI.271.10.2017
Data publikacji: 2017.10.02 13:18:24, brak zmian

Zmiana treści SIWZ: Budowa ul. Marka Hłaski w Garwolinie

numer: TI.271.10.2017
Data publikacji: 2017.09.26 10:29:42, brak zmian

Budowa ul. Marka Hłaski w Garwolinie

numer: TI.271.10.2017
Data publikacji: 2017.09.14 15:59:56, Data zmiany: 2017.09.14 16:03:00

Ogłoszenie o wyborze oferty Część nr 2- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

numer: TI.271.9.2017
Data publikacji: 2017.09.14 10:45:10, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty Część nr 1- Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

numer: TI.271.9.2017
Data publikacji: 2017.09.11 15:18:38, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

numer: TI.271.9.2017
Data publikacji: 2017.09.05 13:05:17, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

numer: TI.271.9.2017
Data publikacji: 2017.08.24 09:53:10, brak zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Modernizacja drogi od ul. Studzińskiego do ul. Hłaski w Garwolinie w km 0+000 ÷ 0+260

numer: TI.271.8.2017
Data publikacji: 2017.08.22 09:41:03, brak zmian

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

numer: TI.271.9.2017
Data publikacji: 2017.08.17 15:47:29, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi od ul. Studzińskiego do ul. Hłaski w Garwolinie w km 0+000 ÷ 0+260

numer: TI.271.8.2017
Data publikacji: 2017.08.11 12:19:09, Data zmiany: 2017.08.11 12:32:33

Modernizacja drogi od ul. Studzińskiego do ul. Hłaski w Garwolinie w km 0+000 ÷ 0+260

numer: TI.271.8.2017
Data publikacji: 2017.07.19 12:57:37, brak zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap II

numer: TI.271.7.2017
Data publikacji: 2017.07.04 09:55:58, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap II

numer: TI.271.7.2017
Data publikacji: 2017.06.22 13:58:29, brak zmian

Zmiana treści SIWZ - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap II

numer: TI.271.7.2017
Data publikacji: 2017.06.19 14:59:05, brak zmian

Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap II

numer: TI.271.7.2017
Data publikacji: 2017.06.06 15:33:49, brak zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.5.2017
Data publikacji: 2017.05.23 11:44:30, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.5.2017
Data publikacji: 2017.05.17 13:54:20, brak zmian

Wyjaśnienie treści SIWZ: Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.5.2017
Data publikacji: 2017.05.11 10:58:22, brak zmian

Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.5.2017
Data publikacji: 2017.04.28 15:34:07, Data zmiany: 2017.05.09 10:30:24

Ogłoszenie o wyborze oferty - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

numer: TI.271.4.2017
Data publikacji: 2017.04.26 13:53:45, brak zmian

Zawiadomienie o unieważmiemiu postępowania - Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.3.2017
Data publikacji: 2017.04.20 13:43:17, Data zmiany: 2017.04.20 13:43:45

Informacja z otwarcia ofert - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

numer: TI.271.4.2017
Data publikacji: 2017.04.19 13:26:09, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

numer: TI.271.4.2017
Data publikacji: 2017.04.13 16:09:12, brak zmian

Wyjaśnienia zmiana treści SIWZ - Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

numer: TI.271.4.2017
Data publikacji: 2017.04.06 14:35:24, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Wykonanie przepływu łączącego rzekę Wilga w km 28+006 z istniejącym zbiornikiem wodnym na działce nr 1020/1 oraz budowę nad połączeniem kładki dla pieszych w ciągu chodnika na działce nr 903 w Garwolinie

numer: TI.271.2.2017
Data publikacji: 2017.04.05 14:38:15, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.3.2017
Data publikacji: 2017.04.04 13:14:44, brak zmian

Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III

numer: TI.271.4.2017
Data publikacji: 2017.03.31 15:30:46, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie przepływu łączącego rzekę Wilga w km 28+006 z istniejącym zbiornikiem wodnym na działce nr 1020/1 oraz budowę nad połączeniem kładki dla pieszych w ciągu chodnika na działce nr 903 w Garwolinie

numer: TI.271.2.2017
Data publikacji: 2017.03.30 12:55:12, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Wykonanie przepływu łączącego rzekę Wilga w km 28+006 z istniejącym zbiornikiem wodnym na działce nr 1020/1 oraz budowę nad połączeniem kładki dla pieszych w ciągu chodnika na działce nr 903 w Garwolinie

Data publikacji: 2017.03.24 15:14:35, brak zmian

Budowa ul. Bocznej – Etap I: Wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.3.2017
Data publikacji: 2017.03.09 12:54:05, brak zmian

Wykonanie przepływu łączącego rzekę Wilga w km 28+006 z istniejącym zbiornikiem wodnym na działce nr 1020/1 oraz budowę nad połączeniem kładki dla pieszych w ciągu chodnika na działce nr 903 w Garwolinie

numer: TI.271.2.2017
Data publikacji: 2017.03.06 13:26:56, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap I

numer: TI.271.1.2017
Data publikacji: 2017.02.28 14:59:51, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap I

numer: TI.271.1.2017
Data publikacji: 2017.02.09 12:37:48, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap I

numer: TI.271.1.2017
Data publikacji: 2017.02.06 14:46:18, brak zmian

Modernizacja dróg i chodników na terenie Miasta Garwolina w 2017 roku – etap I

numer: TI.271.1.2017
Data publikacji: 2017.01.24 14:46:15, Data zmiany: 2017.02.03 14:51:51

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku

Data publikacji: 2017.01.23 14:21:33, brak zmian