Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Rejestr umów zawartych przez Miasto Garwolin - 2020 rok


Nr umowy

Czas obowiązywania umowy

(od - do)

Nazwa podmiotu,
z którym zawarto umowę
Przedmiot umowy Wartość umowy brutto (PLN)

Załączniki

WO.2512.24.2020 01.01.2021 - 31.03.2021 - Sprzątanie lokalu Urzędu Miasta Garwolina ul. Aleja Żwirki i Wigury 16 w Garwolinie. Zawarta w § 6 treści umowy Umowa(pdf,1.63MB)
WF.272.5.2020 01.01.2021 -31-12.2021

Konsorcjum:

Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4 08-400 Garwolin,

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńskiej 127 99-300 Kutno

Świadczenie usług pn.: "Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina wraz z ich zagospodarowaniem". Zawarta w § 5 treści umowy Umowa(pdf,10.19MB)
WF.272.4.2020 01.01.2021 -31-12.2021

Konsorcjum:

Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4 08-400 Garwolin,

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńskiej 127 99-300 Kutno

Świadczenie usług pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze II" Zawarta w § 5 treści umowy Umowa(pdf,11.53MB)
WF.272.3.2020 01.01.2021 -31-12.2021

Konsorcjum:

Ekolider Jarosław Wyglądała Lucin 4 08-400 Garwolin,

PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńskiej 127 99-300 Kutno

Świadczenie usług pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych powstających na terenie Miasta Garwolina w Sektorze I" Zawarta w § 5 treści umowy Umowa(pdf,10.39MB)
PPN.7021.17.2020 15.12.2020 - 29.01.2021 FLOWID Kozłowski Rafał ul. Kościuszki 44 08-400 Garwolin Wykonanie wymiany stolarki okienne w lokalu stanowiącym własność Miasta Garwolina położonym przy ul. Jagodzińskiej 12 m. 74 4 644,25 zł Umowa(pdf,1.59MB)
PPN.7021.15.2020 15.12.2020 - 29.01.2021

FLOWID Kozłowski Rafał ul. Kościuszki 44 08-400 Garwolin

Wykonanie wymiany stolarki okiennej w lokalu stanowiącym własność Miasta Garwolina położonym przy ul. Aleja Legionów 44 I m. 6 4 805,65 zł Umowa(pdf,1.61MB)
KS.7021.1.22.2020 14.12.2020 - 22.12.2020 ELPOL Paweł Białecki ul. Pilawska 8 08-445 Osieck Budowa oświetlenia ulicznego ul. Marmurowa na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Diamentowa wraz z wymianą istniejącej lampy sodowej na LED i zainstalowaniu lampy LED na istniejącym stanowisku słupowym 22 586,79 zł Umowa(pdf,1.84MB)
SO.MKRPA.8141.88.2020 03.12.2020 - 18.12.2020 F.H.U. "HORYZONT" Krzysztof Lach ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice Dostawa 22 komputerów przenośnych wraz z zainstalowanym i skonfigurowanym oprogramowaniem 64 916,94 zł Umowa(pdf,5.38MB)
PPF.042.22.2020 08.12.2020 - 21.01.2020

Sławomir Szczurek ul. Cegielniana 28/10

30-404 Kraków

Wykonanie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Garwolinie na potrzeby utworzenia Publicznego Żłobka Garwolińska Kraina Malucha" 24 600,00 zł Umowa(pdf,1.77MB)
PPN.6845.77.2020 01.12.2020 - 30.11.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Kościuszki o pow. 25 m2 , stanowiący część działek ewidencyjnych nr 3134/58 i 3134/54 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.26MB)
PPN.2510.14.2020 30.11.2020 - 10.12.2020 Usługi Malarskie, Tynkarskie i Wykończeniowe - Janusz Jaroń ul. Gen. Józefa Bema 38 Wykonanie prac remontowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach 7 057,12 zł Umowa(pdf,1.23MB)
KS.7021.2.105.2020 26.11.2020 - 17.12.2020 Smart Factor Sp. z o.o. ul. Algierska 17K, 03-977 Warszawa Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i stanu oznakowania dla ok. 67 km dróg gminnych na terenie miasta Garwolina 6 519,00 zł Umowa(pdf,2.99MB)
RPMA.02.01.01-14-d181/19-00 20.11.2020 - 30.06.2021 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Dofinansowanie Projektu "E-deklaracje dla Miasta Garwolina" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II, "Wzrost e-potencjału Mazowsza" Działania 2.1 "E-usługi" Poddziałanie 2.1.1 "E-usługi dla Mazowsza" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 1 234 920,00 zł Umowa(pdf,12.30MB)
PPN.6843.4.2020 24.11.2020 - 08.12.2020

GRAMIR Szacowanie Nieruchomości Mirosław Pietrasik

ul. Rataja 76 08-400 Garwolin

Sporządzenie operatu szacunkowego dot. określenia wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 474 położonej w Garwolinie przy  ul. Kościuszki 500,00 zł Umowa(pdf,975.84kB)
PPN.6843.3.2020 24.11.2020 - 08.12.2020

GRAMIR Szacowanie Nieruchomości Mirosław Pietrasik

ul. Rataja 76 08-400 Garwolin

Sporządzenie operatu szacunkowego dot. określenia wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 1290/46 położonej w Garwolinie w pobliżu  ul. Stacyjnej 500,00 zł Umowa(pdf,947.69kB)
PPN.6843.2.2020 24.11.2020 - 08.12.2020

GRAMIR Szacowanie Nieruchomości Mirosław Pietrasik

ul. Rataja 76 08-400 Garwolin

Sporządzenie operatu szacunkowego dot. określenia wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3/3, 3/5, 3/6 położonej w Garwolinie przy ul. Jana Pawła II 500,00 zł Umowa(pdf,1.08MB)
WZK.5561.13.2020 16.11.2020 - Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, o których mowa w art. 14 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 150,00 zł / m-c Umowa(pdf,1.12MB)
WZK.5561.12.2020 10.11.2020

Bezpieczeństwo Informacji Janusz Niezbrzycki

ul. Bołtucia 10/48 85-791 Bydgoszcz

Sporządzenie dokumentacji: a) Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego kancelarii niejawnej o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Garwolin, b) Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemu teleinformatycznego kancelarii niejawnej o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Garwolina, c) Szacowanie Ryzyka dla systemu teleinformatycznego kancelarii niejawnej o klauzuli "Zastrzeżone" w Urzędzie Miasta Garwolin 4 305,00 zł Umowa(pdf,0.98MB)
KS.7021.2.103.2020 10.11.2020 - 07.12.2020 Biuro Projektowo - Konsultingowe Mosty Sławomir Leszczyński Wykonanie przeglądów podstawowych drogowych obiektów inżynierskich 4 920,00 zł Umowa(pdf,2.38MB)
WO.1330.10.2020 06.11.2020 - 30.11.2023 PLATKOM Tele-Informatyka Piotr Płatek ul. Marii Konopnickiej 1, 08-400 Garwolin Wykonanie przyłączy internetowych oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu

4 500,00 zł

400,00 zł/m-c

Umowa(pdf,17.33MB)
PPN.6845.74.2020 01.11.2020 - 31.10.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Kościuszki 4 o pow. 1 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 653/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.08MB)
KS.5544.27.2020 02.11.2020 - 27.11.2020 - Sprawdzenie stanu technicznego elementów budowli, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu budowlanego tj. zbiornika wodnego, zlokalizowanego na terenach rekreacyjnych miasta Garwolina przy rzece Wildze. 1 600,00 zł Umowa(pdf,1.26MB)
PPN.6845.73.2020 01.11.2020- 31.10.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 20 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.09MB)
WO.2512.17.2020 26.10.2020 - 06.11.2020 - Sprzątanie pomieszczeń usytuowanych w budynku Urzędu Miasta Garwolina przy ul. Kościuszki 15 19,00 zł / za godz. Umowa(pdf,1.11MB)
WO.121.2020 12.10.2020 - 31.12.2021 DEZ-WET Wola Rębkowska ul. Krótka 13 Na deratyzację obiektów i terenu budynku A Urzędu Miasta, budynku B Urzędu Miasta oraz budynku magazynowo-socjalnego 500,00 zł/m-c Umowa(pdf,763.59kB)
WO.2601.105.2020 08.10.2020 - 14.12.2020 KS SYSTEM Polik 25, 08-480 Maciejowice Wykonanie remontu 10 kominów w budynku Urzędu Miasta w Garwolinie 48 954,00 zł Umowa(pdf,1.06MB)
WO.1330.7.2020

01.11.2020 - 31.10.2022

IDSOFT GROUP Sp. z o.o. ul. Lea 114
30-133 Kraków
Na usługę serwisu i asysty technicznej systemu EMID 3 567,00 zł Umowa(pdf,4.48MB)
PPF.042.18.2020 16.10.2020 - 23.11.2020 Tritech New Technologies Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 56 02-146 Warszawa Budowa sieci HotSpot'ów w ramach instrumentu "Łącząc Europę (CEF) - WiFi4EU, działanie: Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych - WiFi4EU" w Mieście Garwolin 49 200,00zł Umowa(pdf,2.65MB)
PPF.0541.3.2020 19.10.2020 - 10.11.2020 - Opracowanie autorskiego projektu graficznego i wykonaniu patriotycznego muralu pt. "Skrzydła Wolności" upamiętniającego obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej na ścianie budynku stacji transformatorowej w Garwolinie na terenie Skweru im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Staszica 6 600,00 zł Umowa(pdf,1.75MB)
SO.526.22.2020 01.10.2020 - 29.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "VII MEMORIAŁ IM. PIOTRA EKIERTA ", 3 000,00 zł Umowa(pdf,291.87kB)
SO.526.21.2020 01.08.2020 - 31.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: " Udział w uroczystościach patriotycznych na terenie Miasta Garwolina w 2020 roku" 5 840,00 zł Umowa(pdf,289.24kB)
SO.526.20.2020 15.07.2020 - 30.09.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Uważność, czyli wędrówka w głąb siebie" 6 500,00 zł Umowa(pdf,300.86kB)
SO.526.19.2020 10.06.2020 - 15.09.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin
dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym "
20 000,00 zł Umowa(pdf,316.63kB)
SO.526.18.2020 01.06.2020 - 31.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja warsztatów proobronnych i ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego " 4 700,00 zł Umowa(pdf,298.32kB)
SO.526.17.2020 01.06.2020 - 31.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "W zdrowym ciele zdrowy duch -poprawa jakości życia seniorów" 15 200,00 zł Umowa(pdf,293.88kB)
SO.526.16.2020 01.06.2020 - 31.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Popularyzacja tenisa ziemnego" 4 000,00 zł Umowa(pdf,287.79kB)
SO.526.15.2020 10.03.2020 - 31.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim - prowadzenie grup samopomocowych osób uzależnionych i
współuzależnionych "
30 000,00 zł Umowa(pdf,294.86kB)
SO.526.10.2020 10.02.2020 - 31.12.2020 - Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Piłka siatkowa" 10 000,00 zł Umowa(pdf,291.15kB)
WZK.2601.8.2020 05.10.2020 - 16.11.2020 - Na sprawdzenie stanu technicznego elementów budowli, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu budowlanego tj. zbiornika przeciwpowodziowego retencyjnego 2 500,00 zł Umowa(pdf,1.13MB)
KS.7021.1.11.2020 29.09.2020 - 02.10.2020 ELEKTROMAR Marek Rechnio
ul. Tadeusza Kościuszki 13/53, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Opracowanie dokumentacji projektowej projektu techniczno-budowlanego oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Kwiatowa w Garwolinie 3 690,00 zł Umowa(pdf,1.82MB)
PPN.6845.70.2020 01.10.2020 - 30.09.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 18,2 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.15MB)
KS.7021.2.88.2020 01.10.2020 - 30.10.2020 P.U.H. BRUGSTON Gielo i Kot Sp. j. ul. Stacyjna 08-400 Garwolin Wykonanie trzech progów zwalniających w ul. Studzińskiego wraz z wykonaniem oznakowania pionowego i poziomego w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 11 500,50 Umowa(pdf,1.79MB)
KS.5544.23.2020 29.09.2020 - 30.10.2020 P.U.H. BRUGSTON Gielo i Kot Sp. j. ul. Stacyjna 08-400 Garwolin Wykonanie prac polegających na odmuleniu rowów na terenie miasta Garwolina 57 564,00 Umowa(pdf,7.86MB)
KS.7021.2.78.2020 29.09.2020 - 30.11.2020 ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki ul. Pilawska 8 08-445 Osieck Budowa urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oświetlony znak D-6 na maszcie nad przejściem dla pieszych w Garwolinie ul. Lubelska z dodatkowym słupem oświetleniowym wraz z oprawą oświetleniową przystosowaną do oświetlenia przejść dla pieszych (przejście dla pieszych przy przedszkolu) 57 688,18 Umowa(pdf,6.03MB)
WZK.3037.5.2020 24.09.2020 - 15.10.2020 - Opracowanie i przygotowanie materiałów do przeprowadzenia szkolenia oraz ćwiczenia (aplikacyjnego) realizacji zadań obrony cywilnej 5 000,00 zł Umowa(pdf,1.30MB)
KS.6331.2.2020 24.09.2020 - GEOMAG STUDIO Opinie i Dokumentacje Geologiczne Adrian Gańko
ul. Leśna 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
Wykonanie prac polegających na: "Dokonaniu stosunków wodnych panujących na działkach o nr ew. 3408/43, 3408/46 i 120/6 położonych w Garwolinie w rejonie ul. Polnej i wykonanie ekspertyzy przez biegłego z zakresu specjalności hydrogeologicznej, w sprawie zmiany stanu wody na gruncie tych działek". 7 257,00 zł Umowa(pdf,1.88MB)
KS.7021.2.77.2020 10.09.2020 - 30.11.2020 ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki ul. Pilawska 8 08-445 Osieck Budowa urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. oświetlony znak D-6 na maszcie nad przejściem dla pieszych w Garwolinie ul. Kościuszki z dodatkowym słupem oświetleniowym wraz z oprawą oświetleniową przystosowaną do oświetlenia przejść dla pieszych (przejście dla pieszych przy ORLEN) 54 635,10 zł Umowa(pdf,5.97MB)
KS.7021.3.39.2020 10.09.2020 - 13.11.2020

INVEST CONSULTING Jarosław Czarnecki

Glina ul. Wspólna 28 05-430 Celestynów

Wykonanie modernizacji placu zabaw usytuowanego na terenie osiedla Romanówka w Garwolinie 99 999,00 zł Umowa(pdf,5.13MB)
KS.7021.2.87.2020 16.09.2020 - 12.11.2020 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów Remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicy Przechodniej pomiędzy ulicami Długą, a Senatorską w Garwolinie. 55 919,49 zł Umowa(pdf,2.30MB)
PPN.6845.61.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Kościuszki 4 o pow. 7 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 653/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.07MB)
PPN.6845.59.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Al. Legionów o pow. 17,5 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,549.32kB)
PPN.6833.2.2020 14.09.2020 - 28.09.2020 Mirosław Pietrasik GRAMIR ul. Rataja 76, 08-400 Garwolin Sporządzenie operatu szacunkowego dotyczącego określenia wartości nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 3460/15, 346660/20, 3460/21 oraz 3460/27 położonej w Garwolinie w pobliżu ul. Mickiewicza 600,00zł Umowa(pdf,928.52kB)
KS.2150.13.2020 08.09.2020 - 31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,2.01MB)
PPN.6845.63.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 -

Najem terenu położonego w Garwolinie na osiedlu mieszkaniowym Żwirki i Wigury o pow. 12 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 587/9

Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,548.59kB)
PPN.6845.62.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Al. Legionów o pow. 15,5 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.06MB)
PPN.6845.60.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 - Dzierżawa nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Księcia Bolesława IV, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1824 o pow. 2,9962 ha Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,0.99MB)
KS.7021.2.74.2020 02.09.2020 - 30.09.2020 MALU-LUX Przemysław Szaniawski Odnowa oznakowania poziomego ulic pozostających w zarządzie miasta Garwolina w 2020 roku do 66 662,59 zł Umowa(pdf,3.18MB)
PPN.6845.64.2020 01.09.2020 - 31.08.2023r - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Al. Legionów o pow. 13,5 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.05MB)
WO.254.2.2020 01.09.2020 - 31.08.2023 Muszkiet Ochrona S.C ul. Asnyka 9 08-400 Garwolin Na ochronę w formie monitoringu czynnego obiektów: Budynku "A", Budynku "B" Urzędu Miasta Garwolina 172,20 zł / m-c Umowa(pdf,9.38MB)
KS.7021.1.13.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 ELEKTROMAR Marek Rechnio ul. Kościuszki 13/53 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracowanie dokumentacji projektowej projektu techniczno-budowlanego oświetlenia w Garwolinie na odcinku ul. Marmurowej 4 305,00 Umowa(pdf,1.82MB)
KS.7021.1.12.2020 25.08.2020 - 31.08.2020 ELEKTROMAR Marek Rechnio ul. Kościuszki 13/53 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracowanie dokumentacji projektowej projektu techniczno-budowlanego oświetlenia w Garwolinie na odcinku ul. Lazurowa - ul. Jagodzińska - ul. Jutrzenki 4 305,00 Umowa(pdf,1.93MB)
WO.2601.82.2020 10.08.2020 - 09.09.2020 KRYSPIN EKO-DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 87 00-840 Warszawa Dostarczenie i zamontowanie rolet okiennych plisowanych 3 100,00 zł Umowa(pdf,814.48kB)
WO.2601.82.2020 10.08.2020 - 09.09.2020 KRYSPIN EKO-DOM SP. Z O.O. ul. Grzybowska 87 00-840 Warszawa Dostarczenie i zamontowanie rolet okiennych plisowanych 1 500,00 zł Umowa(pdf,812.43kB)
WO.132.2.2020 20.08.2020 - 31.12.2020 ERP-TEAM sp. z o.o. ul. Bohaterów Warszawy 26 lok. 13, 02-495 Warszawa Umowa o świadczenie usług w zakresie konsultacji i szkoleń związanych z wdrożeniem systemu informatycznego enova365 Zawarta w § 5 treści umowy Umowa(pdf,3.79MB)
PPN.6845.55.2020 01.08.2020 - 31.07.2020 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15 mstanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.06MB)
PPN. 6823.6.2019 21.08.2020 - 31.10.2020 GEOPIXEL Usługi Geodezyjne ul. Kościuszki 52 lok. 8, 08-400 Garwolin Wykonanie opracowania geodezyjnego polegającego na podziale nieruchomości położonych w Garwolinie przy ul. Kawaleryjskiej 2 700,00 zł Umowa(pdf,1.87MB)
PPN.5543.12.2020 12.08.2020 - 28.08.2020 ARMATEC Arkadiusz Błach, Mateusz Borowski ul. Bokserska 1/208 Warszawa Dostawa suszarki DANUBE DPR 10 9 800,00 zł Umowa(pdf,1.79MB)
PPN.5543.7.2020 31.07.2020 - 16.10.2020 PROCOM Renata Bugaj Łoś ul. 6-go Września 39, 05-504 Złotokłos dostawa nożyc hydraulicznych RSU 180 E-Force 2 40 590,00 zł Umowa(pdf,1.60MB)
B/UMWM-UF/UM/ES/214/2020 23.07.2020r - 31.12.2020r Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Zawarta w § 6 pkt.10 treści umowy Umowa(pdf,60.57MB)
2/GM/2020 21.07.2020 - 31.08.2020 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Garwolinie Wykonanie przyłącza wodociągowego w budynku przy ul. Sławińskiej 1 w Garwolinie 4 752,00 zł Umowa(pdf,1.74MB)
1/GM/2020 14.07.2020 - 31.08.2020r Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Garwolinie Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej budynku przy ul. Sławińskiej 1 w Garwolinie 8 100,00zł Umowa(pdf,1.64MB)
PPN.6845.56.2020 01.08.2020 - 31.07.2023r - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Al. Legionów o pow. 20 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.06MB)
PPN.6845.51.2020 01.08.2020 - 31.07.2023r - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Al. Legionów o pow. 20 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.06MB)
PPN.6845.52.2020 01.08.2020 - 31.07.2023r - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Al. Legionów o pow. 15 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.05MB)
PPN.6845.54.2020 01.08.2020 - 31.07.2023r - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Kościuszki o pow. 25 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 3134/58 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.12MB)
PPN.6845.53.2020 01.08.2020 - 31.07.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Kościuszki o pow. 25 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 3134/58 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.03MB)
PPN.6845.48.2020 01.08.2020 - 31.07.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Armii Krajowej o pow. 20 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 1328/11 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.03MB)
PPN.6845.47.2020 01.08.2020 - 31.07.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie  na osiedlu Koszary o pow. 50 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.12MB)
PPN.6845.45.2020 01.08.2020 - 31.07.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie w pobliżu ul. Aleja Legionów o pow. 49 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 853/6 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,1.04MB)
W/UMWM-UU/UM/ES/3120/2020 17.08.2020 - 31.12.2020

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa nowego placu sportowo-rekreacyjnego na terenach sportowo-rekreacyjnych "Zarzecze" w Garwolinie". 100 000,00 zł Umowa(pdf,4.38MB)
W//UMWM-UU/UM/PE/2940/2020 20.07.2020 - 16.11.2020

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Poprawa bezpieczeństwa Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wiaterek" w Garwolinie". 8 800,00 zł Umowa(pdf,854.12kB)
W//UMWM-UU/UM/PE/2939/2020 20.07.2020 - 16.11.2020

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Zapewnienie bezpieczeństwa Rodzinnemu Ogrodowi Działkowemu "ZAFIREK" w Garwolinie". 4 000,00 zł Umowa(pdf,826.36kB)
W/UMWM-UU/UM/PE/2938/2020 20.07.2020 - 16.11.2020

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Wymiana dachu na Domu Działkowca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Relax" w Garwolinie". 10 000,00 zł Umowa(pdf,813.93kB)
W/UMWM-UU/UM/PZ/2778/2020 20.07.2020 - 30.11.2020

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

Udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł ciepła w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta Garwolina" 174 280,00 zł Umowa(pdf,5.25MB)
W/UMWM-UU/UM/OR/2704/2020 20.07.2020 - 31.12.2020

Województwo Mazowieckie

ul. Jagiellońska 26

Dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Garwolin 35 000,00 zł Umowa(pdf,2.57MB)
KS.5544.12.2020 17.07.2020 - 31.07.2020 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie Wykonanie prac polegających na wykoszeniu i odmuleniu starorzecza rzeki Wilgi w okolicach ul. Targowej wraz z rozplanowaniem urobku. 15 990,00 zł Umowa(pdf,258.35kB)
PPN.7045.1.2020 09.07.2020 - 20.09.2020 SKULPTECH Wojciech Osiak Naprawa i czyszczenie pomnika na grobie wojennym żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r. oraz pomnika na grobie wojennym żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r. położonych na cmentarzu parafialnym w Garwolinie. 8 000,00 zł Umowa(pdf,97.49kB)
KS.7021.3.32.2020 13.07.2020 - 31.08.2020 - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Garwolina 17 zł./ 1 godz. Umowa(pdf,0.98MB)
WO.2601.72.2020 10.07.2020 - 09.08.2020 KRYSPIN EKO-DOM SP. Z O.O. Sprzedaż i montaż plisowanych rolet okiennych w budynku Urzędu Miasta Garwolina 8 990,00 zł Umowa(pdf,628.33kB)
KS.7021.3.30.2020 09.07.2020 -  31.07.2020 GK Projekt Pracownia Projektowa Grzegorz Kościesza Opracowanie dokumentacji technicznej placu zabaw położonego na terenie działki o nr ew.2102/4 położonej w Garwolinie przy ul. Romanówka 3 000,00 zł Umowa(pdf,1.62MB)
CZUWAMY/2020/2 01.07.2020 - 30.12.2020 Fundacja ORLEN  Umowa darowizny na realizację projektu pt. "Pamiętamy o bohaterach" 7 000,00 zł Umowa(pdf,2.01MB)
6220.5.2020 01.07.2020 - 07.08.2020 BDI Barbara Dorota Iwaniuk Dokonanie kompleksowej oceny Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zakładu recyklingu tworzyw sztucznych na dz. o nr ew. 1187/2 obręb 0001 Miasta Garwolina" 9 840,00 zł Umowa(pdf,108.58kB)
PPN.7145.2.2020 od 1 lipca 2020 - Wynajem do użytkowania lokal nr 3 tworzący mieszkaniowy zasób gminy, położony w budynku nr 3 przy ul. Aleja Żwirki i Wigury w Garwolinie. Zawarta w § 6 treści umowy Umowa(pdf,105.85kB)
PPN.6845.24.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 17 m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w § 3 treści umowy Umowa(pdf,55.90kB)
W/UMWM-UF/DOT/RW/1324/2020 26.06.2020 - 31.10.2020 Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26    03-719 Warszawa Na realizację zadania pod nazwą "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej" 160 000,00 zł

Umowa(pdf,4.20MB)

Aneks nr 1(pdf,3.15MB)

W/UMWM-UU/UM/OR/732/2020 26.06.2020 - 31.12.2020 Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26    03-719 Warszawa Dotyczy pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Garwolin 20 000,00 zł Umowa(pdf,2.68MB)
SO.2150.14.2020 01.07.2020 - Wykonanie prac polegających na przygotowaniu pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 421,00 zł Umowa(pdf,75.88kB)
SO.2150.13.2020 01.07.2020 - Wykonanie prac polegających na przygotowaniu pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 421,00 zł Umowa(pdf,63.57kB)
SO.2150.12.2020 01.07.2020 - Wykonanie prac polegających na przygotowaniu pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 421,00 zł Umowa(pdf,67.70kB)
SO.2150.11.2020 01.07.2020 - Wykonanie prac polegających na przygotowaniu pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 421,00 zł Umowa(pdf,59.83kB)
SO.2150.10.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie zadania członka miejskiego zespołu informatycznego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

1 200,00 zł (I głosowanie)

600,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.88kB)
SO.2150.9.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie zadania koordynatora miejskiego zespołu informatycznego w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

1 592,00 zł (I głosowanie)

796,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,28.69kB)
SO.2150.8.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 16 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.09kB)
SO.2150.7.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 15 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,26.76kB)
SO.2150.6.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 14 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,29.17kB)
SO.2150.5.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 12 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,28.25kB)
SO.2150.4.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 6 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.78kB)
SO.2150.3.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 5 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.09kB)
SO.2150.2.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 4 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

398,00 zł (I głosowanie)

199,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.01kB)
SO.2150.1.2020 19.06.2020 - 28.06.2020 - Wykonanie spisu wyborców w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku 0,30 zł za jedną pozycję spisu Umowa(pdf,56.87kB)
SO.2151.21.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 7 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,72.75kB)
SO.2151.20.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 15 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,65.78kB)
SO.2151.19.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 14 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,71.90kB)
SO.2151.18.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 12 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,67.36kB)
SO.2151.17.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 12 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,70.03kB)
SO.2151.16.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 11 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,81.96kB)
SO.2151.15.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 8, OKW nr 9, OKW nr 10  w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

600,00 zł (I głosowanie)

450,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,76.85kB)
SO.2151.14.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 6 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,66.88kB)
SO.2151.13.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 5 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,75.14kB)
SO.2151.12.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 3 i OKW nr 4 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

400,00 zł (I głosowanie)

300,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,71.24kB)
SO.2151.11.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 2 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,64.92kB)
SO.2151.10.2020 26.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie prac dezynfekcji powierzchni w lokalu wyborczym OKW nr 1 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

200,00 zł (I głosowanie)

150,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,67.58kB)
SO.2151.9.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 13 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,25.83kB)
SO.2151.8.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 11 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,28.52kB)
SO.2151.7.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 10 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,26.40kB)
SO.2151.6.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 9 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,28.68kB)
SO.2151.5.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 8 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,26.74kB)
SO.2151.4.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 7 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.30kB)
SO.2151.3.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 3 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.03kB)
SO.2151.2.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 2 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,27.10kB)
SO.2151.1.2020 25.06.2020 - 12.07.2020 - Wykonanie obsługi informatycznej OKW nr 1 w Garwolinie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku (I głosowanie) oraz ewentualnej II turze wyborów Prezydenta RP (II głosowanie)

382,00 zł (I głosowanie)

191,00 zł (II głosowanie)

Umowa(pdf,25.84kB)
KS.5544.9.2020 26.06.2020 - 10.07.2020 AZBUD Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych Wykonanie prac polegających na wykoszeniu rowów na terenie miasta Garwolina z usunięciem ewentualnych przetamowań mogących występować w rowach 17 280,00 zł Umowa(pdf,7.89MB)
KS.7230.3.54.2020 19.06.2020 - 31.12.2050

Polska Spółka        Gazownictwa      

Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Dzierżawa części działki o nr ewid. 6070 będącej we władaniu Miasta Garwolina i stanowiącą drogę wewnętrzną w celu umieszczenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, którym jest sieć gazociągowa wraz z przyłączami Zawarta w § 6 treści umowy Umowa(pdf,1.16MB)
KS.7230.2.57.2020 18.06.2020 - 18.06.2020 Z.U.H. Instalacji Sanitarnych i Gazowych Ryszard Czamara Wydzierżawienie części działki stanowiącej drogę dz. nr ewid. 6070 w miejscowości Garwolin 276,75 zł Umowa(pdf,127.60kB)
TI.272.3.2020 17.06.2020 - 27.08.2020 ADRBUD Usługi Brukarskie Adrian Baranowski Wykonanie zatoki parkingowej przy ul. Romanówka w Garwolinie 77 950,77,00 zł Umowa(pdf,532.36kB)
TI.272.2.2020 17.06.2020 - 27.08.2020 P.P.H.U. BUDBET Tadeusz Bartnicki Modernizacja ul. Kawaleryjskiej etap I 577 888,86 zł Umowa(pdf,566.75kB)
PPN.6831.8.2020 16.06.2020 - 31.08.2020 Usługi Geodezyjne GEOPIXEL Wykonanie opracowania geodezyjnego, polegającego na podziale nieruchomości położonej w Garwolinie przy ul. Księżnej Anny Mazowieckiej 2 500,00 zł Umowa(pdf,109.87kB)
WO.1330.5.2020 16.06.2020 - 30.06.2020 Net-ARN Sp. z o.o. Rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci informatycznej oraz centrali telefonicznej. 11 685,00 zł Umowa(pdf,112.11kB)
PPN.6845.19.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 19,5m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w §3 treści umowy Umowa(pdf,113.73kB)
PPN.6845.21.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w §3 treści umowy Umowa(pdf,117.33kB)
PPN.6845.14.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15,5m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w §3 treści umowy Umowa(pdf,126.33kB)
PPN.6845.16.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 16,5m2, stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w §3 treści umowy Umowa(pdf,121.44kB)
PPN.6845.27.2020

01.06.2020 - 31.05.2023

- Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul.Aleja Legionów o powierzchni 15,5 m2, stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 176,16 zł/rok Umowa(pdf,895.80kB)
PPN.6845.13.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul.Aleja Legionów o powierzchni 20 m2, stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18 Zawarta w §3 treści umowy Umowa(pdf,65.85kB)
KS.7021.2.36.2020 Zawarta w § 3 treści umowy Zakład Usług Wielobranżowych  Mieczysław Karczamrczyk Wykonanie wyrównania ok. 43335 m2 nawierzchni destruktem asfaltowym układarką wraz z zagęszczeniem na drogach w mieście Garwolin. Zawarta w §5 treści umowy Umowa(pdf,1.08MB)
KS.5544.6.2020 08.06.2020 - 18.06.2020 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Garwolinie Na wykonanie prac polegających na wykoszeniu skarp zbiornika wodnego, skarp kanału ulgi oraz rowów usytuowanych na terenie miasta Garwolina. 9 174,60 zł Umowa(pdf,1.43MB)
PPN.6845.30.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 170,52 zł / rok Umowa(pdf,80.05kB)
PPN.6845.29.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 18m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 204,61 zł / rok

Umowa(pdf,66.75kB)

Aneks nr 1(pdf,26.74kB)

PPN.6845.28.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 20m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 292,26 zł / rok

Umowa(pdf,73.83kB)

Aneks Nr 1(pdf,24.53kB)

PPN.6845.26.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 216,48 zł / rok

Umowa(pdf,77.59kB)

Aneks Nr 1(pdf,30.45kB)

PPN.6845.25.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 17m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 193,20 zł / rok Umowa(pdf,1.06MB)
PPN.6845.23.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 20m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 292,26 zł / rok

Umowa(pdf,61.33kB)

Aneks Nr 1(pdf,25.56kB)

PPN.6845.22.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 10m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 148,58 zł / rok Umowa(pdf,68.57kB)
PPN.6845.20.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 16m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 894. 277,32 zł / rok Umowa(pdf,69.56kB)
PPN.6845.18.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 245,57 zł / rok Umowa(pdf,69.60kB)
PPN.6845.17.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 170,52 zł / rok

Umowa(pdf,1.23MB)

Aneks nr 1(pdf,26.62kB)

PPN.6845.15.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 15,5m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 176,16 zł / rok Umowa(pdf,64.76kB)
PPN.6845.12.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki o pow. 20m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 3134/58. 357,21 zł / rok

Umowa(pdf,67.88kB)

Aneks Nr 1(pdf,26.24kB)

PPN.6845.11.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Kościuszki o pow. 25m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 3134/58. 324,74 zł / rok

Umowa(pdf,72.11kB)

Aneks Nr 1(pdf,27.31kB)

PPN.6845.10.2020 01.06.2020 - 31.05.2023 - Najem terenu położonego w Garwolinie przy ul. Aleja Legionów o pow. 20m2 , stanowiący część działki ewidencyjnej nr 892/18. 292,26 zł / rok

Umowa(pdf,88.04kB)

Aneks Nr 1(pdf,26.33kB)

KS.7021.1.8.2020 01.01.2021 - 31.12.2021 Voltra Energy Sp. z o.o. Na przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej na potrzeby. Zawarta w §6 treści umowy Umowa(pdf,5.15MB)
PPN.2510.3.2020 18.05.2020 - 31.05.2020 MARIANEK Mariusz Tomaszewski Wykonanie prac remontowych w garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach zlokalizowanej na działce nr 6538/17 położonej przy ul. Sławińskiej 3 w Garwolinie. 4 940,00 zł Umowa(pdf,60.98kB)
KS.7021.3.15.2020 13.05.2020 - 30.09.2020 - Wykonanie pielęgnacji i utrzymania zieleni na terenie miasta Garwolina. 17 zł / 1 godz. Umowa(pdf,71.46kB)
KS.6131.41.2020 04.05.2020 - 15.06.2020 UNI-KOMPLEKS Wykonanie usługi polegającej na wycince oraz cięciu pielęgnacyjnym koron drzew rosnących na terenie miasta Garwolina. 9 577,66 zł Umowa(pdf,1.12MB)
PPF.042.6.2020 28.04.2020 - 31.12.2021 Polskie Centrum Opieki sp. z o.o. Zorganizowanie i świadczenie usługi teleopieki mobilnej dla mieszkańców Miasta. 1 178,00 zł / m-c Umowa(pdf,153.88kB)
604/2020 27.04.2020 Centrum Projektów Polska Cyfrowa Przyznanie dofinansowania na realizację projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. 79 490,00 zł Umowa(pdf,772.62kB)
UG/09/2020/025 12.05.2020 - 11.05.2021 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Porozumienie ramowe określające warunki, na jakich zawierane i wykonywane będą umowy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów floty użytkowanej przez Ubezpieczającego. Zawarta w §14 treści umowy Umowa(pdf,255.30kB)
Umowa Generalna 12.05.2020 - 11.05.2021 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Garwolin wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przez Ubezpieczyciela. 56 179,00 zł Umowa(pdf,63.09kB)
PPN.2510.2.2020 24.04.2020 - 10.06.2020 ABACOM Klinert Ernest Wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie położonym przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 w Garwolinie. 5 343,74 zł Umowa(pdf,76.05kB)
SO.MKRPA.8141.28.2020 Zawarta w §4 treści umowy Anetta Stobiecka-Donicz Przeprowadzenie terapii indywidualnych i grupowych dla osób doznających przemocy (ODP) i stosujących przemoc (OSP) oraz terapię rodzinną. Zawarta w §2 treści umowy Umowa(pdf,82.93kB)
SO.MKRPA.8141.27.2020 Zawarta w §4 treści umowy Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej SYNTHESIS PLUS Prowadzenie zajęć terapeutycznych i konsultacji psychologicznych skierowanych do mieszkańców miasta Garwolina Zawarta w §2 treści umowy Umowa(pdf,71.04kB)
PD-2020-03 od 27.03.2020 - 26.03.2021 o4b sp. z o.o.
Lublin
Opracowanie i wdrożenie Witryny Portalu ePodatki Zawarta w załączniku nr 5 do umowy. Umowa(pdf,1.02MB)
Umowa zlecenie od 02.03.2020 - Wykonywanie pracy polegającej na prowadzeniu rachunkowości Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta Garwolina 600 zł / m-c Umowa(pdf,33.88kB)
WO.2512.6.2020 01.03.2020 - 28.02.2021 CWS-boco Polska sp. z o.o. Najem i serwis mat wejściowych cws. Zawarta w treści umowy Umowa(pdf,302.79kB)
KS.7021.1.3.2020 01.03.2020 - 28.02.2021 ELPOL Usługi Elektryczne Paweł Białecki Na wykonanie konserwacji oświetlenia ulicznego oraz konserwacji dwóch znaków drogowych D-6 zasilanych z sieci energetycznej na terenie miasta Garwolina oraz znak drogowy D-6 zasilany energią słoneczną. 114 190,68 zł Umowa(pdf,109.89kB)
KS.2150.11.2020 10.03.2020 - 31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,101.64kB)
KS.2150.10.2020 10.03.2020 - 31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,95.08kB)
WO.2512.2.2020 28.02.2020 - 15.03.2020 - Na realizację wykonania prac remontowych 4 pomieszczeń biurowych o powierzchni ok 50m2 znajdujących się w budynku "B" Urzędu Miasta Garwolina 1 906,00 zł Umowa(pdf,89.32kB)
WO.2512.1.2020 28.02.2020 - 15.03.2020 - Na realizację wykonania prac remontowych 4 pomieszczeń biurowych o powierzchni ok 50m2 znajdujących się w budynku "B" Urzędu Miasta Garwolina 1 906,00 zł Umowa(pdf,63.01kB)
WO.2512.4.2020 11.03.2020 - 03.04.2020 Global Property Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Wykonanie robót remontowo - budowlanych trzech pomieszczeń budynku "B" Urzędu Miasta Garwolina zlokalizowanego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 36 900 zł Umowa(pdf,103.08kB)
KS.140.9.2020 02.03.2020 - 31.12.2020 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe HETMAN Sp. z o.o. Odbiór z terenu miasta Garwolina padłych zwierząt stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2 w rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr 1069/2009 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. Zawarta w §2 treści umowy Umowa(pdf,119.03kB)
KS.6140.7.2020 02.03.2020 - 28.02.2021 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PERRO Odławianie w sposób humanitarny bezdomnych zwierząt z terenu miasta Garwolina przez przeszkolonych pracowników. Zawarta w §6 treści umowy Umowa(pdf,177.74kB)
KS.6140.5.2020 02.03.2020 - 28.02.2021 Lekarz Weterynarii Rafał Łubian Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami, które uległy wypadkom w następstwie zdarzeń drogowych na terenie miasta Garwolina oraz gotowość do podjęcia działań. Zawarta w §2 treści umowy Umowa(pdf,101.16kB)
WZK.2633.1.2020 01.03.2020 - 31.12.2020 - Umowa na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych   Umowa(pdf,86.54kB)
SO.526.14.2020 28.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Miłośników Piłki Nożnej "Progres Garwolin" Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej". 5 000 zł Umowa(pdf,329.53kB)
SO.526.13.2020 24.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Delfin" Garwolin Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie sekcji pływackiej, organizowanie zajęć treningowych, obozów i zawodów pływackich" 23 000 zł Umowa(pdf,338.20kB)
SO.526.12.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Przystań" 170 000 zł Umowa(pdf,340.43kB)
SO.526.11.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Garwoliński Klub Sportowy "Wilga" Garwolin Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Popularyzacja działań związanych z upowszechnieniem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolina poprzez PIŁKA NOŻNA" 251 000 zł Umowa(pdf,337.34kB)
SO.526.9.2020 15.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Św. Franciszka Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Organizacja i promocja lokalnego wolontariatu" 4 000 zł Umowa(pdf,330.25kB)
SO.526.8.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, pomocy psychologicznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie" 20 000 zł Umowa(pdf,344.56kB)
SO.526.7.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie" 30 000 zł Umowa(pdf,336.48kB)
SO.526.6.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Polski Czerwony Krzyż Mazowiecki Oddział Okręgowy Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Ochrona zdrowia poprzez edukację oświatowo-zdrowotną oraz popularyzację organizowanie honorowego krwiodawstwa w odniesieniu do środowisk młodzieżowych i osób dorosłych" 14 000 zł Umowa(pdf,331.57kB)
SO.526.5.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy "No Name" Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Gimnastyka dla dorosłych" 4 000 zł Umowa(pdf,331.57kB)
SO.526.4.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Międzyszkolny Gimnastyczno-Taneczny Uczniowski Klub Sportowy "No Name" Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Taniec i gimnastyka dzieci i młodzieży" 46 000 zł Umowa(pdf,333.99kB)
SO.526.3.2020 29.02.2020 - 31.02.2020 Stowarzyszenie Truchtacz.pl Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "BIEGI" 5 000 zł Umowa(pdf,319.41kB)
SO.526.2.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Garwoliński Klub Sportowy "Wilga" Garwolin Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Popularyzacja działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i rekreacji ruchowej wśród mieszkańców miasta Garwolin poprzez: LEKKOATLETYKA" 34 000 zł Umowa(pdf,332.82kB)
SO.526.1.2020 10.02.2020 - 31.02.2020 Międzyszkolny Klub Sportowy w Garwolinie Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Badminton w Garwolinie dla wszystkich - od dziecka do emeryta" 30 000 zł Umowa(pdf,332.35kB)
WF.2150.14.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,37.57kB)
WF.2150.13.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,32.67kB)
WF.2150.12.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,39.45kB)
WF.2150.11.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,44.54kB)
WF.2150.10.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,44.19kB)
WF.2150.9.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,39.53kB)
WF.2150.8.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,39.65kB)
WF.2150.7.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,38.51kB)
WF.2150.6.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,41.82kB)
WF.2150.5.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,40.37kB)
WF.2150.4.2020 27.02.2020 - 02.03.2020 - Doręczenie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zawiadomień w sprawie nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. 3,80 zł za jedno doręczenie zawiadomienia Umowa(pdf,41.50kB)
SO.7330.4.2020 01.01.2020 - 31.12.2020  Żłobek "Zegar Słoneczny" Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką Umowa(pdf,1.56MB)
SO.7330.3.2020 01.01.2020 - 31.12.2020 Niepubliczny Żłobek "AkuKu" Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką Umowa(pdf,1.59MB)
SO.7330.2.2020 01.01.2020 - 31.12.2020 Niepubliczny Żłobek "Wesołe Słoneczko" Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką Umowa(pdf,1.60MB)
SO.7330.1.2020 01.01.2020 - 31.12.2020 Niepubliczny Żłobek "Tęczowa Kraina" Zapewnienie dofinansowania opieki nad dziećmi do lat 3, o której mowa w art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3. 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką Umowa(pdf,1.56MB)
KS.6847.7.2019 30.01.2020 - 29.02.2020 GRAMIR szacowanie nieruchomości Pietrasik Mirosław Sporządzenie operatu szacunkowego dot. określenia wartości nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany. 600 zł Umowa(pdf,51.14kB)
TI.7011.1.3.2020 27.01.2020 - 28.02.2020 Usługi Projektowe-Budowlane Bogusław Godula Opracowanie dokumentacji technicznej na "Modernizację ul. Kawaleryjskiej na dz. o nr ew. 886 i 7737 o długości 340 mb." w ramach "Modernizacji dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 8 000 zł Umowa(pdf,68.16kB)
TI.7011.1.2.2020 27.01.2020 - 28.02.2020 Usługi Projektowe-Budowlane Bogusław Godula Opracowanie dokumentacji technicznej na "Modernizację ul. Dobrej, ul. Kawaleryjskiej oraz ul. Akacjowej na dz. o nr ew. 888/7, 7742/5, 7737, 7739, 7741, 7740/1, 2309, 2201 o łącznej długości n283 mb" w ramach "Modernizacji dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 8 000 zł Umowa(pdf,69.53kB)
TI.7011.1.1.2020 27.01.2020 - 28.02.2020 Usługi Projektowe-Budowlane Bogusław Godula Opracowanie dokumentacji technicznej na "Modernizację ul. Bukowej (dz. o nr ew. 6807/30, 6808/42)" 8 000 zł Umowa(pdf,70.70kB)
TI.272.1.2020 09.01.2020 - 14.08.2020 Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Brukston Artur Gielo i Michał Kot spółka jawna Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie 522 262,15 zł Umowa(pdf,343.76kB)
Aneks Nr 5 do umowy nr 28/GW/GW-7/15/ASI 02.10.2015 - 31.12.2022 Województwo Mazowieckie W sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)   27 295,38 zł Umowa(pdf,108.60kB)
26/CG/CG-IV/D/20/ASI 24.02.2020 - 31.03.2020 Województwo Mazowieckie Umowa o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji Projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" 14 823,18 zł Umowa(pdf,102.54kB)
WO.2601.12.2020 23.01.2020 - 10.02.2020 - Wykonanie opraw 3 obrazów oraz Godła Państwowego będących na stanie Urzędu Miasta Garwolina 1 620 zł Umowa(pdf,44.97kB)
KS.7021.3.4.2020 17.02.2020 - 16.03.2020 GK Projekt Pracownia Projektowa Grzegorz Kościesza Opracowanie dokumentacji technicznej na realizację zadania pod nazwą: "Plac sportowo-rekreacyjny na terenach rekreacyjnych Zarzecza" 4 000 zł Umowa(pdf,104.74kB)
KS.7021.3.1.2020 15.02.2020 - 15.03.2020

UNI-KOMPLEKS
Jacek Ponceleusz

Niszczenie gniazd gawronów w miejscach noclegu oraz umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań gawronów, migrujących lub zimujących oraz niedopuszczenie przystąpienia do lęgów na terenach położonych w Garwolinie 6 150,00 zł Umowa(pdf,117.21kB)
WO.1330.1.2020 01.02.2020 - 31.01.2021 Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ZETO" Sp. z o.o. W sprawie prowadzenia systemu Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej 246 zł / m-c Umowa(pdf,1.18MB)
KS.2150.3.2020 03.02.2020 - 31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,88.11kB)
WF.272.2.2020 15.01.2020 - 31.12.2020 Konsorcjum: Ekolider Jarosław Wyglądała, PreZero Service Centrum Sp. z o.o. Na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie Miasta Garwolina na nieruchomościach zamieszkałych oraz organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Wynagrodzenie zawarte w §5 niniejszej umowy Umowa(pdf,430.74kB)
WF.7031.2.2020 02.01.2020 - 31.12.2020 Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J.Wąsik, K.Niziołek Sp. J. Specjalistyczny nadzór i serwis oprogramowania aplikacyjnego "System Monitorowania Odpadów Komunalnych" 307,50 zł / m-c Umowa(pdf,269.80kB)
WF.2150.2.2020 20.01.2020-29.02.2020 - Doręczenie do rąk podatnika nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2020 rok 3,80 zł z 1 szt Umowa(pdf,46.15kB)
WF.2150.2.2020 20.01.2020-29.02.2020 - Doręczenie do rąk podatnika nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2020 rok 3,80 zł z 1 szt Umowa(pdf,45.20kB)
WF.2150.1.2020 20.01.2020-29.02.2020 - Doręczenie do rąk podatnika nieruchomości na terenie miasta Garwolina za zwrotnym potwierdzeniem odbioru decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2020 rok 3,80 zł z 1 szt Umowa(pdf,45.77kB)
KS.2150.7.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,104.62kB)
KS.2150.6.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,108.75kB)
Aneks do umowy nr PPN.2632.2.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pełnienie obowiązków konserwatora w Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie 550 zł / m-c Umowa(pdf,22.54kB)
PPN.6823.3.2018 16.01.2020-31.01.2020 - Sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zamiany 1 000 zł Umowa(pdf,39.64kB)
KS.2150.8.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,109.32kB)
Aneks Nr 1 do umowy nr WO.2512.11.2019 01.01.2020 - 31.12.2020 - Sprzątanie lokalu Urzędu Miasta Garwolina przy Alei Żwirki i Wigury 16 w Garwolinie. 413 zł Aneks do umowy(pdf,28.53kB)
WO.272.1.2020 07.01.2020-31.12.2021 Kancelaria Adwokacka Rafał Drozd Prowadzenie obsługi prawnej Urzędu Miasta Garwolin oraz jednostek organizacyjnych Miasta Garwolin 6 150 zł / m-c Umowa(pdf,93.96kB)
KS.2150.4.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,1.97MB)
PPN.2632.2.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pełnienie obowiązków konserwatora w Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie 550 zł / m-c Umowa(pdf,56.01kB)
PPN.2632.1.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pełnienie obowiązków konserwatora w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach 250 zł / m-c Umowa(pdf,54.11kB)
KS.2150.5.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,93.84kB)
SO.2633.2.2020 01.01.2020-31.12.2020 Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 "Akademia Pana Kleksa" w Garwolinie Na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. miesięczny limit 250 km na jazdy lokalne Umowa(pdf,1.08MB)
SO.2633.1.2020 01.01.2020-31.12.2020 Dyrektor CSiK w Garwolinie Jarosław Kargol Na używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. miesięczny limit 300 km na jazdy lokalne Umowa(pdf,1.08MB)
KS.2150.2.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,78.96kB)
KS.2150.1.2020 01.01.2020-31.12.2020 - Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania 17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,77.98kB)
KS.2150.9.2020 01.01.2020-31.12.2020 -

Pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania

17 zł z każdą godzinę poboru opłat Umowa(pdf,1.16MB)
WF.7031.1.2020 01.01.2020 - 31.12.2020 EKOLIDER Jarosław Wyglądała Na wywóz odpadów komunalnych z posesji Urzędu Miasta Garwolin

140,00 / 1100l

40,00 / 40l

Umowa(pdf,61.20kB)
Data publikacji
2020.01.02 13:49:42
Data zmiany
2021-01-12 10:52:17
Opublikował
Krzysztof Wągrodzki
Zmienił
Krzysztof Wągrodzki
Udostępnił
Krzysztof Wągrodzki
Ilość zmian
284
Autor
Krzysztof Wągrodzki
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
767