Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Podatek od środków transportowych


Kliknij aby przygotować i złożyć informację na podatek od środków transportowych w 5 minut

Wypełnij Deklarację DT-1 online.

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 ton, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 ton, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton, autobusy.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany lub nabyty. Powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Kto jest płatnikiem podatku od środków transportowych?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są: właściciel środka transportowego, jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, na którą środek transportowy został zarejestrowany.

Jakie są terminy i sposoby zapłaty?

Podatek jest płatny w ratach w terminach do: 15 lutego, 15 września roku podatkowego w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Stawki podatku od środków transportowych określa Uchwała nr XXIX/188/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Data publikacji
2019.01.16 22:28:50
Data zmiany
2021-01-27 09:08:13
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Krzysztof Wągrodzki
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
15
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
od 2021.01.01  
Ilość odwiedzin
429