Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Podatek od nieruchomości


Kliknij aby przyhotować i złożyć informację na podatek od nieruchomości w 5 minut

Wypełnij deklaracje DN-1 lub Informację IN-1  on-line.

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Kto jest płatnikiem podatku od nieruchomości?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są: właściciel, użytkownik wieczysty, samoistny posiadacz oraz w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jakie są terminy i sposoby zapłaty?

Podatek jest płatny w ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego w kasie Urzędu Miasta, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta:

Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Jakie stawki obowiązują w Garwolinie w 2021 roku?

Stawki podatku od nieruchomości na 2021 rok określa Uchwała Nr XXXIII/180/2020 Rady Miasta Garwolina z dnia 27 października 2020 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Jakie stawki obowiązują w Garwolinie w 2020 roku?

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok określa Uchwała nr XVIII/106/2019 Rady Miasta Garwolina z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Jakie stawki obowiązują w Garwolinie w 2019 roku?

Stawki podatku od nieruchomości na 2019 rok określa Uchwała nr XLIX/283/2017 Rady Miasta Garwolina z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

Data publikacji
2019.01.16 22:31:59
Data zmiany
2021-01-28 18:06:50
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Paweł Guba
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
12
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
1459