Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Podatek rolny


Kliknij aby przygotować i złożyć informację na podatek rolny w 5 minut

Wypełnij Deklarację DR-1 lub informację IR-1 online.

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Kto jest płatnikiem podatku rolnego?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty oraz w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Jakie są terminy i sposoby zapłaty?

Podatek jest płatny w ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego w kasie Urzędu Miasta, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Jakie stawki obowiązują w Garwolinie w 2020 roku?

Stawki podatku od 1ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5q żyta - 48,00 zł): 120,00 zł.

Stawki podatku od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5q żyta - 48,00 zł): 240,00 zł.

Data publikacji
2019.01.16 22:32:52
Data zmiany
2021-01-15 15:58:38
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Paweł Guba
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
6
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
193