Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Podatek leśny


Kliknij aby przygotować i złożyć informację na podatek leśny w 5 minut

Wypełnij Deklarację DL-1 lib Informację IL-1 on-line.

 

Co jest przedmiotem opodatkowania i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.

Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Kto jest płatnikiem podatku leśnego?

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są: właściciel, posiadacz samoistny, użytkownik wieczysty oraz w niektórych przypadkach posiadacz lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Jakie są terminy i sposoby zapłaty?

Podatek jest płatny w ratach w terminach do: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego w kasie Urzędu Miasta, u inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta: Bank Spółdzielczy O/Garwolin 79 9210 0008 0013 8455 2000 0010.

Jakie stawki obowiązują w Garwolinie w 2021 roku?

Stawki podatku leśnego od 1ha: 0,22m3 x 196,84 (cena drewna) = 43.30 zł.

Data publikacji
2019.01.16 22:33:36
Data zmiany
2021-01-18 10:01:14
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Paweł Guba
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
10
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
85