Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Opłata targowa


Co jest przedmiotem opłaty targowej i kiedy powstaje obowiązek jej pobierania?

Przedmiotem opłaty targowej jest sprzedaż dokonywana na targowiskach.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyjątkiem osób będących podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

Jakie stawki obowiązują w Garwolinie.

Stawki opłaty targowej określa Uchwała Nr XV/96/2015 Rady Miasta Garwolina z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Garwolina opłaty targowej oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty.

Data publikacji
2019.01.16 22:35:02
Data zmiany
2021-01-15 16:08:50
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Paweł Guba
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
11
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
171