Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Sposób załatwiania spraw w Publicznym Przedszkolu Nr 2 "Akademia Pana Kleksa" w Garwolinie


Dyrektor Przedszkola:            

 Łucja Maria Wieczorek

Przyjęcia interesantów:

na Al. Legionów 7 – poniedziałek, środa, czwartek  od godz. 930 do 1030,

na ul. Lubelskiej 12 – wtorek, piątek  od godz. 1000 do 1100

Sposób załatwiania spraw:        

Wszelkie sprawy w przedszkolu mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie.

Kwalifikowanie spraw jako skargi i wniosku dokonuje dyrektor.

Każda sprawa zakwalifikowana jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.

Skargi i wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia, a dyrektor informacje te może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola, a następnie sporządza notatkę służbową o sposobie załatwienia sprawy oraz jeśli jest to konieczne powiadamia wnoszącego o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

Pobieranie opłat za świadczenia przedszkola odbywa sie u intendenta lub referenta ds. zaopatrzenia, bądź w formie przelewu pieniężnego na wyodrębnione konto bankowe przedszkola.

Wydawanie zaświadczeń następuje po uprzednim zgłoszeniu interesanta.

Sprawy opiekuńczo-wychowawcze załatwiane są osobiście z wychowawcą.

 

Dane adresowe:

Publiczne Przedszkole Nr 2 „Akademia Pana Kleksa” w Garwolinie

Al. Legionów 7, ul. Lubelska 12

08-400 Garwolin

tel. 25 68-43-001, 25 68-43-820

fax. 25 68-43-001

e-mail: pp2garwolin@o2.pl

Data publikacji
2014.12.19 10:56:28
Data zmiany
Opublikował
Łucja Wieczorek
Zmienił
Udostępnił
Łucja Wieczorek
Ilość zmian
Autor
Łucja Wieczorek
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
od 2014.12.19  
Ilość odwiedzin
472