Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Struktura organizacyjna


Dyrektor

Nauczyciele

Pomoce nauczyciela

Administracja:

- Główny Księgowy

- Zaopatrzeniowiec

- Pomoc administracyjno - biurowa

Kuchnia:

- Starszy Kucharz

- 3 pomoce kucharki

 

Ilość miejsc w przedszkolu - 145

Ilość oddziałów - 6

 

Godziny otwarcia
Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.

Czym się zajmujemy
Respektując przepisy prawa oświatowego, które mają istotny wpływ na kształtowanie organizacji przedszkola wprowadzamy ważne, korzystne zmiany zgodnie z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców.

Przedszkole jest placówką opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną.

Praca wychowawcza, opiekuńcza i dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez radę pedagogiczną spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, albo programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta w Garwolinie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Przedszkole jest placówką nieferyjną w związku z czym, czas ferii dla szkół jest dla nas czasem pracy.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.

Data publikacji
2014.12.18 09:03:20
Data zmiany
2019-07-29 15:56:00
Opublikował
Magdalena Białecka
Zmienił
Magdalena Białecka
Udostępnił
Magdalena Białecka
Ilość zmian
2
Autor
Bożena Kaczorowska
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
431