Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego


Skład Komisji:

 1. Robert Bielecki - Przewodniczący Komisji
 2. Tomasz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Marek Jonczak- Wiceprzewodniczący Komisji
 4. Grzegorz Gawryś
 5. Jarosław Jaskuła
 6. Robert Kuźbida
 7. Marek Łagowski
 8. Marek Mikulski
 9. Andrzej Ostolski
 10. Krzysztof Ostrowski
 11. Jan Paziewski
 12. Piotr Piesiewicz
 13. Stanisław Piesiewicz
 14. Jakub Starzyński
 15. Tomasz Wielgosz

Do zadań KOMISJI BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO należą w szczególności:

 1. analiza i ocena wykonania budżetu,
 2. analizowanie rocznych sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych miasta,
 3. obligacje miejskie,
 4. opiniowanie projektu budżetu miasta,
 5. opiniowanie projektów budżetu i planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta,
 6. opiniowanie wydatkowania środków z rezerw celowych,
 7. opiniowanie wydatkowania środków finansowych i rezerwy budżetowej,
 8. opracowywanie wniosku do budżetu,
 9. podatki i opłaty lokalne,
 10. podatek rolny,
 11. aktywizacja rynku pracy,
 12. architektura i budownictwo,
 13. drogi, ulice, place, mosty,
 14. geodezja i kartografia,
 15. gospodarka nieruchomościami,
 16. miejski transport drogowy,
 17. planowanie i zagospodarowanie przestrzenne,
 18. planowanie rozwoju miasta oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury miejskiej,
 19. planowanie stref ochronnych,
 20. prawo wodne,
 21. prowadzenie działalności gospodarczej na terenie miasta,
 22. przystanki autobusowe,
 23. scalanie i wymiana gruntów,
 24. wydobywanie kopalin pospolitych,
 25. promocja miasta.
Data publikacji
2014.01.28 14:42:27
Data zmiany
2018-11-29 14:00:12
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
6
Autor
Tadeusz Zieliński
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
905