Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przeprowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Data publikacji
2015.01.27 11:20:12
Data zmiany
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
Autor
Justyna Wawer
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
147