Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Aktualizacja - Zmiana treści SIWZ - Dostawa komputerów i tablic interaktywnych, wyposażenia pracowni językowej oraz dostawa innych pomocy multimedialnych w ramach realizacji projektu „Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin”


 

 

 

Dostawa komputerów i tablic interaktywnych, wyposażenia pracowni językowej oraz dostawa innych pomocy multimedialnych w ramach realizacji projektu „Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś Priorytetowa X. „Edukacja dla Rozwoju Regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja Ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Zmiana treści SIWZ

uaktualniony załącznik nr. 4 – Opis przedmioty zamówienia

 

Data publikacji
2017.09.27 14:49:31
Data zmiany
Opublikował
Paweł Barcikowski
Zmienił
Udostępnił
Paweł Barcikowski
Ilość zmian
Autor
Paweł Barcikowski
Rejestr zmian
Brak zmian
Okres ważności
od 2017.09.27  
Ilość odwiedzin
63