Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Dostawy i usługi


Sortuj wg:
Wybierz stronę:
1
(1 z 2)

Ogłoszenie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2017.01.11 14:20:10, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa ul. Bocznej – Etap I Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i nN-0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.12.29 15:15:56, Data zmiany: 2016.12.30 11:33:51

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.29 12:09:38, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.23 11:52:41, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.3.2016
Data publikacji: 2016.12.21 15:21:46, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.3.2016
Data publikacji: 2016.12.16 12:29:41, Data zmiany: 2016.12.16 12:30:50

Aktualizacja – zmiana treści SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.12 15:13:04, brak zmian

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.3.2016
Data publikacji: 2016.12.08 15:32:38, brak zmian
Wybierz stronę:
1
(1 z 2)