Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Rejestr umów cywilnoprawnych zawartych w Urzędzie Miasta Garwolin w roku 2017


Korzystanie z systemu LEGALIS

Data zawarcia umowy

Nazwa podmiotu
z którym zawarto umowę

Treść umowy Wartość umowy brutto
PLN

Czas obowiązywania umowy

29.12.2017 Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. Warszawa Korzystanie z systemu informacji prawnej LEGALIS 8783,92 + VAT 1.01.2018
31.12.2012
29.12.2017 Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o. Warszawa Korzystanie z serwisu LEGALIS 5285,34 + VAT 1.01.2018
31.12.2020
20.12.2017 Magdalena Wągrodzka Sprzątanie lokali Urzędu Miasta 413 1.01.2018
31.12.2018
19.12.2017 Powiat Sokołowski Udzielenie pomocy finansowej dla SP ZOZ na dofinansowanie zakupu karetki i inkubatora 5000 31.12.2017
13.12.2017 Gabinet Medycyny Pracy Przemysław Ciecierski Wykonywanie badań profilaktycznych i kontrolnych pracowników Urzędu Miasta Garwolina. 60 1.01.2018
31.12.2019
4.12.2017 N. Trade s.c. reprezentowana przez Piotra i Lecha Niteckich z siedzibą w Warszawie przy ul.  Stępińskiej 22/30

Partner programu „3 + Liczna Rodzina” realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany jest do beneficjentów – członków rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolina, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - 5% zniżki na cały asortyment sklepu internetowego: http://panmajster.pl.

- 4.12.2017
4.12.2018
2.11.2017 Jadwiga Trzeciak Umowa na przeprowadzenie szkolenia pn. "Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dokonywanie opisu i analizy trudności ucznia , dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauczania i metod oceniania ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów" w ramach projektu pn. Mogę wszystko. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu miasta Garwolin". 4500 2.11.2017
23.11.2017
31.10.2017

IDPROJEKT Grzegorz Potyrała, Kraków, ul, Konarskiego 22

Świadczenie usług serwisu i asysty technicznej oprogramowania EMID (program do inwentarza).

891,75 zł/ kwartał 01.11.2017
31.10.2020
2.10.2017 Ryszard Czamara właściciel Zakładu Instalacji Sanitarnych i Gazowych, Garwolin ul. Nadwodna 12 Pełnienie obsługi serwisowej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Staszica 15. 250,00 zł + VAT/m-c 
w sezonie grzewczym od X-IV

01.10.2017
30.09.2019

25.09.2017 Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis” - Anna Laskowska, z siedzibą w Garwolinie ul. Kościuszki  52/7 Partner przystępuje do programu „3 + Liczna Rodzina” realizowanego na terenie miasta Garwolin. Program skierowany do beneficjentów członków rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolina posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zniżka - 20%dla na usługi psychologiczne, logopedyczne, terapię SI.  - na czas nieokreślony
18.09.2017 „7 Biedronek” Tomasz Ujma Centrum Języka Angielskiego Helen Doron, z siedzibą w Garwolinie, Al. Legionów 48 Partner przystępuje do programu „3 + Liczna Rodzina” realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany do beneficjentów – członków rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolina, posiadających Kartę Dużej Rodziny. - na czas nieokreślony
31.08.2017 Studio Ruchu Magdalena Kordaszewska, Garwolin, ul. Mazowiecka 22 Partner przystępuje do programu „3 + Liczna Rodzina” realizowanego na terenie miasta Garwolin. Program skierowany do beneficjentów członków rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolina posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zniżka 20 zł miesięcznie na zajęcia taneczne. - na czas nieokreślony
31.08.2017 MUSZKIET OCHRONA S.C. Kryspian Prusiński, Leszek Lis Monitorowanie i ochronę Urzędu Miasta Garwolin (budynek A i B). 100 zł miesięcznie netto 1.09.2017
31.08.2020
21.08.2017 Centrum Sportu i Kultury, 08-400 Garwolin, Aleja Żwirki i Wigury 16 Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie przy Alei Żwirki i Wigury 16 – Partner przystępuje do Programu Garwolińska Karta Seniora realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany jest do beneficjentów – osób, które ukończyły 65 rok życia zamieszkujących na terenie miasta Garwolina posiadających Garwolińską Kartę Seniora. Partner zapewni zniżki dla mieszkańców miasta – posiadaczy Garwolińskiej Karty Seniora:60% zniżka zakup biletów do kina „Wilga”. - Na czas nieokreślony
21.08.2017 Centrum Sportu i Kultury, 08-400 Garwolin, Aleja Żwirki i Wigury 16 Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie przy Alei Żwirki i Wigury 16 – Centrum przystępuje do Programu Garwolińska Karta Weterana realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany jest do weteranów i weteranów poszkodowanych zamieszkujących na terenie miasta Garwolina posiadających Garwolińską Kartę Weterana  - 60% zniżka na zakup biletów do kina „Wilga”. - Na czas nieokreślony
21.08.2017 Centrum Sportu i Kultury, 08-400 Garwolin, Aleja Żwirki i Wigury 16 Centrum Sportu i Kultury z siedzibą w Garwolinie przy Alei Żwirki i Wigury 16 – Partner przystępuje do Programu Garwolińska Karta Seniora realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany jest do beneficjentów – osób, które ukończyły 65 rok życia zamieszkujących na terenie miasta Garwolina posiadających Garwolińską Kartę Seniora. Partner zapewni zniżki dla mieszkańców miasta – posiadaczy Garwolińskiej Karty Seniora: 60% zniżka na płatne zajęcia organizowane przez CSiK w Garwolinie, 60% zniżka na zakup karnetów uprawniających do korzystania z siłowni, 60% zniżka na zakup biletów na krytą pływalnię „Garwolanka” - Na czas nieokreślony
21.08.2017 Centrum Sportu i Kultury, 08-400 Garwolin, Aleja Żwirki i Wigury 16 Centrum przystępuje do Programu Garwolińska Karta Weterana realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany jest do weteranów i weteranów poszkodowanych zamieszkujących na terenie miasta Garwolina posiadających Garwolińską Kartę Weterana  - 60% zniżka na zakup karnetów uprawniających do korzystania z siłowni, 60% zniżka na zakup biletów na krytą pływalnię „Garwolanka” - Na czas nieokreślony
16.08.2017 Krzysztof Aniszewski Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania związanego z „Przebudową ulicy Bocznej w Garwolinie – Etap I”. 1000 16.08.2017
31.10.2017
14.07.2017 TECH-BUDOWA Tomasz Piwoński Wykonanie robót polegających na „Budowie ulicy Bocznej w Garwolinie – Etap I” 99 122

14.07.2017
31.10.2017

3.07.2017 Piotr Murawski Pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł /za każdą godzinę poboru opłat 3.07.2017
31.12.2017
8.05.2017 Edward Curyło Nadzór autorski nad realizacją zadania: „Budowa zbiornika retencyjnego przy rzece Wilga w Garwolinie – Etap III”. 5400 8.05.2017
10.10.2017
20.03.2017 Krzysztof Aniszewski Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania związanego z wymianą nawierzchni ulicy Senatorskiej i ulicy Nadwodnej w Garwolinie. 2000 20.03.2017
25.08.2017
20.03.2017 Krzysztof Aniszewski Pełnienie w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego w branży drogowej nad realizacją zadania związanego z Przebudową ulicy Romanówka w Garwolinie. 5000 20.03.2017
25.08.2017
10.03.2017 Czesława Kunkiewicz-Waligóra Przeprowadzenie szkolenia w dniu 10 marca 2017 roku z zakresu zasad finasowania oświaty. 2100 10.03.2017
8.03.2017 "PAROL" Zakład Usługowo Remontyowo Budowlany, Al. Legionów 19, 08-400 Garwolin Przebudowa ulicy Romanówka w Garwolinie. 630739,26 8.03.2017
25.08.2017
1.03.2017 Zbigniew Fudalski - Usługi Odlewnicze i Remontowo-Budowlane, Karolina 41, 05-530 Góra Kalwaria Wykonanie mosiężnej tablicy pamiątkowej poświęconej księdzu Markowi Wacławowi Maszkiewiczowi 6300 1.03.2017
25.04.2017
1.03.2017 Tomasz Majczyna Zainstalowanie identyfikatorów na pojemnikach na odpady komunalne i dopisanie numeru, nazwy firmy, nr punktu odbioru, adresu itd. 3,05/szt. do 18.04.2017
13.02.2017 Małgorzata Szczypek Wykonanie prac administracyjnych z zakresu porządkowania dokumentacji gospodarki odpadami komunalnymi podlegającym przekazaniu do archiwum. 2000 13.02.2017
31.03.2017
10.02.2017 N. Trade s.c. reprezentowana przez Piotra i Lecha Niteckich z siedzibą w Warszawie przy ul.  Stępińskiej 22/30

Partner programu „3 + Liczna Rodzina” realizowanego na terenie miasta Garwolina. Program skierowany jest do beneficjentów – członków rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolina, dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny - 5% zniżki na asortyment całego sklepu Ogrodosfera.

- 10.02.2017
31.12.2017
10.02.2017 Powiatowy Urząd Pracy w Garwolininie Staż pracy przez bezrobotnych w Urzędzie Miasta – 2 osoby (Hubert Rafał Mucha, Paulina Żółtowska-Michalik). - 15.02.2017
14.02.2018
31.01.2017 „Rentokil  Initial” Sp. z o.o. Warszawa, ul. Matuszewska 14 Korzystanie z mat - (wycieraczek) w budynku A i B Urzędu Miasta. 3460,87/rok 1 rok
27.01.2017 „Myah” Julia Kreyser z siedzibą w Warszawie, ul. Kasprowicza 90/29 Partner programu „3 + Liczna Rodzina” – członków rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie miasta Garwolin, posiadających Kartę Dużej Rodziny, 15% zniżki na wszystkie nieprzecenione produkty dostępne w sklepie internetowym. - 2 lata
18.01.2017 Agnieszka Mikulska Doręczenie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2017r. za ZPO. 3,30/szt. 18.01.2017
28.02.2017
18.01.2017 Justyna Powierża Doręczenie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2017r. za ZPO. 3,30/szt. 18.01.2017
28.02.2017
18.01.2017 Maria Wolska Doręczenie decyzji podatkowych i nakazów płatniczych na 2017r. za ZPO. 3,30/szt. 18.01.2017
28.02.2017
12.01.2017 ZETO Spółka z o.o. w Lublinie, al. Kraśnicka 35 Prowadzenia Internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) + Aneks Nr 2 dot. przedłużenia w/w umowy. 246 miesięcznie 1.01.2017
31.01.2018
4.01.2017 Ochotnicza Straż Pożarna Garwolin, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5 Udział orkiestry strażackiej (oprawa muzyczna) we wskazanych przez Urząd Miasta uroczystościach i imprezach w 2017 roku. 45490 za rok 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Ewa Teresa Prekiel Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Danuta Kozicka Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Agata Zofia Wasilewska Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Joanna Kozicka Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Marian Ekiert Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Krzysztof Karczmarczyk Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Dariusz Zbigniew Cybulski Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Lucyna Kozicka Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Stanisław Dybcio Wykonanie pobierania opłaty parkingowej pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania. 13 zł/godz. 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Tadeusz Trójkowski Wykonywanie obowiązków konserwatora Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach w zakresie utrzymania sprzętu i pojazdów w pełnej sprawności technicznej. 250 miesięcznie 1.01.1017
8.08.2017
2.01.2017 Robert Maszkiewicz Wykonanywanie obowiązków konserwatora itp. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Garwolinie. 550 miesięcznie 1.01.2017
31.12.2017
2.01.2017 Wiesław Krulikowski Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Garwolina. 1800 miesięcznie 1.01.2017
31.12.2017

 

Data publikacji
2017.04.03 11:38:15
Data zmiany
2018-01-11 14:45:11
Opublikował
Tadeusz Zieliński
Zmienił
Tadeusz Zieliński
Udostępnił
Tadeusz Zieliński
Ilość zmian
24
Autor
Halina Owczarczyk
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
574