Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Zarządzenia Burmistrza - 2015


Sortuj wg:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku

numer: Nr 99/2015
Data publikacji: 2015.10.05 12:28:29, Data zmiany: 2015.10.09 11:10:41

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015-2031

numer: 98/2015
Data publikacji: 2015.09.30 09:59:14, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 97/2015
Data publikacji: 2015.09.30 09:54:04, Data zmiany: 2015.10.08 09:54:35

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 96/2015
Data publikacji: 2015.09.30 09:52:19, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 września 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Garwolina miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

numer: 95/2015
Data publikacji: 2015.09.29 15:26:49, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 23 września 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora lub Podinspektora Wydziału Finansowego w Urzędzie Miasta Garwolin

numer: 94/2015
Data publikacji: 2015.09.23 13:33:17, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 4 361 089,00zł dla Miasta Garwolin

numer: 93/2015
Data publikacji: 2015.09.21 13:38:59, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 14 września 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa zbiornika retencyjnego posiadającego retencję powodziową przy rzece Wilga w Garwolinie - Etap II

numer: 92/2015
Data publikacji: 2015.09.14 15:02:04, Data zmiany: 2015.09.24 13:29:54

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 91/2015
Data publikacji: 2015.09.04 14:50:51, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 4 września 2015 roku w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości dla Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

numer: 90/2015
Data publikacji: 2015.09.04 14:41:47, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 września 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Garwolin

numer: 89/2015
Data publikacji: 2015.09.03 14:38:34, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 września 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Inspektora lub Podinspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Garwolin

numer: 88/2015
Data publikacji: 2015.09.01 14:34:20, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), jako oprogramowanie wspomagające wykonywanie czynności kancelaryjnych w systemie tradycyjnym

numer: 87/2015
Data publikacji: 2015.08.31 13:46:54, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Garwolin, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego

numer: 86/2015
Data publikacji: 2015.08.27 12:19:08, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników uczniom - Wyprawka szkolna 2015/2016.

numer: 85/2015
Data publikacji: 2015.08.18 14:45:42, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku

numer: 84/2015
Data publikacji: 2015.08.17 14:33:02, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 sierpnia 2015 roku w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Garwolin.

numer: 83/2015
Data publikacji: 2015.08.10 15:42:53, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 1

numer: 82/2015
Data publikacji: 2015.07.31 12:10:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 81/2015
Data publikacji: 2015.07.30 12:06:25, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 lipca 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Garwolin

numer: 80/2015
Data publikacji: 2015.07.30 12:02:57, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora Wydziału Oświatowo-Społecznego i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Garwolin

numer: 79/2015
Data publikacji: 2015.07.29 11:58:20, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 78/2015
Data publikacji: 2015.07.20 11:54:12, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 77/2015
Data publikacji: 2015.07.20 11:52:21, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 76/2015
Data publikacji: 2015.07.20 10:08:35, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej

numer: 75/2015
Data publikacji: 2015.07.20 10:06:25, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 5

numer: 74/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:39:53, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2

numer: 73/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:34:56, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2

numer: 72/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:33:19, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

numer: 71/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:27:09, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 5

numer: 70/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:17:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 1

numer: 69/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:12:03, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Gimnazjum Nr 1

numer: 68/2015
Data publikacji: 2015.07.15 15:00:55, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 2

numer: 67/2015
Data publikacji: 2015.07.15 14:49:40, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 1

numer: 66/2015
Data publikacji: 2015.07.15 14:46:01, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 1

numer: 65/2015
Data publikacji: 2015.07.15 14:36:23, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 1

numer: 64/2015
Data publikacji: 2015.07.15 14:23:26, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 2

numer: 63/2015
Data publikacji: 2015.07.15 14:15:10, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Nr 5

numer: 62/2015
Data publikacji: 2015.07.15 14:13:02, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego

numer: 60/2015
Data publikacji: 2015.07.06 13:59:49, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie przyznania dodatku specjalnego

numer: 59/2015
Data publikacji: 2015.07.06 13:51:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stasowania Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcję określającą sposub zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Garwolin.

numer: 58/2015
Data publikacji: 2015.07.01 13:36:59, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 57/2015
Data publikacji: 2015.06.30 14:44:30, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 56/2015
Data publikacji: 2015.06.17 12:26:04, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Garwolinie

numer: 55/2015
Data publikacji: 2015.06.17 12:18:38, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 czerwca 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od oracy

numer: 54/2015
Data publikacji: 2015.06.01 10:06:21, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 53/2015
Data publikacji: 2015.05.29 12:08:17, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Przebudowę dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina - Etap II"

numer: 52/2015
Data publikacji: 2015.05.21 10:03:52, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji do analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych

numer: 51/2015
Data publikacji: 2015.05.21 09:59:01, Data zmiany: 2015.06.02 10:06:54

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 19 maja 2015 roku w sprawie Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Garwolin i zapasowych miejsc w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie mazowieckim

numer: 50/2015
Data publikacji: 2015.05.19 09:55:43, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej

numer: 49/2015
Data publikacji: 2015.05.18 09:49:45, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 18 maja 2015 roku w sprawie przyznania nagrody pieniężnej

numer: 48/2015
Data publikacji: 2015.05.18 09:47:35, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 47/2015
Data publikacji: 2015.05.08 09:07:59, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie powołania Zespołu do spraw przejęcia-przekazania pomieszczeń zajmowanych przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie

numer: 46/2015
Data publikacji: 2015.05.07 12:03:09, Data zmiany: 2015.06.23 12:04:10

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru oświadczenia dotyczącego dodatkowych kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego ustalonych przez Radę Miasta Garwolin

numer: 45/2015
Data publikacji: 2015.04.30 09:39:15, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie najmu nieruchomości i ustalenia stawki czynszu

numer: 44/2015
Data publikacji: 2015.04.30 09:04:44, Data zmiany: 2015.05.14 09:06:20

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 43/2015
Data publikacji: 2015.04.28 08:57:24, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie, Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 42/2015
Data publikacji: 2015.04.27 09:31:55, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie, Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 41/2015
Data publikacji: 2015.04.21 08:33:20, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

numer: 40/2015
Data publikacji: 2015.04.20 08:30:03, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 39/2015
Data publikacji: 2015.04.20 08:23:13, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Urzędzie Miasta Garwolin

numer: 38/2015
Data publikacji: 2015.04.17 15:51:53, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Garwolina na lata 2015-2031

numer: 37/2015
Data publikacji: 2015.04.15 15:47:59, Data zmiany: 2015.04.22 15:52:17

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie, Aleja Żwirki i Wigury 16

numer: 36/2015
Data publikacji: 2015.04.07 15:44:51, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 kwietnia 2015 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego

numer: 35/2015
Data publikacji: 2015.04.03 09:28:11, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Garwolina

numer: 33/2015
Data publikacji: 2015.04.01 15:49:03, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Garwolin

numer: 32/2015
Data publikacji: 2015.04.01 15:46:34, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

numer: 34/2015
Data publikacji: 2015.04.01 09:25:38, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta Garwolin

numer: 33/2015
Data publikacji: 2015.04.01 09:23:13, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego

numer: 30/2015
Data publikacji: 2015.03.31 10:52:05, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Garwolin za rok 2014

numer: 31/2015
Data publikacji: 2015.03.30 09:20:04, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego

numer: 29/2015
Data publikacji: 2015.03.27 10:47:26, Data zmiany: 2015.03.31 10:49:12

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 27/2015
Data publikacji: 2015.03.24 14:55:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia Miejskiego Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

numer: 28/2015
Data publikacji: 2015.03.24 14:00:52, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie, Aleja Legionów 21

numer: 26/2015
Data publikacji: 2015.03.20 15:32:50, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: 25/2015
Data publikacji: 2015.03.17 14:19:28, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę dróg miejskich na terenie Miasta Garwolina

numer: 24/2015
Data publikacji: 2015.03.17 14:14:56, Data zmiany: 2015.03.23 14:17:07

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie, Al. Legionów 21

numer: 23/2015
Data publikacji: 2015.03.16 13:55:13, Data zmiany: 2015.03.30 14:03:49

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 10 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

numer: 21/2015
Data publikacji: 2015.03.10 15:17:36, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie, Aleja Legionów 21

numer: 20/2015
Data publikacji: 2015.03.03 10:06:30, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Garwolin

numer: 18/2015
Data publikacji: 2015.02.27 14:28:28, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 17/2015
Data publikacji: 2015.02.27 13:52:33, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

numer: 16/2015
Data publikacji: 2015.02.23 13:20:42, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym i ustalenia stawki czynszu

numer: 15/2015
Data publikacji: 2015.02.23 13:16:12, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: 14/2015
Data publikacji: 2015.02.20 12:50:47, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetrgowej do przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont mostu w ciągu ulic Kościuszki i Aleja Legionów w Garwolinie na pasie jazdy w kierunku Lublin - Warszawa

numer: 13/2015
Data publikacji: 2015.02.19 12:45:29, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolin z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Garwolinie, Aleja Legionów 21

numer: 12/2015
Data publikacji: 2015.02.12 15:10:40, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 11/2015
Data publikacji: 2015.01.30 11:23:14, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie określenia regulaminu postępowania komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przeprowadzonych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

numer: 10/2015
Data publikacji: 2015.01.27 11:20:12, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie otwartych konkursów ofert na realizację zadań miasta w 2015 roku

numer: 9/2015
Data publikacji: 2015.01.27 11:16:35, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 6

numer: 8/2015
Data publikacji: 2015.01.27 10:59:28, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 7/1015
Data publikacji: 2015.01.16 14:13:39, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2015 rok

numer: 6/2015
Data publikacji: 2015.01.15 14:11:26, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: 5/2015
Data publikacji: 2015.01.08 14:04:22, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

numer: 3/2015
Data publikacji: 2015.01.07 15:15:20, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie ochrony zdrowia.

numer: 2/2015
Data publikacji: 2015.01.07 15:12:30, brak zmian

Zarządzenie Burmistrza Garwolina z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury fizycznej.

numer: 1/2015
Data publikacji: 2015.01.07 15:05:18, Data zmiany: 2015.01.07 15:11:31

Zarządzenie Burmistrza Miasta Garwolina z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w Zespole Szkół Nr 2 w Garwolinie

numer: 4/2015
Data publikacji: 2015.01.07 13:03:23, Data zmiany: 2015.01.19 13:58:47