Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Dostawy i usługi


Sortuj wg:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2017.01.11 14:20:10, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty, Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: Budowa ul. Bocznej – Etap I Przebudowa sieci elektroenergetycznej Sn-15 kV i nN-0,4 kV wraz z oświetleniem ulicznym oraz wykonanie odwodnienia km 0+187,60 ÷ 0+523,85

numer: TI.271.6.2016
Data publikacji: 2016.12.29 15:15:56, Data zmiany: 2016.12.30 11:33:51

Informacja z otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.29 12:09:38, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.23 11:52:41, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.3.2016
Data publikacji: 2016.12.21 15:21:46, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.3.2016
Data publikacji: 2016.12.16 12:29:41, Data zmiany: 2016.12.16 12:30:50

Aktualizacja – zmiana treści SIWZ – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.12 15:13:04, brak zmian

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.3.2016
Data publikacji: 2016.12.08 15:32:38, brak zmian

Aktualizacja – Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania, informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.08 13:21:15, brak zmian

Aktualizacja – Wyjaśnienia treści SIWZ - Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.2.2016
Data publikacji: 2016.12.05 15:12:35, brak zmian

Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiekcie sportowo-rekreacyjnym Kryta Pływalnia GARWOLANKA w Garwolinie przy ul. Olimpijskiej 2

numer: CSiK.ZP.271.2.2016
Data publikacji: 2016.11.30 15:51:20, brak zmian

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Miasta Garwolina

numer: WF.271.2.2016
Data publikacji: 2016.11.25 11:34:32, brak zmian

Aktualizacja – Ogłoszenie o wyborze oferty - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 747 947,00 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.1.2016
Data publikacji: 2016.10.18 14:35:22, brak zmian

Aktualizacja – Informacja z otwarcia ofert - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 747 947,00 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.1.2016
Data publikacji: 2016.10.14 14:31:12, brak zmian

Aktualizacja - wyjaśnienia treści SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 747 947,00 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.1.2016
Data publikacji: 2016.10.11 16:11:44, brak zmian

Udzielenie kredytu długoterminowego do łącznej kwoty 1 747 947,00 zł dla Miasta Garwolin

numer: WF.271.1.2016
Data publikacji: 2016.10.06 15:52:29, Data zmiany: 2016.10.06 15:53:55