Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Garwolina

Roboty budowlane


Sortuj wg:

Ogłoszenie o wyborze oferty - Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie

numer: TI.271.7.2019
Data publikacji: 2020.01.02 16:05:40, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie

numer: TI.271.7.2019
Data publikacji: 2019.12.05 13:37:35, brak zmian

Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie

numer: TI.271.7.2019
Data publikacji: 2019.11.19 15:56:45, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie

numer: TI.271.6.2019
Data publikacji: 2019.10.10 10:12:49, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie

numer: TI.271.6.2019
Data publikacji: 2019.10.07 14:01:55, Data zmiany: 2019.10.07 14:04:10

Przebudowa ul. Kościuszki w Garwolinie

numer: TI.271.6.2019
Data publikacji: 2019.09.19 15:29:01, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie

numer: TI.271.5.2019
Data publikacji: 2019.08.08 13:18:29, Data zmiany: 2019.08.08 13:18:35

Informacja z otwarcia ofert - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie

numer: TI.271.5.2019
Data publikacji: 2019.07.30 14:15:12, brak zmian

Wyjaśnienia treści SIWZ - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie

numer: TI.271.5.2019
Data publikacji: 2019.07.25 17:40:31, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty część nr 2: Budowa dróg z podziałem ma dwie części: Część nr 1: Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie; Część nr 2: Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

numer: TI.271.4.2019
Data publikacji: 2019.07.23 21:13:14, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty część nr 1: Budowa dróg z podziałem ma dwie części: Część nr 1: Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie; Część nr 2: Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

numer: TI.271.4.2019
Data publikacji: 2019.07.18 15:50:46, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Budowa dróg z podziałem ma dwie części: Część nr 1: Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie; Część nr 2: Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

numer: TI.271.4.2019
Data publikacji: 2019.07.18 10:06:12, brak zmian

Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie

numer: TI.271.5.2019
Data publikacji: 2019.07.10 15:06:07, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Modernizacja dróg na terenie Miasta Garwolina z podziałem na dwie części: część nr 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka etap II – ulepszenie nawierzchni; część nr 2: Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – ulepszenie nawierzchni ulicy Studzińskiego na odcinku 250 mb

Data publikacji: 2019.07.10 10:54:12, brak zmian

Zmiana treści SIWZ: Budowa dróg z podziałem ma dwie części: Część nr 1: Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie; Część nr 2: Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

numer: TI.271.4.2019
Data publikacji: 2019.07.08 12:55:28, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert: Modernizacja dróg na terenie Miasta Garwolina z podziałem na dwie części: część nr 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka etap II – ulepszenie nawierzchni; część nr 2: Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – ulepszenie nawierzchni ulicy Studzińskiego na odcinku 250 mb

numer: TI.271.3.2019
Data publikacji: 2019.06.27 10:13:24, brak zmian

Budowa dróg z podziałem ma dwie części: Część nr 1: Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do Zbiornika Retencyjnego posiadającego retencję przeciwpowodziową przy rzece Wilga w Garwolinie; Część nr 2: Budowa ulicy Bocznej w Garwolinie w km 0+200 - 0+523,85

numer: TI.271.4.2019
Data publikacji: 2019.06.24 16:17:06, brak zmian

Modernizacja dróg na terenie Miasta Garwolina z podziałem na dwie części: część nr 1: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka etap II – ulepszenie nawierzchni; część nr 2: Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta – ulepszenie nawierzchni ulicy Studzińskiego na odcinku 250 mb

numer: TI.271.3.2019
Data publikacji: 2019.06.10 16:07:29, brak zmian

Ogłoszenie o wyborze oferty: Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni

numer: TI.271.2.2019
Data publikacji: 2019.03.20 12:53:02, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni

numer: TI.271.2.2019
Data publikacji: 2019.03.15 14:26:28, brak zmian

Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni

numer: TI.271.2.2019
Data publikacji: 2019.02.27 14:37:13, brak zmian

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania: część nr 1 - Budowa dróg na terenie miasta Garwolina z podziałem na trzy części: część nr 1: Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni część nr 2: Budowa ul. Beethovena część nr 3: Budowa ul. Bocznej

numer: TI.271.1.2019
Data publikacji: 2019.02.27 12:35:19, Data zmiany: 2019.02.27 13:14:39

Ogłoszenie o wyborze oferty: część nr 2, część nr 3- Budowa dróg na terenie miasta Garwolina z podziałem na trzy części: część nr 1: Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni część nr 2: Budowa ul. Beethovena część nr 3: Budowa ul. Bocznej

numer: TI.271.1.2019
Data publikacji: 2019.02.22 14:04:57, brak zmian

Informacja z otwarcia ofert - Budowa dróg na terenie miasta Garwolina z podziałem na trzy części: część nr 1: Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni część nr 2: Budowa ul. Beethovena część nr 3: Budowa ul. Bocznej

numer: TI.271.1.2019
Data publikacji: 2019.02.18 15:45:55, brak zmian

Budowa dróg na terenie miasta Garwolina z podziałem na trzy części: część nr 1: Budowa ul. W. Bekierskiej – wykonanie nawierzchni część nr 2: Budowa ul. Beethovena część nr 3: Budowa ul. Bocznej

numer: TI.271.1.2019
Data publikacji: 2019.01.31 15:34:37, brak zmian

Plan zamówień

Data publikacji: 2019.01.25 13:25:40, brak zmian